Afdelingslæge/overlæge i kardiologi, Svendborg Sygehus

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn

OUH er en stor og attraktiv arbejdsplads. Næsten 10.000 medarbejdere behandler patienter fra hele Danmark for sjældne og komplicerede sygdomme og for mere almindelige lidelser. Kvalitet og service over for patienterne, forskning og uddannelse samt udvikling af medarbejderne er kerneopgaver for de to sygehuse. OUH er røgfrit hospital.

Afdelingslæge/overlæge i kardiologi, Svendborg Sygehus
Afdelingslæge/Overlæge med speciale i kardiologi søges til Medicinsk Afdeling M/FAM, Svendborg Sygehus pr. 1. marts 2019 - eller efter aftale.

Om stillingen
Generelt
Du bliver en del af det kardiologiske team og vil indgå i alle dele af de kardiologiske patientforløb:

 • akutte patienter i KARMA som kardiologisk bagvagt
 • stuegangsfunktion på det kardiologiske sengeafsnit MK
 • ambulante patienter i kardiologisk ambulatorium
 • assistancer i FAM, på intensiv og de øvrige afdelinger i Svendborg

Kvalifikationer
Du er speciallæge i intern medicin/kardiologi og kan varetage både akutte og kroniske problemstillinger. Herudover lægger vi vægt på, at du:

 • kan arbejde selvstændigt og er fagligt ambitiøs
 • har dokumenteret interesse for ekkokardiografi og hjertesvigt
 • har lyst til at ville indgå aktivt i arbejdet med at udvikle og lede hjertesvigtsklinikken, og sikre at funktionen varetages på højt fagligt niveau
 • vil indgå aktivt i ambulatoriets arbejde med at modernisere og digitalisere patientkontakten (patientapps, videokonsultationer etc.).
 • er fagligt inspirerende og prioriterer patient- og pårørendeinvolvering i både ord og handling.
 • har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i tværfagligt samarbejde med høj faglighed som udgangspunkt
 • har lyst til sammen med afdelingens øvrige speciallæger at bidrage til afdelingens fortsatte udvikling frem mod Svendborg Specialsygehus

Afhængig af ønsker, interesseområder og kvalifikationer kan du få andre funktioner herunder f.eks. indgå i afdelingens forskningsaktivitet i samarbejde med forskningsafdelingen.

DET KARDIOLOGISKE SPECIALE
Består af 1 professor, 5 overlæger, 5 afdelingslæger, samt 4-5 læger i hoveduddannelse i kardiologi. Der er selvstændig bagvagtsfunktion for kardiologien.

Patienter, der indlægges med en primær kardiologisk problemstilling, kommer direkte til det kardiologiske modtageafsnit. Patienter, der primært indlægges i FAM, men som viser sig at have en primær kardiologisk sygdom eller et behov for telemetriovervågning, overflyttes til kardiologisk sengeafsnit.

I Kardiologisk Ambulatorium er der årligt mere end 23.000 fremmøder, og der er specialeambulatorier i hjertesvigt, rehabilitering, hypertension, DVT, atrieflimren og telekardiologi. Ambulatoriet udfører mere end 6.500 transthorakale ekkokardiografier og et stort antal transøsofagale ekkokardiografier for både indlagte og ambulante patienter. Herudover udføres et mindre antal stress-ekkokardiografier.

Hjerte-CT-skanning er en væsentlig del i Kardiologisk Ambulatorium, og afdelingen råder over eget Hjerte-CT-apparatur. Undersøgelserne foretages i samarbejde mellem Kardiologisk Ambulatorium og Radiologisk Afdeling.

Kardiologisk Ambulatorium har et tæt samarbejde med den kardiologiske forskningsenhed, hvor der foregår en betydelig forskningsaktivitet specielt indenfor områderne hjerte-CT og ekkokardiografi.

Medicinsk Afdeling M/FAM
Er en stor afdeling, som modtager uselekterede intern medicinske patienter. Afdelingen har i alt 9 afsnit fordelt på 2 matrikler, Svendborg og Nyborg.

FAM, der er en del af Medicinsk Afdeling M/FAM, er en fælles akutmodtagelse for hele OUH Svendborg Sygehus, hvor fødsler og prævisiteret akut kardiologi er undtaget.

Afdelingen er normeret til i alt 72 senge (Kardiologisk Sengeafsnit MK/KARMA 36, Medicinsk Sengeafsnit 36,) samt 16 senge i FAM. Optageområdet er på ca. 170.000 indbyggere. Der er årligt ca. 7.500 indlæggelser og 60.000 ambulante besøg. Afdelingens lægestab er normeret til 43 speciallæger og 44 uddannelsessøgende yngre læger. Der er i alt ansat 420 medarbejdere i M/FAM.

Følgende specialer er repræsenteret i afdelingen: kardiologi, endokrinologi, reumatologi, gastroenterologi, infektions- og lungemedicin. Der er ambulatorier indenfor alle specialer inkl. Diagnostisk Center i Svendborg med undtagelse af Mave/tarmmedicinsk Ambulatorium, der er beliggende på sygehusenheden i Nyborg.

Forskning
I Medicinsk Forskningsafdeling tilknyttet Medicinsk Afdeling M/FAM foregår der forskning på et højt nationalt og internationalt niveau med bl.a. flere ph.d. Afdelingen har en professor, forskningslektorer og aktuelt ph.d. studerende i reumatologi og kardiologi.

Afdelingen har været førende indenfor telemedicinske løsninger og har løbende udviklet og efterfølgende implementeret dette i klinisk praksis.

Undervisning
Afdelingen har hoveduddannelsesforløb i 6 medicinske specialer og speciallæger ansat i 8 intern medicinske specialer. Vi har KBU-læger og intern medicinske introduktionsstillinger incl. akut medicin.

Vi deltager i undervisningen af medicin-, farmaci- og biomekanikstuderende fra Syddansk Universitet. Afdelingen har 2 uddannelsesansvarlige overlæger, samt 4 kliniske lektorer.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger/Yngre læger.

Ansættelsen er med vagtforpligtelse. Du skal forvente at indgå i den 8-skiftede kardiologiske bagvagtsfunktion i 1-holdsdrift med tilkaldevagt hverdage og tilstedeværelsesvagt weekend og søgne/helligdage.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Mette Worsøe på telefon 63 20 21 02. E-mail: mette.worsoe@rsyd.dk eller specialeansvarlig overlæge Claus Tveskov på telefon 63 20 22 15, e-mail: claus.tveskov@rsyd.dk.

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae, samt publikationsliste. Vi modtager gerne din ansøgning senest den 27. januar 2019. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt efter aftale.

FAKTA
Jobnummer
206211

Stillingsbetegnelse
Afdelingslæge/overlæge

Arbejdstid
37 timer

Arbejdssted
Svendborg

Ansøgningsfrist
27-01-2019


Ansøgningsfrist d. 27.01.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har ansøgt opslaget via Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
UndervisningRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1273180/