Psykolog med klinisk/sundhedsfaglig erfaring søges til Steno Diabetescenter Odense (SDCO)

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland

Brænder du for at hjælpe mennesker med diabetes til et bedre liv med deres sygdom? Er du interesseret i terapi inden for det sundhedspsykologiske felt? Har du lyst til at undervise og supervisere sundhedsprofessionelle, så de er rustet til mødet med patienter med psykologiske problemstillinger? Og har du lyst til at blive en central del at et initiativ, der skal styrke indsatsen indenfor diabetespsykologi? Så skal du søge stillingen som psykolog ved Steno Diabetes Center Odense.

Om jobbet
Steno Diabetes Center Odense søger en psykolog, der i et treårigt projekt i tæt samarbejde med den eksisterende psykolog, skal arbejde med at optimere indsatsen for de mennesker, der ud over deres diabetes, har psykologiske problemer der påvirker deres livskvalitet og deres håndtering af diabeten negativt.

Målet med projektet er,

• gennem psykologisk intervention af personen med diabetes, at arbejde med at nedbringe de psykologiske taklingsvanskeligheder, der forhindrer et godt liv med diabetes

• at opkvalificere de sundhedsprofessionelle, der arbejder med diabetesbehandling, gennem rådgivning, undervisning og supervision.

Psykologens opgave er, i samarbejde med den eksisterende psykolog, at løfte behandlingen for diabetespatienter og diabetesbehandlere i hele Region Syddanmark.

Udover patientterapi og opkvalificering af sundhedsprofessionelle, vil dette ske gennem deltagelse i en række udviklingsprojekter med fokus på diabetespsykologi i samarbejde med Institut for psykologi fx ved udvikling og implementering af screeningsværktøjer samt telemedicinske interventioner.

Psykologen ansættes i Steno Diabetes Center Odense men arbejdsområdet vil være patienter og sundhedsprofessionelle i hele Region Syddanmark. Som udgangspunkt er arbejdsstedet i Odense, men der må forventes en del rejseaktivitet til både Kolding, Sønderborg og Esbjerg samt i mindre omfang til de øvrige sygehusmatrikler i regionen.

Psykologen vil i dagligdagen samarbejde både med den eksisterende psykolog, forskellige sundhedsprofessionelle i hele regionen (specielt diabetessygeplejersker og læger) samt Institut for psykologi, SDU.

Vi tilbyder
• En stilling med mulighed for ansvar for og udvikling af egne opgaveområder

• Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet

• Et stærkt team med et fælles fokus på udviklingsopgaver på diabetesområdet

• En nyetableret organisation med et mål om at bringe diabetesindsatsen i Region Syddanmark op på allerhøjeste internationale niveau

• En organisation, hvor medinddragelse og et højt informationsniveau prioriteres

Kvalifikationer
Vi søger en psykolog der:

- er autoriseret (ikke et krav)

- har erfaring med terapi med unge og voksne, gerne indenfor sundhedsområdet

- har viden om og interesse i sundhedspsykologi og psykiske følger af somatisk sygdom

- har erfaring med og interesse i rådgivning, undervisning og supervision til personale

- har interesse i og gerne erfaring med forsknings- og udviklingsarbejde, gerne inden for sundhedspsykologi

- finder værdi i, at arbejde tværfagligt og kan samarbejde med forskellige sundhedsprofessionelle

- er opsøgende, initiativrig og god til at skabe relationer

- kan arbejde selvstændigt og udviklingsorienteret

- har gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen et normeret til 37 timer og er tidsbegrænset til tre år, med mulighed for forlængelse. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Tiltrædelse 1.9.18 eller snarest derefter.

Ansøgning og yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til psykolog Julie Drotner Mouritsen på tlf. 65414243 eller Centerdirektør Jan Erik Henriksen på tlf. 20332174. Send din ansøgning via linket nedenfor.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 7. august 2018. Der afholdes samtaler tirsdag den 14. august 2018 og 2. samtaler onsdag d. 22. august 2018.

Om Steno Diabetes Center Odense
SDCO blev oprettet som et specialiseret diabetescenter den 1. januar 2018. SDCO drives og ejes af Region Syddanmark og er støttet af en 10-årig bevilling med mulighed for forlængelse fra Novo Nordisk Fonden. Centret skal i tæt samarbejde med alle regionens sygehuse samt kommuner og praktiserende læger varetage behandlings- og udviklingsopgaver for personer med diabetes fra hele Region Syddanmark.

SDCO er pt. under opbygning og forventes at være fuldt etableret ultimo 2022, hvor centret samtidig flytter ind i nye fysiske rammer, som bygges på nyt OUH. Indtil de nye fysiske rammer står klar, drives centret fra midlertidige rammer på Odense Universitetshospital.

Du kan læse mere om Steno Diabetes Center Odense på OUH´s hjemmeside.


Ansøgningsfrist d. 07.08.2018

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland
Humaniora
Medicinal & Sundhed
Undervisning & Pædagogik
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
UndervisningRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel og statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?

Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1192028/