Overlæge til Demensenhed Lillebælt, Lokalpsykiatrien i Fredericia

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Sydøstjylland

Er du speciallæge i neurologi eller almen medicin?

Har du erfaring indenfor demensområdet eller har du lyst til at få det, så har vi brug for dig i Demensenhed Lillebælt.

Stillingen er til besættelse 1. september, eller hurtigst muligt derefter

Dit job og vagtforhold
Dine hovedopgaver vil være

  • udredningssamtaler, diagnosticering og behandling.
  • opfølgning og supervision.
  • rådgivning af praktiserende læger.

Stillingen er vagtfri.

Demensenhed Lillebælt
Enheden hører under gerontopsykiatrisk ambulatorium, som hører hjemme i Lokalpsykiatrien i Fredericia, som er en del af Psykiatrisk afdeling Vejle/Kolding.

Vi har i mange år været en ”murstensløs” enhed med tæt samarbejde med geriaterne på Kolding Sygehus.

I efteråret 2018 flytter vi sammen, og en gang om ugen vil geriaterne se patienter i Fredericia.

Vi er en udkørende enhed, som også ser patienter i eget hjem og på plejecentrene.

Du bliver en del af et team bestående af neurologer, psykiater, geriatere, specialpsykolog og sygeplejersker.

Vi vægter faglig kvalitet og det gode patientforløb, som altid involverer pårørende.

Vi har særligt fokus på det tværfaglige samarbejde med primær sektor og det kommunale system.

Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor humor er en vigtig del.

Krav til ansøgning:
Ansøgningen skal indeholde følgende: cpr.nr., eksamensår og resultat samt tidligere ansættelser. Derudover bør ansøgningen indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de 7 kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlægestillinger, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005:

Ansøgningen bedes opstillet herefter:

Den medicinske ekspert

• Kommunikator

• Samarbejder

• Leder/administrator

• Sundhedsfremmer

• Akademiker

• Professionel

Løn og ansættelsesforhold: sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger/FAS om overenskomst for overlæger.

Stillingen er omfattet af lokal løndannelse

Ansøgningsfristen: 25. juli 218

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Connie

Thurøe Nielsen på mobil 51 71 74 23


Ansøgningsfrist d. 25.07.2018

Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Medicinal & Sundhed
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel og statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?

Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1193312/