Overlæge i endokrinologi med specialfunktion som "Steno Partner"-Koordinator

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Sydøstjylland

Sygehus Lillebælt har en ambition om at være Patienternes Sygehus, og hos os kommer patienterne altid i første række. Sygehuset består af tre højt specialiserede enheder, hvor Kolding er Patienternes Akutsygehus, Rygcenter Syddanmark i Middelfart er Patienternes Rygsygehus, og Vejle er Patienternes Kræft- og Specialistsygehus. Sygehus Lillebælt har cirka 60.000 indlæggelser og 522.000 ambulante besøg om året.

I alt er vi små 5.000 specialister, der på hvert vores område understøtter sygehusets drift, hvad enten det er med lægefaglig ekspertise i verdensklasse, forskning, sygepleje eller rene gulve.

Overlæge i endokrinologi med specialfunktion som "Steno Partner"-Koordinator
Vores nye "Steno Partner"-Koordinator bliver ansat som overlæge, og skal være kvalificeret som så med speciale i endokrinologi. Du kommer til at varetage samarbejdet mellem SDCO og de to endokrinologiske funktioner på Vejle Sygehus og Kolding Sygehus.

Dine arbejdsopgaver
Stillingen består af både klinisk funktion i et eller begge af de endokrinologiske ambulatorier på Sygehus Lillebælt og koordinatorfunktion i forhold SDCO. I denne funktion forventer vi at du:

 • Sikrer implementering af og opfølgning på de aftaler om projekter, der indgås mellem Sygehus Lillebælt og SDCO (i samarbejde med sygehus- og afdelingsledelse)
 • Har ansvar for at drive og udvikle diabetessamarbejdet på tværs af afdelinger, specialer og matrikler i sygehusets organisation
 • Har ansvar for at udvikle det tværsektorielle diabetessamarbejde lokalt
 • Er Sygehus Lillebælt repræsentant i Steno Partnerforum
 • Bliver en del af en koordineringsgruppe som består af ledende overlæger samt specialeansvarlige overlæger fra de to matrikler
 • Sygehus Lillebælt står som partnersygehus bag to supplerende behandlingsinitiativer:
  • Udgående team af diabetesspecialister og opsporing af patienter med uerkendt diabetes
  • Styrket indsats for nefrologiske patienter

Stillingen er vagtfri.

Der vil være en ligelig fordeling mellem din kliniske funktion og rollen som "Steno Partner"-Koordinator. Funktion på begge matrikler.

Vi forventer, at du

 • Har evner og interesse, gerne dokumenteret, for samarbejde
 • Har evne til at se de store linjer i forandringsarbejde
 • Har stor interesse for at udvikle diabetesbehandlingen for både indlagte som ambulante patienter
 • Altid sætter patienten først, også i en travl dagligdag
 • Deltager aktivt i den daglige kliniske vejledning af yngre kolleger
 • Altid holder den gode tone i hverdagen overfor patienter, pårørende, kolleger og eksterne samarbejdspartnere

Samspil mellem Vejle og Kolding
I Vejle har den endokrinologiske funktion 9.000 årlige konsultationer. Ambulatoriet varetager diagnostik og behandling af patienter med endokrinologiske lidelser på hovedfunktionsniveau.

I Kolding har funktionen 14.000 årlige ambulante kontakter. Der er et velfungerende samarbejde med den nefrologiske funktion med et fælles diabetes nefrologisk ambulatorium 3-4 gange om måneden. Derudover varetages behandling af gestationel diabetes. Patienter med diabetiske fodsår varetages i et tæt samarbejde mellem endokrinologer, karkirurger og ortopædkirurger.

I alt har vores afdelinger i Vejle og Kolding 9 speciallæger i endokrinologi og cirka 30 specialsygeplejersker, diætister og bioanalytikere ansat. Foruden et tæt samarbejde mellem de endokrinologiske funktioner i Vejle og Kolding, er der et tæt samarbejde med Radiologisk, Nuklearmedicinsk og Biokemisk Afdeling.

Ansøgning og samtale
Ansøgning og CV bedes struktureret efter de 7 lægeroller, og du skal forholde dig til hvordan du vil bidrage til, at optimere samarbejdet mellem de to endokrinologiske funktioner på Vejle Sygehus og på Kolding Sygehus samt SDCO.

Dispensation for overlæge 5 årsregelen forventes muligt.

Stillingen ønskes besat den 1. marts 2019 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist senest den 19. december 2018.

Vi forventer at holde samtaler ultimo december måned eller primo januar måned.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og forhandlingsberettiget organisation.

Du vil blive ansat i en delestilling på både Medicinsk Afdeling i Vejle og Medicinske Sygdomme i Kolding.

Yderligere oplysninger om stillingen
Du er velkommen til at kontakte nedenstående, for yderligere oplysninger.

Specialeansvarlig overlæge Klaus Michael Pedersen, Vejle Sygehus, tlf. 79 40 63 18

Specialeansvarlig overlæge Susanne Lerche, Kolding Sygehus, tlf. 76 36 05 53

Ledende overlæge Ejler Ejlersen, Vejle Sygehus, tlf. 79 40 63 75

Ledende overlæge Poul Henning Madsen, Kolding Sygehus, tlf. 76 36 21 62

Om Sygehus Lillebælt
Vejle og Kolding Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt, som desuden består af Rygcentret i Middelfart.

Sygehus Lillebælt er kendt for at være et sygehus, der går forrest, når det handler om at sætte patienten først og ikke mindst for at være en arbejdsplads, hvor er højt til loftet og kort til ledelsen.

Du kan læse mere om Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus her og om Medicinske Sygdomme, Kolding Sygehus her.

FAKTA
Jobnummer
205852

Stillingsbetegnelse
Overlæge

Arbejdstid
37

Arbejdssted
Vejle

Ansøgningsfrist
19-12-2018


Ansøg senest i dag (19.12.2018)

Angiv venligst i din ansøgning, at du har ansøgt opslaget via Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Medicinal & Sundhed
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel og statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?

Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1256512/