Ledende fysiker til Radiofysisk Laboratorium, Onkologisk Afdeling R, OUH

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sønderjylland

Vi søger pr. 1. september 2018 en ledende fysiker til Radiofysisk Laboratorium på Onkologisk Afdeling, OUH.

Onkologisk Afdeling er kendt for høj faglig kvalitet, effektiv drift samt forskning og udvikling på internationalt niveau. På OUH sætter vi ’Patienten først’. Afdelingens kerneopgave er ’Patientoplevet kvalitet’.

Onkologisk Afdeling behandler patienter fra Region Syddanmark, og for udvalgte højtspecialiserede funktioner har afdelingen landsfunktion.

Radiofysisk Laboratorium
Den ledende fysiker har det overordnede ansvar for at diagnostik og behandling med ioniserende stråling foregår i overensstemmelse med gældende bekendtgørelser.

Den ledende fysiker har personaleansvaret for 19 fysikere, 2 dataloger, 7 teknikere, 11 radiografer samt én sekretær, hvoraf 5 personer er frikøbt til forskningsopgaver.

Til behandling råder afdelingen over 6 acceleratorer, 1 højt felts MR accelerator, 2 CT scannere, 1 MR scanner, pulse dose afterloading samt kV behandlingsapparat. Stråleplanlægningen foretages i Pinnacle, Monaco og Oncentra dosisplanlægningssystemer. I 2017 blev der afviklet 36.000 strålebehandlings-fraktioner fordel på 2.600 patienter.

Den ledende fysiker har det økonomiske ansvar for overholdelse af et budget til løn, drift og vedligeholdelse af strålebehandlingsudstyr og tilhørende dosimetrisk udstyr.

Den ledende fysiker skal understøtte udvikling og forskning indenfor det strålefysiske fagområde samt uddannelse og efteruddannelse af hospitalsfysikere, teknikere og stråleterapeuter.

Fokus på ledelse
Den ledende fysiker vil være daglig leder af afsnittet, hvor ledelse af personalet er i fokus. Det forventes, at den ledende fysiker i sin ledelse fungerer tæt på personale og klinik. Det forventes ligeledes at lederen vil udøve strategisk ledelse i samarbejde med afdelingens øvrige ledergruppe.

Den ledende fysiker indgår i afsnitsledelsen i Strålebehandlingsafsnittet sammen med den stråleansvarlige overlæge og afdelingssygeplejersken.

Vi søger en ledende fysiker, som

  • Er uddannet hospitalsfysiker.
  • Har bred erfaring inden for strålebehandling
  • Har en teoretisk lederuddannelse eller er parat til at påbegynde en lederuddannelse inden for en kortere tidshorisont.
  • Har gode lederevner herunder en synlig, involverende lederstil, der medvirker til et godt arbejdsmiljø og gode faglige resultater.
  • Har lyst til at lede og prioritere i et miljø præget af forandring og mangeartede krav til såvel produktivitet som faglig kvalitet og udvikling.
  • Trives med ledelse af en række forskellige faggrupper.
  • Har gode samarbejdsevner og gennemslagskraft.
  • Kan agere som rollemodel.

Onkologisk Afdeling
Kræftafdelingen er en stor afdeling med 2 sengeafsnit, ambulatorium, Strålebehandlingsafsnit samt diverse forsknings- udviklings- og specialenheder. Vi beskæftiger ca. 450 mennesker fordelt på mange forskellige faggrupper. Afdelingen har årligt 6.000 nyhenviste patienter. I 2023 forventer vi at flytte ud på NytOUH. Planlægningen af udflytningen er i fuld gang, og den ledende fysiker har her en vigtig rolle.

Øvrige oplysninger
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst.

Supplerende oplysninger kan indhentes hos ledende overlæge Peter Sørensen på tlf. 21343686 eller på e-mail Peter.soerensen@rsyd.dk.

Faglig funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær for afdelingsledelsen Hanne Johnsen på tlf. 65411851 eller på e-mail ode.r@rsyd.dk.

Ansøgningen stiles til Afdelingsledelsen, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Kløvervænget 19, 5000 Odense C.

Ansøgningsfrist den 25. april 2018.

Ansættelsessamtaler den 4. juni 2018.


Ansøgningsfrist d. 25.04.2018

Fuldtidsjob
Fyn
Sønderjylland
Matematik, Fysik & Nano
Medicinal & Sundhed
Organisation & Ledelse
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Økonomi & ForvaltningRegion Syddanmark - hurtigt overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Regionen strækker sig geografisk fra Padborg i syd til nord for Vejle – og fra Esbjerg i vest til Nyborg i øst. Rundt i hele regionen er placeret fire sygehusenheder og flere sociale og psykiatriske institutioner. Regionshovedsæde i Vejle.
Branche

Regioner & Sundhed

Går du op i andres ve og vel? Eller er du til forskning og laboratorieanalyser?

Logo: Region Syddanmark
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Udviklingskonsulent i Region Syddanmark
Udviklingskonsulent i Region Syddanmark
Som udviklingskonsulent i afdelingen for Regional Udvikling arbejder Tue Avbæk Larsen både med iværksætteri, turisme og fødevarer. De komplekse sager udfordrer ham dagligt, og det faglige fællesskab motiverer ham til at lære mere.
Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1147420/