Steno Diabetes Center Odense (SDCO) søger en data- og analysekonsulent

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sønderjylland

Har du lyst til at være med til at bidrage til udviklingen af det tværgående data-, analyse og kvalitetsudviklingsarbejde ved Steno Diabetes Center Odense (SDCO), så er du måske vores nye kollega.

SDCO er i rivende udvikling, og vi har brug for ekstra kræfter til at hjælpe med datadrevet understøttelse og udvikling af alle vores initiativer og indsatser. Vi samarbejder på tværs af klinik, stab og vores partnersygehuse, samt på tværs af kommuner og almen praksis. Vi søger en ny kollega, som evner at se muligheder for anvendelse af data og har lysten til at samarbejde med klinikerne og andre fagprofessionelle om at omsætte data til relevante analyser, værktøjer og tiltag. Vores fælles mål i SDCO er, at gøre livet lettere og bedre for personer med diabetes.

Om stillingen
Som data- og analysekonsulent ved Steno Diabetes Center Odense vil dine primære arbejdsopgaver bestå i at understøtte centret med løbende datatræk til at monitorere diabetesindsatsen på både aktivitet- og kvalitet Herunder følgende opgaver:

 • Kortlægning af det eksisterende datagrundlag samt udviklingsmuligheder, herunder IT-tekniske aspekter
 • Sikre datakvaliteten og brugen af de kliniske databaser på diabetesområdet i regionen (Dialog og Diabetesrask)
 • Udføre nye datakoblinger, databehandling og analyser på diabetesområdet til at understøtte det kliniske arbejde
 • Bistå epidemiologisk monitorering af diabetespopulationen
 • Levere selvstændige analyser på forespørgsel til det lokale kvalitetsarbejde på tværs af sygehusenheder (på prioriterede udviklingsområdet)
 • Udføre opfølgning og afrapportering på udvalgte kliniske kvalitetsindikatorer i form af kvartalstal og årsrapporter
 • Understøtte de forskellige spor under SDCO med data og analysearbejde
 • Bistå evaluering af de supplerende behandlingsinitiativer på proces- og effektparametre
 • Afrapportering og formidling i samarbejde med de øvrige medarbejdere under sporet

Den ideelle ansøger
Vi søger en kollega, som besidder følgende:

 • En relevant akademisk uddannelse, fx kandidat i sundhedsøkonomi eller matematik-økonomi
 • Stærke analytiske evner og indsigt i statistiske og epidemiologiske analysemetoder
 • Datamæssig forståelse og viden som du kan omsætte til konkrete tiltag og løsninger
 • Gode IT-kompetencer og erfaring med statistisk bearbejdning af data, erfaring med programmering i SAS eller STATA er en fordel
 • Er stærk til at tolke data og formidle analyser i både tal, skrift og figurer
 • Gerne erfaring med og indsigt i forskellige evalueringsmetoder
 • Arbejder selvstændigt, struktureret, målrettet og analytisk
 • Er systematisk og omhyggelig i din løsning af opgaver
 • Er inddragende og anerkendende i samarbejdet med kolleger og øvrige samarbejdspartnere
 • Har erfaring med data – og analysearbejde fra en tilsvarende stilling, hvor det har været vigtigt at tilvejebringe og formidle analyser, som kan omsætte til praksis.

Viden om eller erfaring med data inden for diabetesområdet vil være en fordel, i særlig grad hvis du har erfaring med anvendelse af data fra de regionale diabetesdatabaser (Dialog og/eller DiabetesRask) og EPJ-systemer (eks. COSMIC).

Vi tilbyder

 • En stilling med mulighed for ansvar for egne opgaveområder
 • Et stærkt fagligt team med et fælles fokus på datadrevet kvalitetsudvikling af diabetesområdet
 • Rum til personlig og faglig udvikling
 • En nyetableret organisation med et mål om at bringe diabetesindsatsen i Region Syddanmark op på allerhøjeste niveau

I det daglige vil du indgå i et mindre team omkring kvalitet- og monitorering, men der vil være et tæt samarbejde med teamet omkring de supplerende behandlingsinitiativer, hvor en væsentlig del af opgaverne også kommer til at ligge, herunder særligt arbejdet med opfølgning og evaluering af alle de supplerende initiativer. Vi arbejder tæt sammen og med en stor grad af selvstændighed i opgaveløsningen i et setup præget af en uformel omgangstone, hvor vi værdsætter de personlige relationer og humor i dagligdagen højt.

Du vil derudover blive en del af en national Erfa-gruppe på tværs af de 5 Steno centre.

Stillingen er placeret i staben og refererer personalemæssigt til sekretariatslederen.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen aflønnes efter overenskomst og efter konkret aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og der kan alt afhængig af kvalifikationer være tale om indplacering som konsulent eller specialkonsulent.

Stillingen er på 37 timer/uge og tidsbegrænset til udgangen af 2022 med mulighed for forlængelse. Tiltrædelse per 1. maj 2019.

Der indhentes referencer i forbindelse med en evt. ansættelse. Referencer kan oplyses ved samtalen eller umiddelbart efter. Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være prøvetid på 3 måneder.

Ansøgning og yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til specialkonsulent, Grete Skøtt Pedersen på tlf. 24 52 06 91 eller sekretariatsleder, Ellen Bjerre Zacho på tlf. 24 83 57 17. Send din ansøgning via linket nedenfor. Ansøgningsfristen er mandag den 25. marts 2019. Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag den 27. marts 2019.

Om Steno Diabetes Center Odense
SDCO blev oprettet som et specialiseret diabetescenter den 1. januar 2018. SDCO drives og ejes af Region Syddanmark og er støttet af en 10-årig bevilling med mulighed for forlængelse fra Novo Nordisk Fonden.

Centret skal, i tæt samarbejde med alle regionens sygehuse samt kommuner og praktiserende læger, varetage behandlings- og udviklingsopgaver for personer med diabetes fra hele Region Syddanmark.

SDCO er pt. under opbygning og forventes at være fuldt etableret ultimo 2022, hvor centret samtidig flytter ind i nye fysiske rammer, som bygges på nyt OUH. Indtil de nye fysiske rammer står klar, drives centret fra midlertidige rammer på Odense Universitetshospital.

Du kan læse mere om Steno Diabetes Center Odense i 'En styrket diabetesindsats i Region Syddanmark – drejebog for etablering af SDCO´.

Steno Diabetes Center Odense(SDCO) skal etableres som et internationalt førende diabetescenter ved Odense Universitets Hospital. En af hovedopgaverne for SDCO er at være kraftcenter for at udvikle nye behandlings- og forebyggelsesmetoder, dvs. udvikle og udføre behandling og forebygge senkomplikationer på et højt internationalt niveau. SDCO etableres i et samarbejde mellem Novo Nordisk Fonden og Region Syddanmark.


Ansøg inden 3 dage (25.03.2019)

Angiv venligst i din ansøgning, at du har ansøgt opslaget via Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Sønderjylland
Matematik, Fysik & Nano
Medicinal & Sundhed
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Data & analyse
IT - Software
Medicinal & Sundhed
Økonomi & ForvaltningRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1299124/