Innovationskonsulent med sundhedsfaglig baggrund og stærk proces - og projektledelsesprofil

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland

Som innovationskonsulent hos Innovationsenheden på Odense Universitetshospital (OUH), indgår du i staben KFIU (kvalitet, forskning, innovation og uddannelse). Du bliver tilknyttet Team National, hvor du primært vil arbejde med projekter, som har deres afsæt i aktuelle kliniske udfordringer eller strategiske indsatser som eksempelvis det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Dine opgaver
Hovedopgaven i Team National er at udvikle og implementere innovative digitale løsninger i og sammen med klinikken og andre væsentlige sundhedsfaglige aktører, som du vil have daglig kontakt med. Innovationsløsninger der dækker nutidens behov, er visionære og målrettet fremtidens patienter. Eksempelvis telemedicinske løsninger og virtuelle løsninger til kommunikation mellem patient og kliniker.

Arbejdsopgaverne er overvejende projektrelaterede, og du vil blive leder for konkrete projekter. Derudover vil du skulle bidrage til understøttelsen af de øvrige meget alsidige opgaver i teamet. Team National indgår eksempelvis i den strategiske og praktiske planlægning af ibrugtagningen af Nyt OUH og etablering af ambulantcenter Svendborg. Du vil blive tilknyttet den regionale projektledelse af det nationale forskningsprojekt Aktiv Patientstøtte samt projektledelsen af CoLab Odense. Derudover vil du stå for planlægningen af det årlige tilbagevendende InnoEvent i samarbejde med University College Lillebælt.

Mange af vores projekter er eksternt finansierede, og vi forventer derfor, at du bidrager til hjemtagning af eksterne midler gennem ansøgninger. Som innovationskonsulent skal du således kunne koble klinikkens behov med relevante aktører og finansieringsmuligheder.

At være innovationskonsulent kræver robuste kompetencer indenfor følgende områder:

  • Projektledelse
  • Procesledelse og - facilitering
  • Implementering

Det vil være en fordel, at du har bred erfaring inden for følgende felter:

  • Innovation og IT
  • Klinisk praksis
  • Det tværsektorielle sundhedsfaglige felt

Sociale kompetencer
Som person skal du være opsøgende, selvstændig og trives med en stor daglig kontaktflade og en varierende arbejdsdag. Du skal kunne samarbejde professionelt med mange mennesker og have nemt ved at kommunikere. Du skal trives med at sætte dagsorden og det er helt essentielt, at du er god til at skabe struktur og sørge for, at dine opgaver bliver løst.

Vi tilbyder

  • En stilling med spændende og forskelligartede arbejdsopgaver i et innovativt miljø, hvor der er en uformel omgangstone med professionel tilgang til både opgaver og kolleger.
  • Stort indblik i nationale projekter, sundhedspolitiske dagsordener, og kompleksiteten i at løfte opgaver ind i dette felt.
  • Ansættelse i en enhed med kolleger, der har høj faglighed, et skarpt blik for patienterne og en arbejdsglæde, der rummer plads til forskellighed.

Hvem er vi?
OUH har gennem flere år arbejdet med strategisk innovation og udvikling af medicinske teknologier. Vi har en førende position både nationalt og internationalt, bl.a. gennem vores stærke samarbejde med Syddansk Universitet. Det er den unikke kombination af klinik, teknologi og forskning, der sammen med professionelle netværk og dedikerede medarbejdere har skabt vores stærke position. Innovationsenhedens medarbejdere er opdelt i fire teams, som beskæftiger sig med innovation, forskning, evaluering og implementering. Innovation udgør et af funktionsområderne i staben KFIU, hvor der samarbejdes på tværs for at sikre, at de kliniske afdelinger har optimale rammer for at give patienterne den bedste behandling og pleje.

Du bliver en del af det nationale team, som består af en teamleder, fire innovationskonsulenter, studentermedhjælpere og praktikanter. Teamet leder projekter, der tager afsæt i kliniske problemstillinger og specifikke behov i klinikken. Alle innovationsprojekter har patient og pårørende i centrum og en stor del af projekterne har et tværsektorielt fokus, hvor innovationsløsningerne bidrager til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Som innovationskonsulent i Team NationaI tilbydes du et alsidigt og udfordrende job med stor selvstændighed og mulighed for at sætte dit præg på indholdet. Du vil indgå i et tæt samarbejde med kliniske afdelinger og stabsafdelinger samt vores samarbejdspartnere i det tværsektorielle felt og virksomheder. Dine kolleger i teamet er erfarne innovationskonsulenter, der brænder for at skabe innovative løsninger til klinikken.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 ugentlige timer. Tiltrædelse hurtigst muligt. Ansættelse sker efter gældende overenskomst med den relevante forhandlingsberettigede organisation. OUH benytter prøvetid jævnfør gældende praksis for Region Syddanmark. Dit arbejdssted vil være i Odense.

Yderligere information
For yderligere oplysninger kontakt Innovationschef Tessa Lind Gjødesen # 2916 0324 eller Teamleder Lisbeth Thisted Andersen # 2979 6434.

Ansøgningsfrist den 10. august 2018 kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler den 13. august 2018.


Ansøgningsfrist d. 10.08.2018

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
IT - Software
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Økonomi & ForvaltningRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel og statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?

Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1192024/