Hæmatologi – specialeansvarlig overlæge søges til Danmarks bedste kræftsygehus

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Østjylland

Sygehus Lillebælt har en ambition om at være Patienternes Sygehus, og hos os kommer patienterne altid i første række. Sygehuset består af tre højt specialiserede enheder, hvor Kolding er Patienternes Akutsygehus, Rygcenter Syddanmark i Middelfart er Patienternes Rygsygehus, og Vejle er Patienternes Kræft- og Specialistsygehus. Sygehus Lillebælt har cirka 60.000 indlæggelser og 522.000 ambulante besøg om året.

I alt er vi små 5.000 specialister, der på hvert vores område understøtter sygehusets drift, hvad enten det er med lægefaglig ekspertise i verdensklasse, forskning, sygepleje eller rene gulve.

Hæmatologi – specialeansvarlig overlæge søges til Danmarks bedste kræftsygehus
Medicinsk Afdeling - det naturlige valg, patienten først

Vejle Sygehus, patienternes kræftsygehus søger speciallæge i hæmatologi.

Om Hæmatologisk Afsnit

Hæmatologisk afsnit er en selvstændig funktion under Medicinsk Afdeling, med et stationært afsnit med 12 senge og 800 indlæggelser pr. år og et ambulatorium med 13.000 fremmøder og 4.000 telefonkonsultationer pr. år. Der er veluddannet personale både i ambulatoriet og sengeafsnittet og der lægges vægt på veltilrettelagte og effektive patientforløb med en høj grad af patienttilfredshed.

Der varetages regionsfunktioner i henhold til den gældende specialeplan inden for sygdomsgrupperne lymfom, myelomatose, kroniske myeloproliferative sygdomme inkl. ikke fremskreden MDS og benign hæmatologi.

Speciallægestaben består af 4 overlæger 1 professorat og 3 afdelingslæger. Afdelingen deltager i speciallægeuddannelsen i hæmatologi og i den forbindelse er tilknyttet 3 yngre læge årsværk.

De hæmatologiske samarbejdspartnere er primært Hæmatologisk Afdeling X og Patologiafdelingen på Odense Universitetshospital. Indenfor Medicinsk Afdeling er der et godt samarbejde med de øvrige specialer. Der er et effektivt Laboratoriecenter og en meget velfungerende Billeddiagnostisk Afdeling samt Nuklearmedicinsk Afdeling med 2 PET-scannere. Intensiv terapi, kardiologi, kirurgi, ortopædkirurgi, onkologi, urologi, øre-næse-hals og øjensygdomme findes på Vejle Sygehus og alle medicinske grenspecialer er til stede inden for den samlede sygehusenhed på Sygehus Lillebælt.

Hæmatologisk afsnit har et højt aktivitetsniveau inden for klinisk og eksperimentel forskning og til afdelingen er knyttet et professorat ved Syddansk Universitet. Det kliniske forskningsprogram er forankret i en klinisk forskningsenhed, bemandet med 5 projektsygeplejersker, 1 forskningsassistent, 1 bioanalytiker og en forskningssekretær. Der er konstant ca. 15 aktive protokoller og hovedparten af disse er internationale multicenterstudier.

Om Medicinsk Afdeling

Medicinsk afdeling er en veldrevet afdeling med høje kvalitetsmål og resultater. Der ydes årligt 65.000 ambulante konsultationer og afdelingen modtager 6.000 indlæggelser i 74 senge. Afdelingens specialer er reumatologi, gastroenterologi, hæmatologi, lungemedicin og endokrinologi. Desuden drives Medicinsk Diagnostisk Center og et Akut Visitations Afsnit (AVA). Der er ansat 36 speciallæger og ca 30 yngre læger i uddannelsesstillinger. Afdelingen deltager i den lægelige præ- og postgraduate uddannelse, herunder i uddannelsen af speciallæger i Intern Medicin: Gastroenterologi, Lungemedicin, Reumatologi og Hæmatologi, almen medicin samt onkologi. Desuden deltager afdelingen i studenterundervisning i samarbejde med Syddansk Universitet.

Du kan læse mere om sygehuset her og om Medicinsk Afdeling her.

Der er fælles medicinsk vagt (for- og mellemvagt) med Hjertemedicinsk Afdeling, selvstændig medicinsk bagvagt og overlæger i beredskabsvagt. Herudover er der speciallæge tilstede hverdage indtil kl. 19 og lørdage i dagtiden.

Vores tilbud

 • Du får det faglige ansvar og ledelse af hæmatologien ved Sygehus Lillebælt, jævnfør funktionsbeskrivelsen for specialeansvarlige overlæger ved Medicinsk Afdeling
 • Du bliver en del af ledelseskollegiet på en innovativ Medicinsk Afdeling, der konstant sætter patienten først og igennem det opnår hurtige og gode patientforløb med høj patient- og medarbejdertilfredshed
 • Du vil opleve en stærk samarbejdsånd på tværs af specialer og afdelinger
 • Du får mulighed for at deltage i konferencer i ind- og udland med forventning om vidensdeling efterfølgende
 • Du får et givende arbejde med store krav til personlige og faglige kompetencer
 • Du får lejlighed til at udbygge og virkeliggøre vision om Patienternes Kræftsygehus
 • På Sygehus Lillebælt samarbejdes der på tværs i specialerne

Vi forventer, at du

 • Har stor interesse for at udvikle det hæmatologiske speciale for såvel indlagte som ambulante patienter
 • Deltager i afdelingens forskningsaktiviteter og gerne bidrager med nye forskningsområder
 • Er opmærksom på patientinddragelse i udredning og behandling
 • Er fokuseret på patienternes interesse
 • Er energisk, engageret, visionær, fleksibel med gode samarbejdsevner og interesse for tværfagligt samarbejde
 • Deltager i kvalitetssikring af behandlingen
 • Deltager i uddannelse af læger i uddannelsesstillinger
 • Indgår i relevante samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med speciallæge i intern medicin: hæmatologi.

Ansøgningen bør indeholde visioner om hvordan den hæmatologiske funktion fortsat udvikles og i øvrigt tilpasses nærhedsprincippet. Ansøgningen skal i øvrigt udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde kopi af speciallægeautorisation og curriculum vitae. Der ønskes i øvrigt at ansøgeren vedlægger sit personlige ledelsegrundlag jævnfør Ledelseskommissionens anbefaling med tydeliggørelse af, hvordan du baseret på organisationens ledelsesgrundlag selv bedriver god ledelse, hvordan du oversætter organisationens strategi, og hvilke personlige værdier din ledelse bygger på.

Den faglige bedømmelse vil ske i henhold til Region Syddanmarks vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillin

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger (FAS). Der er mulighed for forhandling om kvalifikationstillæg indenfor rammerne af lokal løndannelse.

Øvrige oplysninger
Stillingen ønskes besat den 1. maj 2019, eller efter aftale.

Du har mulighed for at være vagtfri.

Se funktions beskrivelsen her.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge, Ejler Ejlersen, tlf. 7940 6375 eller pr. mail Ejler.Ejlersen@rsyd.dk

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 23.januar 2019 via nedenstående link.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 5.

FAKTA
Jobnummer
206049

Stillingsbetegnelse
Specialeansvarlig overlæge

Arbejdstid
37

Arbejdssted
Vejle

Ansøgningsfrist
23-01-2019


Ansøg inden 3 dage (23.01.2019)

Angiv venligst i din ansøgning, at du har ansøgt opslaget via Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Østjylland
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
UndervisningRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1267504/