Speciallæge til Bedøvelse og Intensiv, Patienternes Akutsygehus Kolding, Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Sydøstjylland

Vi søger to dygtige og alsidige kollegaer med funktion ved hhv. anæstesi og intensiv afsnit.

Ansættelse kan ske som afdelings- eller overlæge afhængig af din anciennitet.

Har du en drøm om at
• Være en del af et engageret speciallæge fællesskab, hvor kollegialitet og samarbejde vægtes højt?

• Bidrage med høj faglighed i en effektiv og ambitiøs afdeling hvor uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling spiller en aktiv og integreret rolle

Med udgangspunkt i strategien ”patienten først” kan du blive en del af vores velfungerende arbejdsfællesskab, hvor samarbejde mellem læger, sygeplejersker og øvrigt personale er i højsæde, og hvor faglighed, sammenhæng og forbedringer med sigte på det gode patientforløb er en del af dagligdagen.

Stillingen knyttet til intensiv: Ansøgere med særlig interesse for og/eller uddannelse indenfor intensiv terapi foretrækkes. Vi forventer, du kan indgå i speciallæge vagtlag på intensiv.

Stillingen knyttet til anæstesi: Ansøgere med bred interesse i anæstesi samt interesse i at påtage sig funktionsansvar foretrækkes. Vi forventer, du kan indgå i speciallæge vagtlag, der dækker både anæstesi og intensiv.

Hvem er vi?
Vi er 22 speciallæger og 9 læger i uddannelsesstillinger.

Vi forestår ca. 1.000 intensive behandlingsforløb og 12.000 anæstesier årligt.

Akutlægebilen i Kolding er en del af afdelingen, og Sygehus Lillebælts nyoprettede Simulationscenter er forankret i afdelingen.

Afdelingen består af følgende afsnit:

Anæstesiafsnit med ansvar for anæstesi til ortopædkirurgi, karkirurgi, organkirurgi samt gynækologi og obstetrik.

Intensiv med 13 intensive sengepladser

Dagkirurgisk afsnit med ansvar for ca. 3.300 anæstesier årligt.

Akutlægebil Kolding med ca. 15 læger tilknyttet.

Flere tværgående teams bl.a. børneanæstesi og akutte kald.

Afdelingen har en ambitiøs uddannelsesprofil og har 2 år i træk modtaget Videreuddannelsesprisen af Det lægelige Videreuddannelsesråd i Sygehus Lillebælt.

Afdelingen har et aktivt forskningsmiljø, som understøtter nye projekter og som aktuelt omfatter 2 Ph.D. forløb, deltagelse i multicenter forskning og kvalitetsforbedringsprojekter.

Vi forventer, at du
• Er speciallæge i anæstesi

• Er åben, troværdig, tillidsvækkende og samtidig målrettet med gennemslagskraft

• Kan fagligt og kommunikativt leve op til afdelingens og sygehusets værdier

• Vægter patientsikkerhed, evidensbaserede behandlingsprincipper og deltagelse i afdelingens forbedringsarbejde

I fællesskab med afdelingens øvrige overlæger forventer vi, at du kan:

• Bidrage til effektiv drift med fokus på faglig kvalitet, patienttilfredshed samt patient- og pårørende inddragelse

• Indgå aktivt i et godt og givende arbejdsfælleskab

• Værne om og udbygge samarbejdet tværfagligt og mellem læger fra alle sygehusets specialer

• Sikre uddannelse og udvikling indenfor hhv. intensiv terapi og anæstesi

• Udvikle og sikre gode uddannelsesforhold for uddannelsessøgende læger samt afsnittets øvrige personale

• Sikre registrering, kvalitetsudvikling og auditering af afsnittets aktiviteter i henhold til sygehusets kvalitetspolitik

Vi tilbyder
• At du kan blive en del af at et aktivt og engageret læge- og sygeplejerskefællesskab

• Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder

• Plads til at dyrke særlige interesseområder.

• Supervision og undervisning, der understøtter dine karrieremæssige mål, eks. deltagelse i forløbet ”karriereboost” eller SSAI uddannelsesforløb.

• Deltagelse i lederudviklingsprogram ved Sygehus Lillebælt

• Et aktivt forsknings- og undervisningsmiljø

• En afdeling med højt til loftet og et godt kollegialt miljø

• Mulighed for tjeneste ved Akutlægebil Kolding

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Work-life balance er vigtig for afdelingen, og der vil (for den rigtige kandidat) være mulighed for en reduceret ansættelsesbrøk.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Jane Stab Nielsen direkte telefon 7636 3106, mobil 2629 0693 eller e-mail: , hvor du også kan rekvirere funktionsbeskrivelse.

Ansøgning
Dit CV bedes udfærdiget i overensstemmelse med de 7 lægeroller. Se ”Vejledning vedr. faglig bedømmelse af overlæger”, www.videreuddannelsen-syd.dk/wm225726

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest den 12. december 2017 via linket Faktaboksen i højre side.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 15. og/eller den 18. december 2017.

Ved ansættelse på Sygehus Lillebælt er det obligatorisk at indhente personlige referencer. Du bedes derfor i ansøgningen oplyse, hvilke reference personer vi må henvende os til.

Sygehus Lillebælt er et velkonsolideret sygehus med 3 skarpe profiler. Kolding Sygehus er topmoderne akutsygehus med ekspertise til alle patienter – døgnet rundt. Vejle Sygehus Kræft- og specialistsygehus i de store folkesygdomme udvikles til at kunne præstere kræftbehandlingsresultater i verdensklasse. Middelfart Sygehus er som Rygcenter Syddanmark en fælles indgang for alle regionale rygpatienter. Vi er i en positiv udvikling med en ambitiøs vision om at være Patienternes Sygehus med forskning som fundament for excellence i patientbehandlingen. Læs Sygehus Lillebælt -patienternes sygehus her.


Ansøg inden 1 dag (12.12.2017)

Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Medicinal & Sundhed
Data & analyse
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Fejlmeld opslaget


Opslag oprettet d. 29.11.2017, sidst opdateret d. 29.11.2017
Region Syddanmark - hurtigt overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Regionen strækker sig geografisk fra Padborg i syd til nord for Vejle – og fra Esbjerg i vest til Nyborg i øst. Rundt i hele regionen er placeret fire sygehusenheder og flere sociale og psykiatriske institutioner. Regionshovedsæde i Vejle.
Branche

Regioner & Sundhed

Går du op i andres ve og vel? Eller er du til forskning og laboratorieanalyser?

Logo: Region Syddanmark
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Udviklingskonsulent i Region Syddanmark
Udviklingskonsulent i Region Syddanmark
Som udviklingskonsulent i afdelingen for Regional Udvikling arbejder Tue Avbæk Larsen både med iværksætteri, turisme og fødevarer. De komplekse sager udfordrer ham dagligt, og det faglige fællesskab motiverer ham til at lære mere.
Nyeste tweets
Henter tweets...
Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1090307/