Medarbejder til implementering af informationssikkerhed og beredskabet i den kommende Gældsstyrelse i Middelfart

SKAT

Fuldtidsjob
Fyn
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sønderjylland
Vestjylland
Østjylland
Østsjælland

Vil du være med til at sikre, at der er styr på informationssikkerheden og beredskabet i den kommende Gældsstyrelse? Og kan du lide at koordinere og have kontakt med en bred gruppe af kolleger? Så kan det være, at det er dig, der skal være med til at opbygge kontoret for Jura i Middelfart.

SKATs inddrivelsesområde har ansvaret for at inddrive gæld til det offentlige. Det er en opgave, der har stor betydning for samfundet, og vi søger specialister, som har lyst til at være med til at skabe et solidt fundament for den kommende Gældsstyrelse med hovedsæde i Middelfart.

Informationssikkerheds- og beredskabskoordinator med interesse for inddrivelsesområdet
Standarden for informationssikkerhed ISO27001 og beredskab skal implementeres i det nye skattevæsen og dermed også i den kommende Gældsstyrelse. Dette med henblik på, at vi kan passe godt på borgernes og virksomhedernes data, og at vi effektivt og struktureret kan forebygge og håndtere hændelser og kriser.

Til at bistå og rådgive os inden for informationssikkerhed og beredskab søger vi en ny kollega, der brænder for og har kompetencer til at bidrage med styrelsens etablering og efterfølgende efterlevelse og drift af inddrivelsesområdet. Arbejdet vil ske i samarbejde med den kommende Udviklings- og Forenklingsstyrelse (UFST), som har det overordnede ansvar for implementeringen. UFST yder derfor løbende sparring, undervisning og netværk til dig og koordinatorerne for informationssikkerhed og beredskab i de øvrige styrelser i skatteforvaltningen, samt bidrager med koncernfælles koncepter og metoder for at sikre en ensartet implementering.

Du skal med støtte og rådgivning fra UFST sikre løbende implementering og kontrol af overholdelse af reglerne for informationssikkerhed og beredskab, herunder sikre lokal awareness og yde rådgivning om områderne. Du skal fungere som bindeled mellem UFST og Gældsstyrelsen i forhold til informationssikkerhed og beredskab, herunder gøre politikker og regler operationelle for ledere, sagsbehandlere mv. og sikre, at de bliver en integreret del af hverdagen i den kommende Gældsstyrelse.

Du skal som informationssikkerhedskoordinator varetage styrelsens implementering og drift af ISO27001, og dine opgaver vil blandt andet være følgende:

 • Implementering og drift af ISO27001, herunder lokal forankring af koncernfælles politikker og regler for informationssikkerhed via lokale processer, procedurer og sikkerhedsmæssige kontroller, aktiviteter og rådgivning.
 • Foretage årlige risikovurderinger af styrelsen på informationssikkerhedsområdet og udarbejde planer for håndtering af de væsentligste risici.
 • Yde lokal rådgivning og bistand inden for informationssikkerhed.
 • Varetage awareness-indsatser rettet mod hele styrelsen for at sikre opmærksomhed på informationssikkerhed hos medarbejdere og ledere.
 • Sikre, at informationssikkerhed tænkes ind fra starten i styrelsens projekter.
 • Samarbejde med UFST samt deltage i et koncernfælles netværk.

Da du også vil fungere som vores beredskabskoordinator, skal du varetage styrelsens ansvar for eget beredskab og implementering af koncernfælles beredskabsplanlægning, herunder:

 • Opbygning, vedligehold og udvikling af beredskabet i Gældsstyrelsen i form af styrelsens beredskabsplan, beredskabsprogram mm. ud fra koncernfælles skabeloner.
 • Sekretariatsbetjening af Gældsstyrelsens krisestab i en krisesituation, hvor beredskabsplanen aktiveres.
 • Koordinering af beredskabsfaglige opgaver internt i Gældsstyrelsen og i det koncernfælles beredskabsnetværk.
 • Yde rådgivning og bistand inden for beredskabet i Gældsstyrelsen.
 • Sikre sammenhæng mellem lokal og koncernfælles beredskabsplanlægning.
 • Varetage awareness-indsatser rettet mod hele styrelsen.

