Tovholder for udbredelse af fælles beslutningstagning i Psykiatrien i Region Syddanmark med base på Psykiatrisk Afdeling, Odense

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland

Tovholder for udbredelse af fælles beslutningstagning i Psykiatrien i Region Syddanmark med base på Psykiatrisk afdeling, Odense

Brænder du for at sætte patienten i centrum og sikre at patienterne inddrages i beslutninger omkring deres egen behandling?

Så er det dig vi leder efter til at hjælpe os med at udbrede ”fælles beslutningstagning” i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Du skal arbejde med en praktisk tilgang til begrebet ‘fælles beslutningstagning’, og din opgave er først og fremmest at udvikle værktøjer og tilgange, der kan hjælpe patienterne med at beslutte, hvilken

behandling, der er den rette for dem. Fælles beslutningstagning er også en kulturforandringsproces, hvor du skal gå forrest.

Arbejdsfeltet:
Opgaverne bliver mange og forskelligartede og skal alle udføres med afsæt i patienters og pårørendes behov. Du bliver en del af afdelingsledelsens stab, og skal understøtte implementeringen af fælles beslutningstagning på alle sygehusets kliniske afdelinger. Derfor vil din arbejdsdag primært foregå i sygehusets kliniske afdelinger, som dækker hele regionen fra Svendborg til Esbjerg.

Dine opgaver:

 • Du skal udføre struktureret, praktisk forbedrings- og implementeringsarbejde med udgangspunkt i den Syddanske Forbedringsmodel
 • Være bindeled mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og Center for Fælles Beslutningstagning på Sygehus Lillebælt og en række eksterne samarbejdspartnere
 • Du skal sikre udrulning af færdighedskurser i fælles beslutningstagning på de kliniske afdelinger
 • Du skal kunne udvikle og udføre et lokalt ”road show”, der spreder budskabet om fælles beslutningstagning”, og som kan tilpasses de enkelte afdelingers behov og kultur
 • Udfærdige præsentationer og evalueringsrapporter og andet selvstændigt skrivearbejde
 • Være ressourceperson ved evt. fondsansøgninger, samt sikre sammenhæng og samarbejde med relevante forskningsmiljøer
 • Daglig kontakt med klinikerne ift. igangsættelse af nye initiativer og udarbejdelse af konkrete hjælp-til-selvhjælp-løsninger på afdelingerne
 • Varetage egne selvstændige projekter og ledelse af andre projekter
 • Bidrage til udvikling af beslutningsstøtteværktøjer
 • Indkalde til møder, referatskrivning, sikre de praktiske rammer omkring møder, samt øvrige projektledelses- og koordineringsopgaver
 • Bidrage til kommunikation internt og eksternt om fælles beslutningstagning i psykiatrien

Din baggrund og kompetencer
Vi søger derfor en person der:

 • Har en Sundhedsfaglig uddannelse på mindst bachelorniveau – gerne suppleret med relevant videre/efteruddannelse
 • Har erfaring med implementering, spredning og fastholdelse af forbedringer
 • Har uddannelsen i forbedringsledelse fra Region Syddanmark eller er villig til at tage uddannelsen
 • Har Gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner på minimum dansk og engelsk
 • Har Evne til at skabe overblik over, beskrive og formidle komplekse problemstillinger
 • Kan tænke både med og foran på opgaverne
 • Det er en fordel men ikke krav at du har klinisk og/eller forskningsmæssig erfaring med fagfeltet fælles beslutningstagning
 • Har gerne erfaring indenfor udvikling, afprøvning og evaluering af beslutningsstøtteværktøjer
 • Har relevant erfaring indenfor projektledelse og evner at bygge bro mellem projekt og klinisk praksis
 • Kan strukturere komplekse opgaver og har erfaring med at arbejde på tværs i større organisationer
 • Du er god til at skabe relationer og netværk og skabe tillidsfulde samarbejder
 • Det er en fordel men ikke krav, at du har viden omkring effektmåling af fælles beslutningstagning herunder viden om PRO

Om os:
Psykiatrisygehuset er et af fem sygehuse i Region Syddanmark. Vi varetager udredning og behandling af borgere i alle aldre med psykisk sygdom. Psykiatrisygehuset har desuden fokus på forskning, kompetenceudvikling samt på at udvikle digitale og internetbaserede løsninger, der kan understøtte kvaliteten af behandlingen.

Sygehusets vigtigste strategiske indsatsområder er beskrevet i sygehusets udviklingsplan: www.psykiatrienisyddanmark.dk

Du vil indgå i et netværk med de øvrige sygehuse i regionen og Center for fælles beslutningstagning på Sygehus Lillebælt, som koordinerer den regionale udbredelse af fælles beslutningstagning.

Du bliver ansat på Psykiatrisk Afdeling i Odense, hvor du vil blive en del af afdelingsledelsens stab, som består af sygeplejersker, sekretærer, økonomimedarbejder mm..

Vi har alle kontorer på den samme gang og har et fællesskab på gangen og omgangstonen er uhøjtidelig og humoristisk. Samtidig har alle en høj faglighed indenfor deres område.

Du vil referere til afdelingsledelsen.

Vil du vide mere:
For yderligere oplysninger om stillingen kan henvendelse rettes til specialkonsulent Asger Kjellerup tlf. 29 20 16 61 eller asger.k.kjellerup@rsyd.dk, ledende overlæge Sonja Rasmussen tlf. 99448902 eller sonja.rasmussen@rsyd.dk eller Rikke Sveistrup tlf. 99448901 eller rikke.sveistrup@rsyd.dk.

Du kan se funktionsbeskrivelsen for stillingen her:

Løn og ansættelsesvilkår fastlægges i henhold til aftale mellem Danske Regioner og forhandlingsberettiget organisation.

Tiltrædelse hurtigst muligt eller 1. august 2019

Ansøgningsfristen er: onsdag den 10. juni 2019.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 17. juni 2019.

Psykiatriområdet er et af Region Syddanmarks fire hovedområder: sundhed, psykiatri, socialområdet og regional udvikling. Psykiatrien i Region Syddanmark yder det regionale behandlingstilbud til patienter med psykiatriske lidelser og har afdelinger og lokalpsykiatri fordelt i hele regionen. Området tæller cirka 3.000 medarbejdere, og budgettet er cirka 1.55 mia. kr. Hvert år udskrives 9.300 patienter fra psykiatrien, og der gennemføres omkring 236.000 ambulante besøg. Cirka 30.000 syddanskere er i kontakt med psykiatrien i Region Syddanmark hvert år.


Ansøgningsfrist d. 10.06.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland
Medicinal & Sundhed
IT - Software
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1324513/