Produktionsleder fra 1. august 2019

Kulturministeriet

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Østjylland (Aarhus)

Vil du være med til at sikre den tekniske og håndværksmæssige dimension på de kunstneriske uddannelser på scenekunstområdet, og motiveres du af en afvekslende hverdag med studerendes læringsprocesser i centrum? Har du solid erfaring som produktionsleder eller teknisk chef på teaterområdet? Er du en god personaleleder og et udpræget samarbejdsmenneske? På Den Danske Scenekunstskole søger vi en produktionsleder, som skal lede skolens produktionsenhed og skabe samling omkring skolens produktionsaktiviteter.

Arbejdsopgaver
Overordnet skal produktionslederen skabe de bedst mulige forudsætninger for, at de studerende kan lære gennem praksis og producere scenekunst i fuld skala gennem deres uddannelsesforløb. Sammen med det højt specialiserede hold af teknikere og skræddere i produktionsenheden skal produktionslederen understøtte den læring, der finder sted i produktionsprocesser og andre praksisbaserede undervisningsforløb. Herudover understøtter produktionsenheden alle øvrige arrangementer, der afholdes på skolen (konferencer, seminarer, KUV-fremlæggelser mm).

Som produktionsleder skal du derfor i samarbejde med skræddersalslederen lede og fordele arbejdet blandt de seks fastansatte teknikere og skræddere i enheden og ansætte freelanceteknikere til forestillinger og produktioner. Du skal selv gå forrest med teknisk og produktionsmæssig ekspertise og være sparringspartner og inspirator for såvel medarbejdere som studerende. Du skal påtage dig det overordnede ansvar for vedligehold og udvikling af skolens tekniske udstyr, værksteder og lagre. Som produktionsleder bliver du samtidig overordnet ansvarlig for det fysiske arbejdsmiljø i den samlede institution og er ledelsens repræsentant i arbejdsmiljøorganisationen på tværs af skolens afdelinger. Endelig er det helt afgørende, at du indgår i tæt dialog med producenter og fagligt ansvarlige på uddannelserne, således at projekter og produktioner planlægges, realiseres og evalueres med fokus på de pædagogiske målsætninger.

I lyset af den hastige teknologiske udvikling bliver det desuden en central opgave at udarbejde en langsigtet strategi for skolens fremtidige tekniske investeringer i samarbejde med relevante medarbejdere. Derfor er det en fordel, hvis du også har erfaring med fundraising.

Produktionslederen er en central funktion på skolens afdeling i København og har ansvaret for:

 • Personaleledelse og faglig ledelse af produktionsenhedens faste medarbejdere.
 • Planlægning og koordinering af personale på projekter, produktioner og undervisningsforløb, herunder ansættelse af freelancere til specifikke opgaver.
 • Planlægning, koordinering og teknisk afvikling af skolens mange arrangementer, projekter og produktioner i tæt samarbejde med producenter, linjeansvarlige og uddannelsesledere.
 • Budgetansvar for enhedens tildelte budget.
 • Løbende anskaffelser og vedligehold af skolens scenetekniske udstyr og værksteder.
 • Daglig sikkerhed og risikovurdering forbundet til skolens produktionsaktiviteter og kontakt til relevante myndigheder på arbejdsmiljøområdet.

Kvalifikationer
Den Danske Scenekunstskole søger en erfaren produktionsleder, der har gode kommunikative evner, såvel mundtligt som skriftligt, og som kan sikre et godt samarbejde i produktionsenheden såvel som mellem produktionsenheden, uddannelserne og linjerne på afdelingen i København. Det er vigtigt, at du er både robust og empatisk, og at du kan indgå i et levende og kreativt miljø, hvor der lægges vægt på medindflydelse og tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Desuden er det helt afgørende, at du finder motivation i, at Den Danske Scenekunstskole er en uddannelsesinstitution, og at de studerendes læring er i centrum.

Vi forestiller os, at du har solid erfaring som teknisk chef, produktionsleder eller scenemester inden for scenekunstområdet, og at du har en lederuddannelse og/eller omfattende erfaring med personaleledelse. Det er afgørende, at du er inkluderende og løsningsorienteret, og at du i kraft af dine sociale og kommunikative kompetencer kan skabe samling blandt medarbejderne i en periode, hvor skolen gennemgår mange forandringsprocesser.

Du skal kunne trives med mange forskellige samarbejdskonstellationer i en kompleks organisation, og du skal være optaget af den pædagogiske opgave.

 • Ved ansættelsen vil der blive lagt særlig vægt på følgende kvalifikationer:
 • Solid produktionsmæssig erfaring fra scenekunstområdet
 • Solid erfaring med personaleledelse
 • Indgående indsigt i relevant sceneteknik og sceneteknisk udstyr
 • Indgående kendskab til sikkerhed, risikovurdering og arbejdsmiljø
 • Solid erfaring med økonomistyring
 • Stærke kommunikations- og samarbejdsevner
 • Solide IT-kompetencer
 • Pædagogisk interesse og/eller erfaring
 • Evne til at håndtere mange forskelligartede opgaver og projekter
 • Fleksibilitet og åbenhed i tilgangen til opgaverne

Produktionslederen refererer organisatorisk til uddannelsesleder Mette Sandager, mens de nærmeste daglige samarbejdspartnere vil være producenter, linjeansvarlige og uddannelsesledere.

Om institutionen
Den Danske Scenekunstskole er en kunstnerisk højere videregående uddannelsesinstitution under Kulturministeriet med afdelinger i Aarhus, Fredericia, Odense, København og Odsherred. Den Danske Scenekunstskole tilbyder uddannelser og efter- og videreuddannelser inden for alle aspekter af scenekunst.

Den Danske Scenekunstskole blev etableret den 1. januar 2015 ved at samle alle de danske statslige og statsligt støttede scenekunstuddannelsesinstitutioner på videregående niveau. Følgende institutioner blev sammenlagt til Den Danske Scenekunstskole: skuespilleruddannelsen ved Aarhus Teater, skuespillerskolen i Odense, dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater, Det Danske Musicalakademi i Fredericia, Odsherred Teaterskole og Statens Scenekunstskole.

Den seneste årsrapport kan læses her.

Scenekunstskolens ledelse består af rektor, administrationschef, prorektor og to uddannelsesledere.

Ansættelsesvilkår
Indplacering og aflønning i stillingen sker efter gældende overenskomst i staten eller evt. individuel kontakt. Der kan forhandles tillæg efter kvalifikationer.

Ansøgning
Upload din ansøgning, CV og relevante bilag via https://ddsks.dk/da/ledige-stillinger senest d. 20. maj 2019. Ansøgninger, som modtages efter dette tidspunkt, vil ikke komme i betragtning.

Samtaler vil blive afholdt d. d. 3. og d. 6. juni 2019.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøg inden 1 dag (20.05.2019)

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Østjylland (Aarhus)
Arkitektur, Kunst & Design
Human Resources
Humaniora
Organisation & Ledelse
Produktion, Logistik & Transport
Samfundsvidenskab
Teknik & Teknologi
Undervisning & Pædagogik
Økonomi & Revision
Kunst & Kultur
Ledelse & Planlægning
Produktion
Undervisning
Økonomi & ForvaltningKulturministeriet - hurtigt overblik


Placering
Nybrogade 2 Postboks 2140
1015 København K
Logo: Kulturministeriet
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.kum.dk


Kulturministeriet i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1319440/