GIS analytiker til Regional Udvikling

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland

Region Syddanmark søger en analytiker, der kan kombinere praktisk kendskab til GIS med lyst og evne til at analysere samfundsøkonomiske og sundhedsmæssige forhold. Med udgangspunkt i opgaverne i Regional Udviklings analyseteam bliver dine kompetencer inden for geografiske analyser og visualisering sat i spil.

Bring dine kvalifikationer i spil og vær med til at påvirke den regionale udvikling
Regional udvikling omhandler vidt forskellige emner som eksempelvis uddannelse, pendling, befolkningsudvikling, infrastruktur, offentlig transport, kultur samt klimamæssige og sundhedsmæssige spørgsmål. Stillingen giver derfor mulighed for at lave geografiske analyser på alt fra analyser af afstande og rejsetid til koncentrationer af sygdomsgrupper og arbejdspladser.

Du skal derfor være i stand til at se, hvordan et geografisk perspektiv kan kombineres med regionaløkonomiske forhold som beskæftigelse, byer, landområder, socioøkonomiske variable, sundhedsdata og meget andet – og hvordan en geografisk vinkel kan bidrage til at øge forståelsen af analyser, styrke grundlaget for politiske beslutninger og understøtte regionale dagsordener.

Sammen med det øvrige analyseteam skal du skabe let forståelige analyser og tilgængelig viden og værdi ud af de store mængder data, som er til rådighed. Den kommende Regionale Udviklingsstrategi skal udarbejdes inden for rammerne af FN’s verdensmål, som således skal omsættes til en lokal og regional syddansk kontekst.

Gennem arbejdet får du en rolle, hvor du medvirker til at udvikle måden, vi som region bruger data til at understøtte udviklingen i regionen, så vi på alle niveauer kan bidrage til verdensmålene.

Vi forventer, at du kan løfte de GIS opgaver og opgaver med geografiske visualiseringer som analyseteamet har. Derudover kommer du til at samarbejde med andre afdelinger i Regional Udvikling, herunder fx i forhold til Sundhedens Geografi, som ved hjælp af data fra bl.a. Landspatientregisteret og Sygesikringsregisteret arbejder med geografiske analyser af eksempelvis diverse sygdomsgrupper og tilgængelighed til sundhedstilbud.

Du har:

 • En videregående uddannelse fx geografisk, samfundsvidenskabelig eller lignende
 • Erfaring med brug af GIS-værktøjer, gerne QGIS
 • Gode analytiske evner og erfaring med geografiske analyser
 • Evner og kompetencer til at navigere i store datasæt fra forskellige datakilder
 • En løsnings- og mulighedsorienteret tilgang til arbejdsopgaver
 • Flair for at formidle komplicerede sammenhænge enkelt
 • Et godt socialt gen og arbejdsglæde sammen med gode kolleger
 • Evt. erfaring med socioøkonomiske og sundhedsfaglige analyser på et eller flere områder

..og desuden lyst, interesse og eventuelt erfaring med:

 • Lokal- og regional udvikling
 • Visualisering og formidling af analyseresultater
 • Et vist kendskab til relevante statistikprogrammer

Er Region Syddanmark noget for dig?
I Regional Udvikling er der fem afdelinger; Vand og jord, Klima og ressourcer, Uddannelse og mobilitet, Sundhedsinnovation og kultur samt Sekretariat og analyse.

Du bliver en del af vores nydannede analyseteam i Sekretariat og Analyse. Vi kan tilbyde et inspirerende fagligt miljø. Vi lægger vægt på kvalitet og faglighed, gode samarbejdsevner og plads til arbejdsglæde og trivsel. Vi tror på, at vi finder de bedste løsninger i samarbejde og dialog.

Teamet bidrager sammen med de andre afdelinger til at etablere et solidt vidensgrundlag for regionale udviklingsopgaver og regionale dagsordener, og løser analyseopgaver inden for rammerne af den Regionale Udviklingsstrategi. En af opgaverne er fx at udarbejde KONTUR, der indeholder nøgletal for hver enkelt kommune i regionen. Vi arbejder også med data fra survey fra bl.a. borgere, og vi arbejder med at udvælge og følge op på indikatorer i regi af FN’s verdensmål og som led i vores kommende udviklingsstrategi.

Du kan læse mere om os, og nogle af de analyser vi laver på http://detgodeliv.regionsyddanmark.dk/

For yderligere oplysninger om stillingen er du også velkommen til at kontakte afdelingschef Thomas Dyhr Vestergaard på 2920 1985.

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist den 10. juni 2019 og vi forventer at afholde samtaler den 17. juni 2019

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Regionshuset i Vejle huser Region Syddanmarks administration. Vi er ca. 700 engagerede og kompetente medarbejdere, som understøtter drift og udvikling inden for sundheds-, psykiatri- og socialområdet samt regional udvikling. Vores opgaver spænder vidt - lige fra planlægning, tværsektorielt samarbejde, analyser, strategier og økonomi til IT, HR, kommunikation og service. Medarbejdernes faglige udvikling er et vigtigt omdrejningspunkt i Regionshuset for konstant at kunne højne servicen til regionens borgere.


Ansøgningsfrist d. 10.06.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland
Klima, Miljø & Energi
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Data & analyse
SocialvæsenRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1327147/