Afdelingslæge til Anæstesiafsnit U/NIA, Odense Universitetshospital (OUH)

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn

Afdelingslæge til Anæstesi U/NIA, Odense Universitetshospital (OUH)

1 stilling som afdelingslæge ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse pr. 1. juni 2019 eller efter aftale.

Om stillingen
Stillingen er med primær tilknytning til afsnittet for neurointensiv terapi og neuroanæstesi (neurokirurgi og neuroradiologi).

Afsnittet er aktuelt normeret med 5 overlæge- og 9 afdelingslæge-stillinger.

Afdelingslægen indgår i speciallægevagtordningen for neuroanæstesi og neurointensiv terapi.

Aktuelt er der både tilstedeværelsesvagt og tilkaldevagt fra bolig.

Alle speciallæger deltager i vagt, som afholdes på tjenestestedet. Der er i forhold til anciennitet mulighed for at deltage i tilkaldevagter fra bolig (tjeneste med efterfølgende vagt udenfor tjenestestedet).

Derudover vil der typisk skulle afholdes 1 dagfunktion i weekend/helligdag pr. måned på Det Intensive Terapi Afsnit (ITA).

Overlæger har hovedsageligt tilkaldevagt fra bolig, men deltager også i vagt på tjenestestedet.

Det daglige arbejde kan indebære allokering til både neuroanæstesiologisk afsnit og neurointensiv afdeling.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med speciallæge i anæstesiologi med interesse for anæstesi og intensiv terapi til neurokirurgi, neuroradiologi og neurologiske patienter.

Det forventes, at afdelingslægen aktivt deltager i afdelingens forsknings-, undervisnings- og uddannelsesaktiviteter.

Arbejdssted
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau, og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger. De kliniske anæstesiafsnit samarbejder med de kirurgiske og andre afdelinger i forbindelse med anæstesiologiske og kirurgiske opgaver, mens intensiv- og opvågningsafsnittene i større eller mindre udstrækning samarbejder med samtlige kliniske afdelinger på hospitalet.

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i afsnit indenfor klinisk anæstesi/opvågnings-området og intensiv-området.

Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er hospitalets største med mere end 120 læger fordelt på overlæger og afdelingslæger samt reservelægestillinger klassificeret som undervisningsstillinger i specialet.

Det Neurointensive Terapiafsnit har en kapacitet på 13 senge, hvor der ydes højintensiv monitorering og behandling af kritisk syge neurokirurgiske patienter. Neurointensivafsnittet er organisatorisk og resursemæssigt placeret i Neurokirurgisk Afdeling U og den lægefaglige drift foregår i et tæt samarbejde mellem Anæstesiafsnit U og Neurokirurgisk Afdeling U.

Det Neuroanæstesiologiske Afsnit U betjener den neurokirurgiske operationsgang med et bredt udsnit af specialerelaterede operationstyper, samt Radiologisk Afdeling med neuroendovasculære procedurer, UL-vejledte procedurer, CT- og MR-scanninger i GA. Endvidere ydes der anæstesi til ECT-behandlinger på Psykiatrisk Afdeling P tre gange ugentligt.

Funktionsbeskrivelse
Se Funktionsbeskrivelse

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.

Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).

Ansøgning inkl. relevante bilag sendes elektronisk via link på denne side og stiles til:

Ledende overlæge Jens Schierbeck

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte:

Overlæge Margit Vejen Stilling

Tlf. 6541 3759

eller

Overlæge Karsten Bülow

Tlf. 65411743

Samtaler vil blive afholdt tirsdag den 30. april 2019 fra kl. 13.00 - 15.00 i Afd. V, Konferencen.

OUH er en stor og attraktiv arbejdsplads. Næsten 10.000 medarbejdere behandler patienter fra hele Danmark for sjældne og komplicerede sygdomme og for mere almindelige lidelser. Kvalitet og service over for patienterne, forskning og uddannelse samt udvikling af medarbejderne er kerneopgaver for de to sygehuse. OUH er røgfrit hospital.


Ansøgningsfrist d. 30.04.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Medicinal & Sundhed
Ledelse & Planlægning
Medicinal & SundhedRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1302494/