Specialpsykolog til Børne-og Ungdomspsykiatri Sydjylland, Vejle og Esbjerg

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sydøstjylland
Sønderjylland

Psykiatriområdet er et af Region Syddanmarks fire hovedområder: sundhed, psykiatri, socialområdet og regional udvikling. Psykiatrien i Region Syddanmark yder det regionale behandlingstilbud til patienter med psykiatriske lidelser og har afdelinger og lokalpsykiatri fordelt i hele regionen. Området tæller cirka 3.000 medarbejdere, og budgettet er cirka 1.55 mia. kr. Hvert år udskrives 9.300 patienter fra psykiatrien, og der gennemføres omkring 236.000 ambulante besøg. Cirka 30.000 syddanskere er i kontakt med psykiatrien i Region Syddanmark hvert år.

Specialpsykolog til Børne-og Ungdomspsykiatri Sydjylland, Vejle og Esbjerg
Er du specialpsykologen, som brænder for at arbejde med børn/unge og deres netværk i kortere og/eller længere udrednings- og behandlingsforløb? Er du fagligt engageret, og vil du være med til at udvikle behandlingstilbuddene i Børne- og Ungdomspsykiatrien samtidig med, at du bidrager til at få hverdagen i ambulatoriet til at fungere optimalt for både børnene/de unge og for kollegerne? Så er det måske dig, vi søger!

Vi har en fast stilling ledig, som specialpsykolog på 32-37 timer/uge (dit valg) til ambulatoriet i Vejle og i Esbjerg pr. 1. december 2018. Stillingen er pt. tilknyttet spiseforstyrrelsesteamet, som arbejder med ambulante udrednings- og behandlingsforløb for børn og unge til og med 19 år med spiseforstyrrelser. Der er pt. 1 arbejdsdag hver 14. dag i ambulatoriet i Esbjerg samt enkelte arbejdsdage i Aabenraa.

Vores ambition er at skabe størst mulig effekt for patienter, pårørende samt samarbejdspartnere. Afdelingen er i gang med at udvikle og skabe gode betingelser for løbende implementering af den nyeste viden om det børne- og ungdomspsykiatriske speciale.

Vi vil vægte, at vores kommende kollega:

 • Er specialpsykolog og har klinisk erfaring inden for det Børne- og Ungdomspsykiatriske speciale, inklusiv behandlingserfaring.
 • Er engageret, initiativrig og har interesse for Børne- og Ungdomspsykiatrien, med vilje til personlig og faglig udvikling.
 • Ser tværfaglighed som en fordel og et vigtigt supplement til egen faglighed, hvorved samarbejde bliver en naturlig del af hverdagen.
 • Kan arbejde selvstændigt i en travl hverdag, hvor det er vigtigt at kunne bevare overblikket og strukturere egne (og evt. kollegers) arbejdsopgaver.
 • Kan formidle sager på samarbejdskonferencer med skole, PPR, sagsbehandler i kommune og andre relevante samarbejdspartnere.
 • Er dygtig til at dokumentere, og kan formidle vigtigheden heraf til kolleger.
 • Har et positivt sind og en veludviklet humoristisk sans.

Vi kan tilbyde:

 • Et overordnet fagligt ansvar for driften af spiseforstyrrelsesområdet, som defineres i tæt samarbejde med den specialeansvarlige overlæge og den dagligt ansvarlige speciallæge i teamet.
 • Et job med diagnostisk udredning og behandling af børn og unge.
 • En hverdag med faglige udfordringer. Vi arbejder for at give barnet, den unge og familien en kvalificeret behandling, hvor der tages hensyn til barnet/den unge samt familiens behov og ønsker.
 • Selvstændige arbejdsopgaver med ansvaret for udrednings- og behandlingsforløb, herunder ledelse af kliniske konferencer, med den ansvarlige overlæge på sidelinjen.
 • En arbejdsplads hvor det tværfaglige samarbejde er en stor del af vores hverdag og vægtes højt.
 • Stå for intern undervisning og supervision af andre faggrupper.
 • Medansvar i forhold til hensigtsmæssig ressourceanvendelse.

Om afdelingen:
Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland varetager det børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsarbejde i Sydjylland. Afdelingen har ca. 300 ansatte. Afdelingen fusionerede den 1. januar 2017 og er fordelt på tre matrikler (Aabenraa, Vejle, Esbjerg) med ambulante funktioner på alle matrikler og sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg. I februar 2017 flyttede ambulatoriet fra Kolding til nye lokaler i Vejle.

Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionsledere i forhold til personaleansvar og specialeansvarlige overlæger i forhold til det faglige udviklingsansvar. Funktionsledere og specialeansvarlige overlæger understøtter i et forpligtende samarbejde medarbejderne i løsningen af kerneopgaven.

Praktiske oplysninger:
Ansøgningsfristen er den 26. oktober 2018.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til funktionsleder Lisbeth Madsen, tlf. 2366 4333 eller specialeansvarlig overlæge Sanne Bornholdt, tlf. 9944 6572

Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner.

Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om Psykiatrien i Syddanmark, og vil du se, hvad Vejle kan byde på, så kan du følge linket her: Vejle - Flytteguiden.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.

FAKTA
Jobnummer
205271

Stillingsbetegnelse
Psykolog

Arbejdstid
37, der er mulighed for deltidsansættelse

Arbejdssted
Esbjerg

Vejle

Ansøgningsfrist
26-10-2018


Ansøg inden 3 dage (26.10.2018)

Fuldtidsjob
Fyn
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sydøstjylland
Sønderjylland
Medicinal & Sundhed
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel og statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?

Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1230173/