Afdelingslæge til Anæstesiafsnit D, Odense Universitetshospital (OUH)

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn

Afdelingslæge Klinisk Anæstesi

En stilling som afdelingslæge ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse pr. 1. juni 2019 eller efter aftale.

Om stillingen
Afdelingslægen vil primært blive tilknyttet anæstesiafsnit D, for obstetrik almen-/urogynækologi og gynækologisk onkologi. Deltagelse i SSAI uddannelsen indenfor Obstetrisk anæstesi støttes aktivt af afdelingen. Uddannelsen forventes med opstart efteråret 2019. Speciallægen indgår på lige fod i dækningen af afsnittets anæstesiologiske funktioner.

Klinisk anæstesi, består udover ovenstående afsnit af anæstesiafsnittet for abdominalkirurgi, endokrinologisk kirurgi, urologi og børnekirurgi, anæstesiafsnittet for ortopædkirurgi, skadestue og modtagelse, anæstesiafsnittet for øre-næse-hals-kirurgi, tand- og kæbe-kirurgi, plastikkirurgi og øjenkirurgi.

Vagten er for tiden 9-skiftet og afholdes på tjenestestedet. Den dækker det kliniske anæstesiområde.

Intensivafsnittene samt neuro- og thoraxanæstesi har egne vagthold.

Kvalifikationer
Ansøgeren skal være speciallæge i anæstesiologi.

Det forventes, at afdelingslægen aktivt deltager i afdelingens undervisnings-, forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Arbejdssted
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau, og har derfor en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger.

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i afsnit indenfor klinisk anæstesi/opvågnings-området og intensiv-området.

Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er på mere end 120 læger fordelt på overlæger og afdelingslæger samt reservelægestillinger klassificeret som undervisningsstillinger i specialet.

Se Funktionsbeskrivelse

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.

Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).

Ansøgning sendes elektronisk via link på denne side og stiles til:

Ledende overlæge Jens Schierbeck

Ansøger bedes i sin ansøgning forholde sig konkret til de 7 kompetencer/roller.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Overlæge Bjørn Mygil

Tlf. 6541 3626

Samtaler vil blive afholdt torsdag den 28. marts 2019 fra kl. 13.30.

Vi ser frem til at høre fra dig.

OUH er en stor og attraktiv arbejdsplads. Næsten 10.000 medarbejdere behandler patienter fra hele Danmark for sjældne og komplicerede sygdomme og for mere almindelige lidelser. Kvalitet og service over for patienterne, forskning og uddannelse samt udvikling af medarbejderne er kerneopgaver for de to sygehuse. OUH er røgfrit hospital.


Ansøgningsfrist d. 28.03.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har ansøgt opslaget via Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Medicinal & Sundhed
Ledelse & Planlægning
Medicinal & SundhedRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1299283/