Afdelingslægestillinger Fase IV uddannelse

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn

Afdelingslægestillinger

Fase IV uddannelse, Ortopædkirurgisk afd. O - OUH.

To stillinger som afdelingslæge i Ortopædkirurgisk afd. O, OUH er ledige til besættelse snarest muligt.

De ansatte vil være knyttet til en af vore sektorer og skal herudover deltage i fællesopgaver (tjeneste/vagt), hovedfunktionen vil være i Odense men udetjeneste kan blive aktuel i Svendborg.

Der er tale om stillinger, der er meget relevante for fase IV uddannelse i ortopædiske kirurgi. Der kan aftales et års vikariater – såfremt ansøger har orlov fra fast stilling i en anden afdeling. Der er muligheder inden for alle vore fagområder (dog ikke aktuelt inden for rygkirurgi).

Såfremt man ansættes i fast stilling kan vi normalt love funktion i den respektive sektor i mindst et år. Herefter kan flytning til anden sektor komme på tale, såfremt strukturelle eller uddannelsesmæssige forhold taler herfor.

Internt i afdelingen er der tradition for et godt samarbejde mellem sektorerne, og afdelingen har funktioner på såvel hoved-, regions-, højt specialiseret og landsfunktionsniveau. Afdelingen er en stor, dynamisk, travl og spændende ortopædkirurgisk universitetsafdeling, med stort set alle ortopædkirurgiske funktioner.

I afdelingen tilstræber vi en god tone og et godt arbejdsmiljø. Afdelingen består af en enhed i Odense og en i Svendborg, samt en satellit i Nyborg. Afdelingen bemander FAM i Odense med læger, herunder med speciallæger. Desuden er afdelingen centralt placeret i OUH’s traumecenterfunktion. De fleste speciallæger deltager i varetagelse af disse funktioner.

Der er gode muligheder for at deltage i den store forskningsaktivitet, der er knyttet til afdelingen. Der er flere veletablerede forskningslaboratorier (knogle/brusklaboratorium, stereorøntgenlaboratorium og ganganalyselaboratorium), desuden er Ulykke Analyse Gruppen en del af afdelingen.

Løn og ansættelsesvilkår iht. aftale mellem Danske Regioner og FAS.

Yderligere oplysninger fås ved:

Sektionsleder, overlæge Søren Skydt Kristensen, tlf.: 5142 6715 (Knæ- og skulder/albue kirurgi)

Sektionsleder, overlæge Niels Wisbech Pedersen, tlf.: 5142 6725 (børneortopædi)

Sektionsleder, overlæge Morten Schultz Larsen, tlf.: 6130 3548 (traumatologi)

Sektionsleder, overlæge, PhD Ole Skov, tlf.: 5142 6766 (ITAR)

Sektionsleder, overlæge Ole Ovesen, tlf: 5142 67 60 (Hofte/knæ kirurgi (alloplastikker))

Sektionsleder, overlæge Johnny Frøkjær, tlf.: 2628 2065 (Fod/ankel kirurgi)

Sektionsleder, overlæge Søren Larsen, tlf.: 4082 1512 (Håndkirurgi)

Ledende overlæge Niels Dieter Röck, tlf.: 2466 9463.

Ansøgninger stiles til ledende overlæge Niels Dieter Röck, Ortopædkirurgisk afd. O, Odense Universitetshospital. Ansøgningsfrist tirsdag d. 24/4 2018, kl. 12.00. Der må forventes ansættelsessamtaler i uge 17.

Ansøgninger søges elektronisk.


Ansøgningsfrist d. 24.04.2018

Fuldtidsjob
Fyn
Medicinal & Sundhed
Ledelse & Planlægning
Medicinal & SundhedRegion Syddanmark - hurtigt overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Regionen strækker sig geografisk fra Padborg i syd til nord for Vejle – og fra Esbjerg i vest til Nyborg i øst. Rundt i hele regionen er placeret fire sygehusenheder og flere sociale og psykiatriske institutioner. Regionshovedsæde i Vejle.
Branche

Regioner & Sundhed

Går du op i andres ve og vel? Eller er du til forskning og laboratorieanalyser?

Logo: Region Syddanmark
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Udviklingskonsulent i Region Syddanmark
Udviklingskonsulent i Region Syddanmark
Som udviklingskonsulent i afdelingen for Regional Udvikling arbejder Tue Avbæk Larsen både med iværksætteri, turisme og fødevarer. De komplekse sager udfordrer ham dagligt, og det faglige fællesskab motiverer ham til at lære mere.
Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1153877/