Kontorchef for kontoret Økonomisystemer i den kommende Administration- og Servicestyrelse

SKAT

Fuldtidsjob
Midtjylland
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Vil du være med til at sikre en fremsynet og effektiv drift og udvikling af økonomisystemer på tværs af Skatteministeriets koncern? Kan du sikre sammenhæng i økonomidata og dermed understøtte en transparent og pålidelig økonomistyring? Så er du måske vores nye kontorchef for Økonomisystemer i den kommende Administrations- og Servicestyrelse.

Om jobbet
Som kontorchef for Økonomisystemer er det din opgave, at forestå den forretningsmæssige udvikling og drift af økonomisystemet, der understøtter skatteforvaltningen. Du skal sikre sammenhæng i skatteforvaltningens økonomidata samt understøtte den forretningsmæssige brug, anvendelse og rapportering af økonomidata. Endelig har du ansvaret for den tværgående proces for intern kvalitetssikring.

På den korte bane er der med etableringen af den nye skatteforvaltning og 7 nye styrelser behov for en større tilpasning af økonomisystemet, som du vil få det tværgående ansvar for. På den længere bane vil vi arbejde målrettet på at videreudvikle styringen og systemunderstøttelsen for at understøtte en effektiv, transparent og pålidelig økonomistyring på tværs af hele skatteforvaltningen.

SKAT er i en stor og spændende forandringsproces, hvor der sættes en række omfattende initiativer i gang for at bevæge organisationen i en ny retning. Dit kontor er en del af den kommende Administrations- og Servicestyrelse, hvor vi har en helt central rolle i reorganiseringen af Skattevæsenet til fremtidens Skatteforvaltning. Vi har et fælles ansvar for at understøtte og sætte rammer for de nye styrelser i deres daglige arbejde.

Dine ansvarsområder som kontorchef er blandt andet:

 • Understøtte den løbende forretningsmæssige drift og udvikling af skatteforvaltningens økonomisystem (procesejerskab).
 • Forestå den kommende tilretning af økonomisystemet med etablering af 7 nye styrelser til idriftsættelse 1. januar 2019.
 • Drive større fremtidige udviklingsprojekter i forhold til økonomisystemet.
 • Sikre standardiseret og sammenhængende håndtering af stamdata, registreringsrammer, m.v.
 • Forestå den forretningsmæssige håndtering af incidents, changes mv. for at sikre den løbende optimering og tilpasning af økonomisystemet.
 • Have ansvaret for den interne kvalitetssikring og gennemføre kontroller med det tilhørende procesejerskab.
 • Koordinere den tekniske tilpasning af KPI’er og øvrige rapportløsninger på tværs af Skatteministeriet.
 • Forestå brugervedligehold og oprettelser i Statens Koncern Systemer

Kontoret har i dag ca. 15 medarbejdere, som du får personaleledelsesansvaret for.

Stærk leder med højt drive, der kan eksekvere

Du kan forandre, samarbejde, eksekvere og levere stabil drift på en gang! Du har både forretningsmæssig erfaring med økonomistyring og indsigt i økonomisystemer fra andre store organisationer. Du har også erfaring med projekt- og programstyring. Arbejdet fordrer et tæt samarbejde med de kommende styrelser, hvorfor stillingen som kontorchef stiller store krav til dine samarbejdsevner. Du har lyst til personaleledelse og ønske om, at få dine medarbejdere til at blomstre.

Vi lægger vægt på at du har:

 • Drive og går forrest i en forandringsproces og samtidigt kan sikre leverancer og eksekvere.
 • Stort kendskab og erfaring til økonomistyring.
 • Indsigt og erfaring med økonomisystemer. Kendskab til SAP er en fordel, men ikke en forudsætning.
 • Lyst til ledelse og ledelseserfaring enten fra en lignende personalelederstilling eller fra team- eller projektbaseret baggrund.
 • Stærke samarbejdsevner og formår at opbygge relationer på tværs af de kommende styrelser.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning, dit CV, eksamenspapirer og eventuelt yderligere materiale via linket ”Søg stillingen” senest 30. maj. Er du tjenestemand, stiles ansøgningen til Dronningen.

Yderligere oplysninger omkring stillingen kan fås ved kontakt til underdirektør for Økonomifunktioner og Service, Kristoffer Haulund Schantz på 28578282 eller på mail Kristoffer.Schantz@skat.dk.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil indtil videre være Østbanegade 123, 2100 København Ø. Fra 3. kvartal 2019 vil arbejdsstedet være Helgeshøj Alle 9, 2630 Høje Taastrup.

Der kan indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 svarende til lønramme 37. Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål.

Forud for ansættelsen vil der desuden blive indhentet en straffeattest.

Administration og Servicestyrelsen

Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ vil SKAT fra den 1. juli 2018 blive erstattet af syv nye styrelser. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver.

Administrations- og Servicestyrelsens kerneopgave bliver at understøtte skatteforvaltningen med effektiv administration og serviceydelser af høj kvalitet. Styrelsen forventes bemandet med ca. 300-350 medarbejdere og får kontorer i Herning og Høje Taastrup. Læs mere om Administrations- og Servicestyrelsen på www.fra1til7.dk.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Ansøgningsfrist d. 30.05.2018

Fuldtidsjob
Midtjylland
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Human Resources
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Administration
Data & analyse
Ledelse & Planlægning
Topledelse
Økonomi & ForvaltningSKAT - hurtigt overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


SKAT
SKAT
SKAT har til opgave at sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat inden for de rammer, politikerne sætter.

Placering
Østbanegade 123
2100 København Ø
Logo: SKAT
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed
Henter facebook feed...
Instagram

Find fotos mm. på vores officielle Instagram-side.

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.linkedIn.com/company/skat

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.skat.dk/job

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.skat.dk/job

SKAT i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1166870/