Ambitiøse generalister til udvikling af Skattestyrelsen

SKAT

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn

Vil du være med til at udvikle den nye Skattestyrelse og bidrage til den overordnede styring af en organisation i forandring med vigtige samfundsmæssige opgaver?

Så har du nu mulighed for at blive en del af området Økonomi i Skattestyrelsen, som har ansvaret for den overordnede økonomi- og virksomhedsstyring af SKAT og den kommende Skattestyrelse. Samtidig har området en central koordinationsrolle i 2018 frem mod etableringen af den nye skatteforvaltning bestående af syv styrelser. Skattestyrelsen bliver den største styrelse med ca. 3.500 medarbejdere organiseret om person-, erhvervs- og selskabsområdet.

Styring i en kompleks organisation
Økonomi har bl.a. til opgave at udarbejde beslutningsgrundlag til direktionen om driften og udviklingen af organisationen og at sikre koordinationen og styringen af sager til departementet og Folketinget om SKAT og om den kommende Skattestyrelse.

Lige nu søger vi medarbejdere til følgende opgaver:

  • Styring og prioritering af SKATs og Skattestyrelsens økonomiske rammer og områderne Person, Erhverv og Selskaber mv., herunder løbende håndtering af budgetsager.
  • Planlægning og styring af Skattestyrelsens samlede produktion og ressourceanvendelse på baggrund af politiske aftaler og målsætninger for fagområderne.
  • Analyse og opfølgningsaktiviteter i relation til udvikling af resultatstyring af Skattestyrelsen og bidrag til redegørelser om målopfyldelse til departementet og Folketinget.
  • Porteføljestyring af Skattestyrelsens projekter, herunder fremdriftsvurderinger og styring af projektøkonomien.
  • Udvikling af organisationen og fastlæggelse af implementering af lokal HR strategi.

Stærk faglighed og formidlingsevner
Vi søger både stærke nyuddannede generalistprofiler med flair for tal, formidling og processer og profiler med erfaring inden for statslig økonomi- og virksomhedsstyring. Generelt lægger vi vægt på, at vores nye medarbejdere kan leve op til følgende:

  • En relevant uddannelse på kandidatniveau, fx cand.scient.pol., cand. polit., cand.oecon., cand.scient.adm. cand.merc. eller lign.
  • Et højt fagligt niveau og evne til at opnå resultater, dokumenteret fx gennem hidtidig beskæftigelse og/eller karakterer fra uddannelse.
  • Vilje og evne til at tage et stort selvstændigt ansvar, fagligt ambitiøs og indstillet på at arbejde på at skabe forbedringer.
  • Er talstærk og har en analytisk tilgang til at forstå økonomiske problemstillinger og se løsningsmuligheder.
  • God til kort, klar og korrekt skriftlig formulering tilpasset modtagerens behov. Forståelse for vilkårene og beslutningsprocesserne i en politisk styret organisation. Erfaring fra en politisk styret organisation, gerne centraladministrationen, er en fordel.

I din ansøgning er du velkommen til at tilkendegive, hvis der er opgaver, du er særligt interesseret i, men du er også velkommen til at byde ind generelt.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning inkl. CV og dokumentation for uddannelse i form af bachelor- og kandidatbevis via linket ”søg jobbet” senest den 12. december 2017.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte kontorchef Ane Sofie Hansen på 72 37 52 37.

Der vil løbende blive afholdt samtaler.

Ansættelse vil være i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med mulighed for tillæg afhængig af kvalifikationer. Afhængig af erfaring og kompetencer vil der være mulighed for ansættelse som special- eller chefkonsulent.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Arbejdsstedet er indtil videre Østbanegade 123, 2100 København Ø.

Om Skattestyrelsen
Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ vil SKAT fra den 1. juli 2018 blive erstattet af syv nye styrelser under Skatteministeriet, hvor Skattestyrelsen er den ene. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver. Koncernens vigtigste opgave er at sikre, at borgere og virksomheder nemt og korrekt betaler deres skatter, afgifter og gæld til det offentlige. Du kan læse mere herom på www.fra1til7.dk.

Skattestyrelsens kerneopgave vil være afregning, vejledning og kontrol af skatter og afgifter i den danske skatteforvaltning. Skatter og afgifter udgør langt størstedelen af indtægterne til det offentlige og er dermed et helt afgørende grundlag for finansieringen af velfærdssamfundet. Styrelsen vil blive ansvarlig for, at der implementeres arbejdsgange, processer og systemer, som giver en mere effektiv og korrekt betaling af skatter og afgifter, samt ansvarlig for at sikre at vejlednings- og kontrolarbejdet bliver tæt integreret.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Ansøg inden 1 dag (12.12.2017)

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Administration
Marketing & Business
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Data & analyse
Jura
Organisation & Forening
Politik & Samfund
Økonomi & Forvaltning
Fejlmeld opslaget


Opslag oprettet d. 28.11.2017, sidst opdateret d. 28.11.2017
SKAT - hurtigt overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


SKAT
SKAT
SKAT har til opgave at sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat inden for de rammer, politikerne sætter.

Placering
Østbanegade 123
2100 København Ø
Hele Danmark. Hovedkontor i København.
Branche

Stat, Politik & Samfund

Hvis du gerne vil spille en aktiv rolle i samfundets udvikling, er et job i centraladministrationen måske noget for dig.

Logo: SKAT
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Digital Designer i SKAT
Digital Designer i SKAT
Rie Scheuermann Christensen laver lige præcis det, hun gerne vil. Som Digital Designer i SKAT er hun brugerens advokat, når der skal udvikles digitale løsninger.
Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed
Henter facebook feed...
Instagram

Find fotos mm. på vores officielle Instagram-side.

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.linkedIn.com/company/skat

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.skat.dk/job

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.skat.dk/job

SKAT i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1089738/