Proces- og Udviklingskonsulenter til nyetableret kontor i den kommende Gældsstyrelse i Middelfart

SKAT

Fuldtidsjob
Fyn
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sønderjylland
Vestjylland
Østjylland
Østsjælland

Kan du se helheden, har du fokus på kunden og har du lyst til at være i en kultur, der er båret af ansvarlighed, professionalisme og et stærkt kollegialt sammenhold? Så kan det være, at det er dig, der skal være med til at udvikle kontoret for Kunder & Processer i Middelfart.

SKATs inddrivelsesområde har ansvaret for at inddrive gæld til det offentlige. Det er en opgave, der har stor betydning for samfundet, og vi søger specialister, som har lyst til at være med til at skabe et solidt fundament for den kommende Gældsstyrelse med hovedsæde i Middelfart.

Proces- og Udviklingskonsulenter med interesse for inddrivelsesområdet
Du får en central rolle med at bidrage til udviklingen af kontoret for Kunder & Processer, og da kontoret skal bygges op, vil der være behov for flere profiler. Som Proces- og Udviklingskonsulent bidrager du til at varetage det ansvaret for forretningsprocesserne i produktionen i den kommende Gældsstyrelse. Endvidere bliver du medvirkende til at skabe rammerne for styrelsens processtyring med fokus på at skabe retssikkerhed og sikre, at styrelsen leverer kvalificeret sagsbehandling relateret til inddrivelse af offentlig gæld. Dine opgaver vil blandt andet være følgende:

  • Procesejerskab for alle inddrivelsesprocesser
  • Udvikling af central IRS-funktion (Internal Revenue Service) og principper for kvalitetskontrol
  • IRS-koordinering og –rapportering
  • Udarbejdelse, tilpasning og kvalitetssikring af procesvejledninger
  • Kvalitetskontroller, –opfølgning og –rapportering
  • Kortlægning af processer og sagsbehandlingsgange
  • Ejerskab af procesdokumenter
  • Procesdokumentation og vedligehold af procesbibliotek
  • Implementering og migrering af procesbeskrivelser til nyt procesdokumentationsværktøj
  • Løbende forbedringer af manuelle og systemmæssige/digitale processer med henblik på at optimere driften, samt eskalering af forslag til relevant beslutningsniveau

Du får en central funktion i organisationen, og du får en bred kontakt- og samarbejdsflade med Gældsstyrelsens direktion og ledelse samt højt specialiserede faglige eksperter inden for Gældsstyrelsen og andre styrelser i SKAT. Det er er derfor afgørende, at du kan samarbejde på tværs af hele Gældsområdet og skabe gode relationer i hele Skatteforvaltningen.

Helhedsorienteret med et godt kundefokus
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, for eksempel cand.merc., cand.merc.jur, cand.scient.adm eller anden relevant uddannelse. Du har erfaring med procesejerskaber, herunder etablering og implementering af procesejerskaber i sagsbehandlingsprocesser og et godt kendskab til procesdesign-, udvikling og effektivisering. Det vil være en fordel men ikke afgørende, hvis du har kendskab til styrings- og beslutningsprocesser i politiske organisationer.

Det er vigtigt, at du trives i en organisation, hvor forandringer er konstante. Du er imødekommende og arbejder struktureret med et godt blik for både detaljen og helheden. Du har en god forretningsmæssig forståelse samt fokus på kunden. Det er desuden vigtigt, at du har gode kommunikationsevner – både mundtligt og skriftligt.

Vi lægger meget stor vægt på, at du matcher DNA’et i Gældsstyrelsen. Det betyder, at du skal være foregangsperson for en kultur, der er båret af ordentlighed og ansvarlighed. Vi arbejder i teams, og du skal have lyst til at arbejde i et miljø, hvor vi løfter i flok og hjælper hinanden – både i egne teams og på tværs af organisationen.

Kontor for Kunder & Processer – din nye arbejdsplads
Du vil blive en del af kontoret for Kunder & Processer, som er placeret i Stab og Styring i den kommende Gældsstyrelse i SKAT. Stab og Styring har til huse i Middelfart, som bliver Gældsstyrelsens hovedsæde. Udover de opgaver, der ligger i kontoret for Kunder & Processer, varetager Stab og Styring en bred portefølje af opgaver, herunder blandt andet HR, Jura, Økonomi og processtyring. Du vil komme til at referere til kontorchefen for Kunder & Processer.

Den kommende Gældsstyrelse
Den kommende Gældsstyrelse har ansvaret for at inddrive al gæld til det offentlige. Det er en opgave, der har stor betydning for samfundet, og som bidrager til at opretholde den danske velfærdsmodel samt retssikkerheden for dem, som skylder penge.

Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ vil SKAT fra den 1. juli 2018 blive erstattet af syv nye styrelser. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver.

Gældsstyrelsens kerneopgave bliver at hjælpe borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige. Styrelsen forventes bemandet med ca. 1.500 medarbejdere og får kontorer i Middelfart, Thisted, Grenaa, Randers, Ringkøbing, Tønder og Roskilde. Læs mere om Gældsstyrelsen på www.fra1til7.dk.

Ansøgning og yderligere oplysninger
Ønsker du at vide mere om stillingen eller processen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Annemarie Holt på tlf. 41 62 38 96.

Finder du stillingen interessant, ser vi frem til at modtage din ansøgning sammen med CV, eksamenspapirer og evt. yderligere materiale senest 6. juni 2018 via linket ”søg stillingen”.

Vi forventer at afholde samtaler den 11.-13. juni 2018 med tiltrædelse pr. 1. august 2018 eller snarest derefter.

Der vil forud for ansættelse indhentes restanceoplysninger og straffeattest.

Dit arbejdssted vil indtil videre være Teglgårdsparken 112, 5500 Middelfart.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende AC-overenskomst, HK-overenskomst eller DTS-overenskomst.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet, og ansættelsesområdet afhænger i øvrigt af ansættelsesformen.

Bor du ikke i forvejen i nærheden af Middelfart, kan du kontakte en bosætningskonsulent, som kender områdets skoler, lokalmiljø, ejendomsmæglere mv. Bosætningskonsulenten Anne Marie Klausen kan kontaktes på tlf. 2240 0049 eller annemarie.klausen@middelfart.dk og du kan læse mere på www.flyttilmiddelfart.dk.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Ansøgningsfrist d. 06.06.2018

Fuldtidsjob
Fyn
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sønderjylland
Vestjylland
Østjylland
Østsjælland
Administration
Jura
Marketing & Business
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Data & analyse
Jura
Ledelse & Planlægning
Økonomi & ForvaltningSKAT - hurtigt overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


SKAT
SKAT
SKAT har til opgave at sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat inden for de rammer, politikerne sætter.

Placering
Østbanegade 123
2100 København Ø
Logo: SKAT
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed
Henter facebook feed...
Instagram

Find fotos mm. på vores officielle Instagram-side.

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.linkedIn.com/company/skat

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.skat.dk/job

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.skat.dk/job

SKAT i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1171182/