Økonomikonsulentchef

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Sydøstjylland

Økonomikonsulentchef med klare ambitioner om kvalitet i økonomistyring og planlægning

Kan du identificere dig med ”Patienten Først”? Har du ambitioner om, at både du og dine medarbejdere leverer den bedste kvalitet i opgaveløsningen? Så skal du søge stillingen som økonomikonsulentchef i en afdeling med højt til loftet både fagligt og socialt.

OUH har et budget på 6,6 mia. kr. Det er en stor dynamisk organisation med en flad ledelsesstruktur, så du er tæt på dem, vi er her for – direktion og afdelingsledelser.

Vi står midt i forberedelserne til Nyt OUH – et arbejde der omfatter både driftsplanlægning og driftstilpasning. Her er økonomikonsulentchefen en central figur i forhold til at få bundet driften sammen med planlægningen.

Samtidig er styringsparadigmet for sundhedsvæsnet under kraftig forandring, og økonomikonsulentchefen har sammen med stabschefen en vigtig opgave i at understøtte optimal økonomistyring indenfor værdibaseret rammestyring.

Hovedopgaver for økonomikonsulentchefen

 • Leder af økonomikonsulentenheden
 • Helhedsunderstøttelse af de kliniske afdelinger, så vi understøtter ”Patienten Først”
 • Koordination og samarbejde på tværs af stabe og OUHs afdelinger
 • Stå i spidsen for udarbejdelse og formidling af sygehusets løbende økonomiopfølgning
 • Udvikle strategier for og sikre implementeringen af en effektiv økonomistyring og ressourceudnyttelse
 • Strategisk og driftsmæssig planlægning på afdelings- og sygehusniveau
 • Inddragelse af den Syddanske forbedringsmodel i form af standard work og daglige forbedringer af interne administrative arbejdsgange og -processer
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg til direktionen
 • Yde sparring til og understøttelse af økonomi- og planlægningskonsulenterne

Opgaverne er beskrevet i ØP Retning og udvikling samt kerneopgavebeskrivelsen for økonomikonsulentenheden og løses i tæt samarbejde med stabschef og øvrige ledergruppe.

Profilen vi søger

 • Leder, der er rollemodel, sætter og formidler retningen og går foran!
 • Formår at omsætte organisationens behov til strukturerede, fælles løsninger fra Økonomi og Planlægning i samarbejde med de øvrige stabe
 • Praktiserer en anerkendende, åben og udadvendt ledelsesstil, der kan samle og inspirere, ledelse, chefkollegaer og medarbejdere
 • Loyal holdspiller, som indgår konstruktivt i ledergruppen i Økonomi og Planlægning, så vi samlet spiller hinanden bedre
 • Forberedt på at angribe stor omstillingsopgave de kommende år
 • Positiv og anerkendende i sin tilgang til andre mennesker
 • I stand til at dele æren for de gode løsninger med andre
 • Nysgerrig på og optaget af at udvikle sit personlige lederskab
 • Inspirerer, igangsætter og fastholder faglig udvikling og kvalitetsudvikling i Økonomi og Planlægning
 • Robust og driftssikker – og trives med at ”være på”
 • Gode formidlingskompetencer
 • Høj faglig kompetence og indgående erfaring med strategisk økonomistyring og administrative forhold
 • Stor analytisk kapacitet, som hurtigt kan danne sig overblik over komplekse problemstillinger, analysere situationer og se ind til kernen
 • Gerne kendskab til procesoptimering og lean

Den rette person har

 • Relevant længerevarende uddannelsesmæssig baggrund inden for økonomi, fx cand.oecon. eller lign.
 • En stærk økonomisk og planlægningsmæssig faglighed
 • Solid ledelseserfaring
 • Erfaring fra en politisk ledet organisation - gerne fra region eller kommuner og gerne sundhedsvæsnet
 • Dokumenteret erfaring med at drive og udvikle økonomistyringsprocesser

Vi tilbyder

 • Social og harmonisk arbejdsplads med plads til forskellighed
 • Humor og uformel tilgang
 • Travl og faglig udfordrende hverdag

Organisatorisk placering, reference og samarbejdsrelationer

Økonomikonsulentchefen er organisatorisk placeret i Økonomikonsulentenheden under Økonomi og Planlægning. Økonomikonsulentchefen refererer til stabschefen for Økonomi og Planlægning.

Herudover består ledergruppen i Økonomi og Planlægning af Budget- og regnskabschefen samt Datachefen.

Økonomi og Planlægning er en af 5 stabsafdelinger på OUH og består af 4 enheder. I Økonomikonsulentenheden arbejder 13 økonomikonsulenter med opgaver indenfor central økonomistyring, økonomiopfølgning i forhold til afdelinger, planlægning og tværsektorielt samarbejde.

Vilkår

Løn og ansættelsesvilkår fastlægges i henhold til aftale mellem Danske Regioner og forhandlingsberettiget organisation.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til stabschef Henrik Seemann, mobil 51 55 98 23.

Ansøgningsfrist er tirsdag den 7. august 2018, og der afholdes ansættelsessamtaler i uge 34.


Ansøgningsfrist d. 07.08.2018

Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Data & analyse
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Økonomi & ForvaltningRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel og statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?

Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1184987/