Hjertemedicinsk afdeling B, Odense Universitetshospital, søger en fagligt ambitiøs og visionær overlæge til Hjerteklapklinikken

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sønderjylland

En stilling som overenskomstansat overlæge ved Hjerteklapklinikken, Hjertemedicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital (OUH) er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2018 eller efter aftale.

Om stillingen
Overlægens primære ansættelse er i Hjerteklapklinikken, men derudover vil der være mulighed for at varetage andre funktioner afhængigt af kompetencer og interesser.

Overlægen forventes at deltage i afdelingens ekkovagt. Dette er en tilkaldevagt fra bolig med foretræde indenfor 30 minutter (for nærmere se funktionsbeskrivelse). Aktuelt er vagten 6-skiftet.

Afdelingen er organisatorisk opdelt i tre teams (iskæmi, arytmi og imaging), og den aktuelle stilling er tilknyttet imaging teamet.

Vores forventninger til overlægen

 • Du er rollemodel for ”Patientens først, Højeste faglighed, og Helhed og Ansvar”
 • Du er speciallæge i intern medicin: Kardiologi
 • Du har faglige kvalifikationer på højt niveau indenfor hjerteklapsygdomme
 • Du har forskningskompetencer i form af erhvervet ph.d.-grad og/eller disputats
 • Du er dokumenteret forskningsaktiv
 • Du formår at etablere stabile og smidige samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt
 • Du kan stimulere dine kollegaers udvikling, både mono- og tværfagligt
 • Du deltager aktivt i afdelingens forsknings-, undervisnings-, udviklings- og administrative aktiviteter
 • Du kan skabe struktur i en travl og uforudsigelig hverdag
 • Du er fleksibel og kan i særlige situationer også deltage i afdelingens øvrige funktioner
 • Du påtager dig naturligt det ledelsesansvar, som forventes af en overlæge

Specifikke opgaver forbundet med stillingen

 • Du får specialeansvar for "patienten med hjerteklapsygdom"
 • Du får – i samarbejde med afdelingssygeplejersken for ambulatoriet og afdelingsledelsen – drift- og udviklingsansvar for Hjerteklapklinikken på OUH
 • Du skal bidrage til, at "patienten med hjerteklapsygdom" oplever et sammenhængende patientforløb på tværs af afdelinger og sektorer
 • Du skal implementere ”patientansvarlig læge”-begrebet for patienten med hjerteklapsygdom
 • Du skal bidrage aktivt til, at udrednings- og behandlingsgarantierne samt øvrige kvalitetsmål overholdes
 • Du skal sikre et godt undervisningsmiljø i Hjerteklapklinikken
 • Du skal sikre, at dine kolleger i afdelingen, såvel monofagligt som tværfagligt, er opdaterede i den seneste viden omkring indenfor "patienten med eller mistænkt for at have hjerteklapsygdom"
 • Du skal sikre et aktivt forskningsmiljø specifikt i Hjerteklapklinikken og generelt i afdelingen

Om Hjerteklapklinikken
Hjerteklapklinikken blev etableret i september 2016 og klinikken er i vedvarende vækst. I 2017 var der lidt over 2700 ambulante besøg og cirka 1700 telefonkonsultationer. I 2018 forventes 3500 ambulante besøg og cirka 2500 telefonkonsultationer. I klinikken kan gennemføres alle former for ekkokardiografi. Der er tilknyttet flere speciallæger med særlige kompetencer indenfor hjerteklapsygdomme. Derudover er der fast tilknyttet sygeplejersker med særlige kompetencer indenfor både "patienten med hjerteklapsygdom" og ekkokardiografi. Endvidere har Hjerteklapklinikken et meget dedikeret sekretariat. Hjerteklapklinikken har desuden et meget tæt samarbejde med Hjertekirurgisk afdeling, og alle patienter, der har gennemgået hjerteklapkirurgi, ses af personale fra Hjerteklapklinikken inden udskrivelse mhp. at sikre overgangen efter udskrivelse og forebygge genindlæggelser.

Kort om afdelingen
Hjertemedicinsk afdeling B, OUH hører til blandt de tre største, højt specialiserede hjerteafdelinger i Danmark. Afdelingen varetager højt specialiseret pleje, udredning og behandling af patienter fra Region Syddanmark og i stigende omfang også patienter fra Region Sjælland. Derudover har afdelingen hovedfunktionsområde for patienterne fra Odense og Nordfyns Kommune samt regionsfunktion for de fynske patienter. Afdelingen er organiseret med tre sengeafsnit, et akut kardiologisk modtageafsnit, et kardiologisk laboratorium og et stort ambulatorium bestående af flere klinikker med særlig funktion.

Vi er en stor afdeling i markant vækst – både på det kliniske og det forskningsmæssige område. Vi arbejder sammen om at pleje, udrede og behandle patienter med (eller mistænkt for at have) hjertesygdom – såvel de almindelige, de sjældne, de kroniske, de højt specialiserede og de livstruende. Vi er et meget dedikeret personale, der altid sætter "patienten med hjertesygdom" først og hele tiden ønsker at udvikle patientforløbene, højne patientsikkerheden og inddrage vores patienter og deres pårørende.

Vi deltager desuden i den teoretiske og kliniske undervisning af medicinske studenter ved Syddansk Universitet, ligesom vi har uddannelsesforpligtelser overfor yngre læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb og har også høje ambitioner, når det gælder uddannelse af kommende kolleger.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.

Funktionsbeskrivelse for stillingen kan hentes her
Funktionsbeskrivelse for vagten kan hentes her

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Tina Svenstrup Poulsen på tlf. 2466 6642 eller mail: tina.poulsen@rsyd.dk.

Ansøgningen
Ansøgningen vedlægges et ajourført CV med oplysning om egne kompetencer indenfor speciallægeuddannelsens 7 kompetenceområder samt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og eventuel efteruddannelse.

Der er ansøgningsfrist den 30. august 2018.

Der forventes afholdt samtaler mandag den 17. september 2018.


Ansøgningsfrist d. 30.08.2018

Fuldtidsjob
Fyn
Sønderjylland
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
Socialvæsen
UndervisningRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel og statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?

Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1203272/