Anæstesiologisk Afdeling (Bedøvelse og Intensiv) ved Sygehus Sønderjylland søger 2 afdelingslæger.

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland er ét sygehus på tre matrikler. I Aabenraa modtager vi fortrinsvis akut syge eller tilskadekomne patienter samt børn, unge, gravide og fødende. I Sønderborg har vi i vid udstrækning patienter, som får foretaget planlagte sammedagskirurgiske indgreb eller behandling og kontrol for kroniske lidelser, og på sygehuset i Tønder er vi specialiseret i at udrede patienterne og lægge en plan for behandling samme dag. På alle tre matrikler behandler vi tilskadekomne i lokalområdet, og vi har ambulante behandlings- og undersøgelsestilbud.

Anæstesiologisk Afdeling (Bedøvelse og Intensiv) ved Sygehus Sønderjylland søger 2 afdelingslæger.
Er du speciallæge i anæstesiologi og ønsker at videreudvikle dine kompetencer kunne en stilling hos os være af interesse.

Anæstesiologisk Afdeling ved Sygehus Sønderjylland søger engagerede speciallæger i anæstesiologi. Afdelingen er lokaliseret på to matrikler, Sønderborg og Åbenrå. Hovedarbejdsstedet vil være Åbenrå Sygehus, der kan forekomme udetjeneste i Sønderborg . Tiltrædelse efter aftale.

Sygehuset i Åbenrå varetager de fleste akutte funktioner i Sygehus Sønderjylland og har traumemodtagelse. Der ydes anæstesi til såvel akut som elektiv ortopædkirurgi, organkirurgi, gynækologi/obstetrik og psykiatri. Den kardiologiske- og den pædiatriske funktion i Sygehus Sønderjylland har hovedsæde her.

Intensivafdelingen i Åbenrå er veludstyret og indeholder 5 intensive pladser og 2 intermediære pladser. Aabenraa Sygehus er under udbygning, og intensivafdelingen vil i 2020 flytte til en ny intensivafdeling med 9 intensivpladser og 2 intermediære pladser.

Sønderborg Sygehus er i gang med en udvikling frem mod et specialsygehus med fokus på dagkirurgi. Ortopædkirurgisk afdeling har regionsfunktion i håndkirurgi placeret i Sønderborg, og vi har høje kompetencer og stort volumen af ultralydsvejledte blokanlæggelser.

Speciallægerne vil have gode muligheder for at udvikle kompetencer inden for afdelingens subspecialer, og vi har mulighed for at understøtte videreuddannelse f.eks. i form af relevante SSAI uddannelsesprogrammer eller lignende.

Åbenrå og Sønderborg sygehus har akutlægebiler tilknyttet, som bemandes af læger tilknyttet Anæstesiologisk Afdeling, hvorfor det også vil være mulighed for at tage præhospitale vagter.

Arbejds- og vagtforhold
Lægen indgår i 7 skiftet 2 delt tilstedeværelsesvagt, på operationsgangen eller på intensivafsnittet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Afdelingslægen ansættes i henhold til aftalen mellem Regionerne og FayL

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor de 7 lægeroller.

Hvis du vil vide mere om Anæstesiologisk Afdeling eller har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Lynge Kirkegaard lynge.kirkegaard@rsyd.dk tlf. 23383479

Yderligere information om Anæstesiologisk Afdeling og Sygehus Sønderjylland kan endvidere findes på www.sygehussonderjylland.dk

Der er ansøgningsfrist 25.10.2018 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes afviklet 02.11.2018

FAKTA
Jobnummer
205312

Stillingsbetegnelse
Afdelingslæge

Arbejdstid
fuld tid

Arbejdssted
Sønderborg

Aabenraa

Ansøgningsfrist
25-10-2018


Ansøg inden 2 dage (25.10.2018)

Fuldtidsjob
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sønderjylland
Medicinal & Sundhed
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel og statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?

Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1231913/