Overlægestilling Børneafdelingen, Kolding Sygehus - en del af Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland

En stilling som overlæge inden for neonatologi er ledig til besættelse på Børneafdelingen i Kolding pr. 1. maj 2019 eller efter aftale.

Vi søger:
En dygtig og engageret speciallæge i pædiatri med speciel interesse og erfaring indenfor neonatologi - gerne med fagområdeuddannelse indenfor dette område. Overlægen skal sammen med den specialeansvarlige overlæge indenfor området være med til at varetage den daglige lægefaglige ledelse af afsnittet.

Sammen med afdelingens andre overlæger skal du:

  • have ledelses- og forskningsmæssig erfaring
  • have gode samarbejds- og kommunikationsevner.
  • have evne til at sikre synlig- og motiverende ledelse indenfor dit funktionsområde
  • have evne til at inspirere og derigennem være i stand til at skabe engagement og sikre den tværfaglige kultur på afdelingen, herunder være med til at skabe accept af afdelingens værdier og mål
  • være åben overfor nye idéer

Børneafdelingen i Kolding
Er én af fire pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark. Vi har 47 senge, hvoraf de 19 er neonatale. Vi har regionsfunktion i neonatologi og gastroenterologi (Sidstnævnte i formaliseret samarbejde med Børneafdelingen, OUH).

Neonatalafdelingen varetager behandling af præmature børn fra Gestationsuge 28. Neonatalafdelingen har ca. 750 årlige indlæggelser svarende til ca. 5000 sengedøgn.

Vi dækker det pædiatriske speciale bredt og har omkring 6.000 akutte kontakter årligt. Ambulatoriet er opdelt i specialambulatorier og har ca. 16.000 kontakter årligt. Vi prioriterer teamarbejde indenfor de enkelte subspecialer.

Afdelingen prioriterer ligeledes tværfagligt samarbejde, herunder samarbejde med vores psykolog, pædagoger, skolelærer og socialrådgiver. Vi har en stærk kultur og arbejder med patient- og familieinddragelse.

Forskning og uddannelse
Vi har et godt uddannelsesmiljø. Vi har en aktiv forskningsenhed med en professor, Ph.D studerende, forskningsårsstuderende og medicinstuderende, der laver kandidatspeciale. Vi deltager i speciallægeuddannelsen i pædiatri og almen medicin.

Vi modtager studerende i praktik fra det Lægevidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og vi har sygeplejestuderende, jordemoderstuderende og pædagogstuderende.

Vores lægelige bemanding
Består for tiden af 17 overlæger og 4 afdelingslæger, 1 1. reservelæge, 4 læger i hoveduddannelsesstilling samt 3 introduktionsreservelægestillinger og 7 læger i almen blok.

Vagter
Vi har et todelt forvagts- og bagvagtslag, begge med tilstedeværelsesvagt. I vinterhalvåret går dagvagten til kl.18, og vi har to forvagter til kl. 22. Derudover er der en neonatal tilkaldevagt som overlægen skal indgå i, samt en formaliseret beredskabsvagt. For- og bagvagtslaget dækker desuden en stuegangs funktion i weekenden.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen og rekvirering af funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Thomas Houmann Petersen, telefon 7636 2236, mail: Thomas.Houmann.Petersen1@rsyd.dk eller hos specialeansvarlig overlæge Jesper Fenger-Grøn mail: jesper.fenger-groen@rsyd.dk.

I øvrigt henvises til http://www.sygehuslillebaelt.dk .

Ansøgningen
Ansøger bedes forholde sig til De syvlægeroller som beskrevet af sundhedsstyrelsen samt forholde sig til og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse roller.

Ansøgningen skal stiles til afdelingsledelsen og ønskes sendt elektronisk via nedenstående ansøgningslink ”Søg Stillingen”. Ansøgningsfristen er fredag d. 22. marts 2019. Der forventes afholdt samtale i uge 13.

Sygehus Lillebælt har en ambition om at være Patienternes Sygehus, og hos os kommer patienterne altid i første række. Sygehuset består af tre højt specialiserede enheder, hvor Kolding er Patienternes Akutsygehus, Rygcenter Syddanmark i Middelfart er Patienternes Rygsygehus, og Vejle er Patienternes Kræft- og Specialistsygehus. Sygehus Lillebælt har cirka 60.000 indlæggelser og 522.000 ambulante besøg om året. I alt er vi små 5.000 specialister, der på hvert vores område understøtter sygehusets drift, hvad enten det er med lægefaglig ekspertise i verdensklasse, forskning, sygepleje eller rene gulve.

Er vi din kommende arbejdsplads? Så overvejer du måske også at flytte til dit nye job. Læs her hvad Sygehus Lillebælt og Trekantsområdets kommuner kan tilbyde dig og din familie.


Ansøg senest i dag (22.03.2019)

Angiv venligst i din ansøgning, at du har ansøgt opslaget via Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1299243/