Akademisk medarbejder til Direktionssekretariatet på OUH (barselsvikar)

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Vikariat
Fyn

Vil du arbejde tæt på beslutningerne på et af Danmarks største sygehuse, og vil du være med til at understøtte vores direktion i dens opgaveløsning?

Direktionssekretariatet på OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus søger en AC-fuldmægtig med skarp analytisk sans, gode formidlingsevner og næse for at begå sig i en stor, kompleks organisation.

Du kommer helt ind i maskinrummet på et af landets største sygehuse og får en bred kontaktflade i alle stabe og i de fleste afdelinger, når du bliver tovholder og bidragsyder i sagsbehandlingen af en række konkrete og forskelligartede sager.

Dine vigtigste arbejdsopgaver bliver:

 • At bidrage til sagsbehandlingen i Direktionssekretariatet, herunder udarbejdelse af beslutningsoplæg og præsentationer
 • At medvirke til koordinering af og opfølgning på nogle af de mange opgaver og beslutninger, som passerer forbi direktionens bord.
 • At sikre besvarelse af eksterne henvendelser fra borgere, patienter, myndigheder m.v. til direktionen – herunder koordineringen af aktindsigtsbegæringer.
 • Sekretariatsbetjene mødefora, herunder det Fælles Medarbejder Udvalg, som er det samlede MED-udvalg for hele hospitalet.
 • Planlægge og eksekvere en række seminarer og konferencer

Om dig:

 • Du har relevant akademisk baggrund
 • Du er serviceorienteret, struktureret og resultatorienteret.
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling – gerne i en offentlig institution.
 • Du har gode formidlingsevner, så du kan omsætte komplekse sager til forståelige oplæg og indstillinger – både mundtligt og skriftligt.
 • Du har organisatorisk tæft, så du kan navigere i en kompleks organisation på tværs af faggrænser.
 • Du er i besiddelse af stærke systematiske og analytiske evner – og har interesse for sundhedsvæsnet.

Direktionssekretariatet understøtter hospitalets seks direktører i deres daglige arbejde. Det betyder ofte kort reaktionstid, stramme deadlines og høje standarder for kvalitet og service. Men det betyder også stor variation og et spændende indblik i en kompleks organisation.

Direktionssekretariatet løser opgaverne, så de afspejler direktionens holdninger og ønsker, men har samtidig stort fagligt råderum og rig mulighed for at sætte et aftryk på opgaveløsningen. Vi forventer derfor, at du er ambitiøs. Det er ydermere nødvendigt at være disciplineret og kunne fastholde det strategiske perspektiv i de daglige driftsopgaver, fx når dagsordner til direktionens forskellige mødefora skal kvalitetssikres.

Udover ovenstående opgaver vil du indgå i den generelle opgaveløsning i Direktionssekretariatet, som i alt har 24 medarbejdere inklusive fire studenter. Vi arbejder med sekretariatsbetjening i bred forstand, bl.a. juridiske problemstillinger, klagesager, web, samt presse- og kommunikationsarbejde.

Vi har en solid holdånd, et godt vidensfællesskab og en inddragende kultur, hvor alle får mulighed for – og forventes – at bidrage med input, respons og synspunkter.

Om OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus

Vores ambition er at være ”Patientens Universitetshospital”. Det er vores tilgang, når vi på OUH i fællesskab skal skabe værdi for patienterne. Vi opfylder det løfte til patienterne ved at udleve sætningerne i vores kodeks: ”Patienten først”, ”Højeste faglighed” og ”Helhed og ansvar”

OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus (OUH) er et af landets største hospitaler med et samlet budget på 6,5 mia. kr., ca. 105.000 årlige indlæggelser og over 1,1 mio. ambulante besøg. Hospitalet beskæftiger ca. 10.000 medarbejdere og er geografisk lokaliseret i Odense, Svendborg, Nyborg og Ærø.

OUH er både det fynske sygehus og modtager samtidig patienter med komplicerede diagnoser fra hele regionen. Dette giver et optageområde, der dækker ca. 1,2 mio. borgere. Derudover behandler hospitalet patienter fra hele landet med behov for højt specialiseret behandling indenfor en række områder.

Læs mere på www.Ouh.dk/strategioversigt

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuld tid. Stillingen er tidsbegrænset til d. 1. maj 2019. Ansættelse og aflønning efter kvalifikationer og overenskomst med Danske Regioner og den relevante fagorganisation.

Dit fysiske arbejdssted bliver Odense Universitetshospital.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte stabschef Per Aaen på 2349 6003

Ansøgningsfrist mv.

Der er ansøgningsfrist den 28. maj 2018. Vi forventer at afholde samtaler hhv. den 7. juni 2018 og 8. juni 2018.


Ansøgningsfrist d. 28.05.2018

Fuldtidsjob
Vikariat
Fyn
Administration
Medicinal & Sundhed
Samfundsvidenskab
Data & analyse
Jura
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenRegion Syddanmark - hurtigt overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1163383/