Psykologstillinger hos Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion

Region Syddanmark

Vikariat
Fyn
Sønderjylland

Idet flere behandlere i det tværfaglige team har søgt nye udfordringer, er der nu mulighed for at udbyde tre vikariater i Team for personlighedsforstyrrelser, traumer og sexologi. Et vikariat er treårigt og ønskes besat af en specialpsykolog, de øvrige er kliniske psykologstillinger er et toårigt vikariat og et vikariat på et halvt år.

Om Teamet
Teamet har til huse i Lokalpsykiatrien ved Odense havn, der blev indviet i marts 2018. Psykologerne vil afhængigt af kvalifikationer skulle arbejde med assesment og psykoterapi af personlighedsforstyrrelser og traumer, fx PTSD. Personalet er tværfagligt sammensat og udgøres af ca. 25 personer, læger, sygeplejersker, socialrådgivere, ergoterapeuter og lægesekretærer. Det kliniske personale er i de fleste tilfælde psykoterapeutisk uddannet. Metodemæssigt er afsnittet præget af gruppeanalytisk og mentaliseringsbaseret tænkning og metode, men teamet er i færd med en omstilling, hvor psykoedukation og mere adfærdsorienterede metoder også er ønskelige, idet vi skal tilpasse os patienter med et ofte lavt funktionsniveau.

Om stillingen
Vi søger psykologer med psykiatrisk klinisk erfaring og gerne med kendskab til SCID-V udredning og psykologisk testning generelt. Psykologerne vil afhængigt af erfaring og uddannelse skulle foretage assesment-samtaler med henblik på oplæg til diagnostisk afklaring, og der vil også i nogen udstrækning blive mulighed for en række psykoterapeutiske forløb, primært i form af gruppeterapi og psykoedukation i samarbejde med en coterapeut.

I det daglige kliniske arbejde følger psykologen arbejdsrytmerne i afsnittet og refererer til afsnittets behandlingsansvarlige overlæge. Omkring teamets organisatoriske forhold er der også tilknyttet en funktionsleder.

Personalemæssigt refererer psykologen til ledende psykolog og vil have en psykolog-kollega-gruppe på i alt 4-6 psykologer i teamet og ca. 25 psykologer i alt, der arbejder i andre teams i Lokalpsykiatrien eller på sengeafsnit på hospitalet. Der er fælles psykolog-personalemøder en gang pr. måned, intern psykolog-supervision og undervisning onsdag morgen sammen med læger fra hospitalet.

Som psykolog i afdelingen har man undervisnings- og forskningsforpligtelse i mindre udstrækning.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
Kan fås ved henvendelse til ledende psykolog Torben Bæk Klein tlf.: 99448910 eller overlæge Henriette Bruun tlf.: 99445400.

Ansøgningsfrist
Fredag den 22.02, kl. 12.00

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag den 26.02.2018

Ansættelsestidspunkt
1. marts 2019 eller snarest derefter.

Psykiatriområdet er et af Region Syddanmarks fire hovedområder: sundhed, psykiatri, socialområdet og regional udvikling. Psykiatrien i Region Syddanmark yder det regionale behandlingstilbud til patienter med psykiatriske lidelser og har afdelinger og lokalpsykiatri fordelt i hele regionen. Området tæller cirka 3.000 medarbejdere, og budgettet er cirka 1.55 mia. kr. Hvert år udskrives 9.300 patienter fra psykiatrien, og der gennemføres omkring 236.000 ambulante besøg. Cirka 30.000 syddanskere er i kontakt med psykiatrien i Region Syddanmark hvert år.

Jobnummer
206539

Jobbtype
Psykolog

Arbeidstid
37

Arbeidssted
Odense

Spørsmål om stillingen [Project.ContactPerson1.ProfileImage-]

[Project.ContactPerson2.ProfileImage-]

[Project.ContactPerson3.ProfileImage-]

[Project.ContactPerson4.ProfileImage-]

Søknadsfrist
22-02-2019

Læs mere om os
Flere ledige stillinger


Ansøg inden 1 dag (22.02.2019)

Angiv venligst i din ansøgning, at du har ansøgt opslaget via Akademikernes Jobbank

Vikariat
Fyn
Sønderjylland
Human Resources
Medicinal & Sundhed
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
UndervisningRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1286082/