Dine personlige kvalifikationer
Du har en relevant videregående uddannelse (fx cand.it., cand.scient.pol., cand.merc. eller lignende) kombineret med kendskab til informationssikkerhed og / eller beredskab. Det er vigtigt, at du har flair for IT og at du trives med at være tovholder på opgaver. Du er god til både at arbejde selvstændigt og sammen med andre – såvel interne som eksterne faggrupper. Det er vigtigt, at du er en dygtig kommunikator både skriftligt som mundtligt, således at du blandt andet kan forklare reglerne inden for informationssikkerhed og beredskab på en enkel måde.

Vi lægger stor vægt på, at du matcher DNA’et i Gældsstyrelsen. Det betyder, at du skal være foregangsperson for en kultur, der er båret af ordentlighed og ansvarlighed. Vi arbejder i teams, og du skal have lyst til at arbejde i et miljø, hvor vi løfter i flok og hjælper hinanden – både i egne teams og på tværs af organisationen.

Om din placering i vores organisation
Du vil blive en del af kontoret for Jura, som er placeret i Stab og Styring i den kommende Gældsstyrelse i SKAT. Stab og Styring har til huse i Middelfart, som bliver Gældsstyrelsens hovedsæde. Stab og Styring varetager en bred portefølje af opgaver. Udover Jura inkluderer disse blandt andet HR, Økonomi og Produktionsstyring. Du vil komme til at referere til kontorchefen for Jura.

Den kommende Gældsstyrelse
Den kommende Gældsstyrelse har ansvaret for at inddrive al gæld til det offentlige. Det er en opgave, der har stor betydning for samfundet, og som bidrager til at opretholde den danske velfærdsmodel samt retssikkerheden for dem, som skylder penge.

Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ vil SKAT fra den 1. juli 2018 blive erstattet af syv nye styrelser. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver.

Gældsstyrelsens kerneopgave bliver at hjælpe borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige. Styrelsen forventes bemandet med ca. 1.500 medarbejdere og får kontorer i Middelfart, Thisted, Grenaa, Randers, Ringkøbing, Tønder og Roskilde. Læs mere om Gældsstyrelsen på www.fra1til7.dk.

Ansøgning og yderligere oplysninger
Ønsker du at vide mere om stillingen eller processen, er du velkommen til at kontakte konstitueret Underdirektør Michael Olsen på 7237-8514 eller rekrutteringspartner Mette Bay Andersen på 7237-1547.

Finder du stillingen interessant, ser vi frem til at modtage din ansøgning sammen med CV, eksamenspapirer og evt. yderligere materiale senest 27. maj 2018 via linket ”søg stillingen”.

Vi forventer at afholde samtaler den 1. juni med tiltrædelse 1. august 2018 eller snarest derefter.

Der vil forud for ansættelse indhentes restanceoplysninger og straffeattest.

Dit arbejdssted vil indtil videre være Teglgårdsparken 112, 5500 Middelfart.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende AC-overenskomst, HK-overenskomst eller DTS-overenskomst.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet, og ansættelsesområdet afhænger i øvrigt af ansættelsesformen.

Bor du ikke i forvejen i nærheden af Middelfart, kan du kontakte en bosætningskonsulent, som kender områdets skoler, lokalmiljø, ejendomsmæglere mv. Bosætningskonsulenten Anne Marie Klausen kan kontaktes på tlf. 2240 0049 eller annemarie.klausen@middelfart.dk og du kan læse mere på www.flyttilmiddelfart.dk.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Ansøgningsfrist d. 27.05.2018

Fuldtidsjob
Fyn
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sønderjylland
Vestjylland
Østjylland
Østsjælland
Jura
Marketing & Business
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Data & analyse
Jura
UndervisningSKAT - hurtigt overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


SKAT
SKAT
SKAT har til opgave at sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat inden for de rammer, politikerne sætter.

Placering
Østbanegade 123
2100 København Ø
Logo: SKAT
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed
Henter facebook feed...
Instagram

Find fotos mm. på vores officielle Instagram-side.

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.linkedIn.com/company/skat

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.skat.dk/job

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.skat.dk/job

SKAT i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1167689/