Afdelingslæge til Anæstesi BTY/VITA, Odense Universitetshospital (OUH)

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn

1 stilling som afdelingslæge ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital, med tilknytning til afsnittene for anæstesi og postoperativ intensiv terapi til hjerte-, lunge- og karkirurgiske patienter (Anæstesi BTY/VITA) er ledig til besættelse pr. 1. september 2018 eller efter aftale.

Om stillingen
Området har aktuelt en normering på 6 overlæger og 21 afdelingslæger

Vagten afholdes på VITA som vagt på tjenestestedet.

Dagarbejdet tilrettelægges således, at der alterneres mellem intensivafsnittet (VITA) og anæstesiafsnittet (Anæstesi BTY).

Senere i ansættelsesforløbet vil det være muligt at skifte til andet funktionsområde end det primært aftalte

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med speciallæge i anæstesiologi med interesse for anæstesi og intensiv terapi til hjerte-, lunge- og karkirurgiske patienter samt kardiologiske patienter med hovedsageligt svær hjerteinsufficiens

Det forventes, at afdelingslægen deltager i afdelingens undervisnings-, forsknings- og udviklingsaktiviteter

Forudgående kendskab til thorax-anæstesiologi og intensiv terapi er ikke nødvendig, idet der vil foregå - hovedsageligt bedside - oplæring i bl.a. anvendelse af avanceret invasiv hæmodynamisk monitorering, ekkokardiografi, IMPELLA understøttende behandling, aortaballonpumpe (IABP), extra corporeal heart lung assist (ECHLA) og kontinuerlig veno-venøs hæmodiafiltration (CVVHDF) etc.

Om Anæstesiafsnit BTY/VITA
Anæstesiafsnittet har en bred berøringsflade med den øvrige anæstesiafdeling og har udover samarbejdet med Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afd. T, et omfattende samarbejde med Kardiologisk Afd. B (bl.a. MitraClip) og Nefrologisk Afd. Y (bl.a. nyretransplantationer).

Intensivafsnittet har intensiv terapi til hjerte-, lunge- og karkirurgiske patienter som vigtigste kompetence. Der er et stigende antal hjertemedicinske patienter som behandles for akut hjertesvigt med avanceret hæmodynamisk behandling – specielt mekanisk understøttende behandling med IMPELLA, IABP, ECHLA og kontinuerlig veno-venøs hæmodiafiltration (CVVHDF) etc. Afsnittet behandler ca. 110 hjertestoppatienter årligt.

Afsnittene anvender PDM-system (Patient Data Management) til automatisk registrering og lagring af alle vitale data og EPJ.

Det daglige arbejde foregår i et tæt samarbejde med forskellige personalegrupper og samarbejdspartnere, hvorfor evnen til at løse opståede problemer på en konstruktiv måde er en vigtig kompetence.

Vi opfatter høj social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde) som en vigtig ressource for en organisation, og arbejder til stadighed på at fastholde denne egenskab.

Arbejdssted
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau, og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger.

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i afsnit indenfor klinisk anæstesi/opvågnings-området og intensiv-området.

Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er hospitalets største med mere end 120 læger fordelt på overlæger og afdelingslæger samt reservelægestillinger klassificeret som undervisningsstillinger i specialet.

Funktions- og stillingsbeskrivelse
Vedlagt her

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte
Overlæge, MPM, ISL Jørgen Fisker

Tlf. 6541 1556

eller

Overlæge, dr.med., MPG Henrik Schmidt

Tlf. 6541 1700

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.

Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).

Ansøgning inkl. relevante bilag sendes elektronisk via link på denne side og stiles til
Ledende overlæge Jens Schierbeck

Ansættelsessamtaler vil finde sted
Mandag den 13. august 2018 mellem kl. 13 og 15.

Vi glæder os til at høre fra dig.


Ansøgningsfrist d. 13.08.2018

Fuldtidsjob
Fyn
Medicinal & Sundhed
Ledelse & Planlægning
Medicinal & SundhedRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel og statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?

Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1195175/