Afdelingslæge – Overlæge til Hæmatologisk Afsnit Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sønderjylland
Udlandet (øvrige)

Stilling som afdelingslæge/overlæge ved Hæmatologisk afsnit, ønskes besat pr. 1. marts 2018 eller efter aftale.

Hæmatologisk Afdeling
Det hæmatologiske afsnit varetager diagnostik og behandling af benigne og maligne blodsygdomme iht. den regionale specialeplan. Afdelingen er opdelt i et sengeafsnit med 9 sengepladser og et ambulatorium med ca. 7000 ambulante besøg årligt.

Afdelingens lægelige stab omfatter aktuelt 2 overlæger, 2 afdelingslæge samt 4 læger i hæmatologisk uddannelsesstilling. Se mere om afdelingen her.

Profil
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i hæmatologi eller i intern medicin: hæmatologi.

Afdelingslægen- overlægen deltager i medicinsk afdelings specialevagt, der er struktureret således, at man har dagtjeneste i eget speciale 08-15-30, vagtarbejde 15.30-24.00 på fælles akut modtagelse med efterfølgende rådighed fra vagtværelse. Vagtholdet omfatter derudover medicinsk og kardiologisk forvagt, medicinsk mellemvagt samt medicinsk, kardiologisk og neurologisk bagvagt.

Afsnittet deltager i undervisningen af medicinstuderende ved Syddansk Universitet.

Hør mere
Du er meget velkommen til at kontakte specialeansvarlig overlæge, Per Pedersen. Tlf: 21 57 79 95 for yderligere oplysninger om stillingen.

Løn- og ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist d. 02. januar 2018. Ansøgningen sendes elektronisk.

Ansøgningen udfærdiges i henhold til kvalifikationskrav i relation til de 7 lægeroller /kompetenceområder for speciallæger.

• Medicinsk ekspert

• Kommunikator

• Samarbejder

• Leder/administrator

• Sundhedsfremmer

• Akademiker

• Professionel

Er du interesseret i overlægestillingen, bedes følgende skema udfyldes med relevante data fra CVét.

Om Sydvestjysk Sygehus
Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed for det sydvestjyske område i Region Syddanmark. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt en veneklinik i Brørup: Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. Det er Danmarks 5. største akutsygehus med en nybygget og velfungerende FAM, som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset: der bygges ny sengebygning, som tages i brug i 2019/20, der arbejdes med patient- og pårørende involvering, kvalitets og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Sydvestjysk Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel, som omfatter en samarbejdsaftale med Virginia Mason instituttet i Seattle, USA. Der er gode samarbejdsrelationer i det tværsektorielle samarbejde og der er mulighed for at deltage i udviklings- og forskningsinitiativer.

Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren. Se http://www.energimetropol.dk/tilflytterservice/ eller se mere om Esbjerg her.


Ansøgningsfrist d. 02.01.2018

Fuldtidsjob
Fyn
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sønderjylland
Udlandet (øvrige)
Medicinal & Sundhed
Konstruktion & Beregning
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Fejlmeld opslaget


Opslag oprettet d. 29.11.2017, sidst opdateret d. 29.11.2017
Region Syddanmark - hurtigt overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Regionen strækker sig geografisk fra Padborg i syd til nord for Vejle – og fra Esbjerg i vest til Nyborg i øst. Rundt i hele regionen er placeret fire sygehusenheder og flere sociale og psykiatriske institutioner. Regionshovedsæde i Vejle.
Branche

Regioner & Sundhed

Går du op i andres ve og vel? Eller er du til forskning og laboratorieanalyser?

Logo: Region Syddanmark
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Udviklingskonsulent i Region Syddanmark
Udviklingskonsulent i Region Syddanmark
Som udviklingskonsulent i afdelingen for Regional Udvikling arbejder Tue Avbæk Larsen både med iværksætteri, turisme og fødevarer. De komplekse sager udfordrer ham dagligt, og det faglige fællesskab motiverer ham til at lære mere.
Nyeste tweets
Henter tweets...
Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1090313/