Afdelingslæge/overlæge i reumatologi, Svendborg Sygehus

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn

OUH er en stor og attraktiv arbejdsplads. Næsten 10.000 medarbejdere behandler patienter fra hele Danmark for sjældne og komplicerede sygdomme og for mere almindelige lidelser. Kvalitet og service over for patienterne, forskning og uddannelse samt udvikling af medarbejderne er kerneopgaver for de to sygehuse. OUH er røgfrit hospital.

Afdelingslæge/overlæge i reumatologi, Svendborg Sygehus
Overlæge/Afdelingslæge med speciale i reumatologi søges til Medicinsk Afdeling M/FAM, Svendborg Sygehus pr. 1. februar 2019 – eller efter aftale.

Reumatologi i Svendborg
Reumatologien er en del af en stor intern medicinsk afdeling og består aktuelt af 5 senge på et fælles medicinsk sengeafsnit, samt eget selvstændigt ambulatorium med 7.000 ambulante kontakter årligt. I ambulatoriet udredes, diagnosticeres og behandles patienter med inflammatoriske reumatologiske lidelser.

Ambulatoriet råder over faciliteter til ultralydsskanning, og der varetages behandling med biologiske lægemidler.

Ambulatoriet er udviklingsorienteret, og der arbejdes konstant med at optimere patientforløbene. Der er bl.a. en ultralydsklinik, hvor praktiserende læger tilbydes hurtig afklaring af evt. inflammatorisk gigtlidelse.

Det reumatologiske ambulatorium er derudover meget forskningsaktivt med ph.d. studerende og deltager i såvel internationale som nationale studier.

Der lægges vægt på tværfaglighed, og ambulatoriet har ansat flere sygeplejersker med specialistfunktioner indenfor specialet. Specialet modtager patienter fra hele Fyn, samt fritvalgspatienter fra andre dele af landet.

Reumatologien deltager sammen med de øvrige specialer i afdelingen i uddannelse af yngre læger (KBU/Introduktionslæge/Hoveduddannelse).

Om stillingen
Dit primære arbejdsområde vil være det daglige kliniske arbejde i Reumatologisk Ambulatorium, samt i et vist omfang i Medicinsk Sengeafsnit. Afhængig af kvalifikationer vil der være gode muligheder for at opdyrke eventuelle interesseområder, ligesom der også er mulighed for reumatologisk forskning.

Kvalifikationer
Du er speciallæge i intern medicin/reumatologi og kan varetage både akutte og kroniske

problemstillinger. Herudover lægger vi vægt på, at du:

  • kan arbejde selvstændigt og er faglig ambitiøs
  • har interesse for den medicinske patient
  • er fagligt inspirerende og prioriterer patient- og pårørendeinvolvering både i ord og handling
  • har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i tværfagligt samarbejde med høj faglighed som udgangspunkt
  • har lyst til - sammen med afdelingens øvrige specialer - at bidrage til afdelingens fortsatte udvikling frem mod Svendborg Specialsygehus
  • er forskningsaktiv

Medicinsk Afdeling M/FAM
Er en stor afdeling, som modtager uselekterede intern medicinske patienter. Afdelingen har i alt 9 afsnit fordelt på 2 matrikler, Svendborg og Nyborg.

FAM, der er en del af Medicinsk Afdeling M/FAM, er en fælles akutmodtagelse for hele OUH Svendborg Sygehus, hvor fødsler og prævisiteret akut kardiologi er undtaget.

Afdelingen er normeret til i alt 72 senge (Medicinsk Sengeafsnit 36, Kardiologisk Sengeafsnit MK/KARMA 36) samt 16 senge i FAM. Optageområdet er på ca. 170.000 indbyggere. Der er årligt ca. 7.500 indlæggelser og 60.000 ambulante besøg. Afdelingens lægestab er normeret til 43 speciallæger og 42 uddannelsessøgende yngre læger. Der er i alt ansat 420 medarbejdere i M/FAM.

Følgende specialer er repræsenteret i afdelingen: kardiologi, endokrinologi, reumatologi, gastroenterologi, infektions- og lungemedicin. Der er ambulatorier indenfor alle specialer inkl. Diagnostisk Center i Svendborg med undtagelse af Mave/tarmmedicinsk Ambulatorium, der er beliggende på sygehusenheden i Nyborg.

Forskning
I Medicinsk Forskningsafdeling tilknyttet Medicinsk Afdeling M/FAM foregår der forskning på et højt nationalt og internationalt niveau med bl.a. flere ph.d. Afdelingen har en professor, forskningslektorer og aktuelt ph.d. studerende i reumatologi og kardiologi.

Afdelingen har været førende indenfor telemedicinske løsninger og har løbende udviklet og efterfølgende implementeret dette i klinisk praksis.

Undervisning
Afdelingen har hoveduddannelsesforløb i 6 medicinske specialer og speciallæger ansat i 8 intern medicinske specialer. Vi har KBU-læger og intern medicinske introduktionsstillinger og fra 1. september 2018 også en introduktionsstilling i akut medicin.

Vi deltager i undervisningen af medicin-, farmaci- og biomekanikstuderende fra Syddansk Universitet. Afdelingen har 2 uddannelsesansvarlige overlæger, samt 3 kliniske lektorer.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger/Yngre læger.

Ansættelsen er med vagtforpligtelse. Du skal forvente at indgå i den planlagte 16 skiftede

medicinske bagvagtsfunktion i 2-holdsdrift med tilstedeværelsesvagt.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Mette Worsøe på telefon 63 20 21 02. E-mail: mette.worsoe@rsyd.dk eller specialeansvarlig overlæge Søren Just på telefon 63 20 25 06, e-mail: soeren.andreas.just@rsyd.dk.

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae, samt publikationsliste. Vi modtager gerne din ansøgning senest den 28. december 2018. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt efter aftale.

FAKTA
Jobnummer
205892

Stillingsbetegnelse
Afdelingslæge/overlæge

Arbejdstid
37 timer

Arbejdssted
Svendborg

Ansøgningsfrist
28-12-2018


Ansøgningsfrist d. 28.12.2018

Angiv venligst i din ansøgning, at du har ansøgt opslaget via Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
UndervisningRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel og statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?

Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1258489/