Projektleder og projektmedarbejdere til ny Enhed for Kvalitet og Modernisering for fysioterapi i praksissektoren

KL - Kommunernes Landsforening

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn

Vi søger et stærkt team bestående af en projektleder og to projektmedarbejdere. Projektlederen har som teamleder det faglige ansvar. Teamet får til opgave at opbygge en enhed, som skal arbejde med kvalitetsudvikling og modernisering af fysioterapi i praksissektoren.

I den nye overenskomst for praktiserende fysioterapeuter er det aftalt, at der skal arbejdes med kvalitetsudvikling og modernisering af området. Der oprettes en Enhed for Kvalitet og Modernisering, som skal gennemføre de nødvendige analyser og udarbejde forslag og anbefalinger til kvalitetsudvikling og modernisering af fysioterapi i praksissektoren bl.a. som oplæg til den næste overenskomstforhandling i 2021.

Projektteamets opgaver
Der er i overenskomsten for praktiserende fysioterapeuter fastlagt fem projektspor, som Enhed for Kvalitet og Modernisering skal arbejde med i indeværende overenskomstperiode fra 2019-2021.

De fem projektspor er:

  • Modernisering af ydelsesbeskrivelsen i overenskomsterne
  • Effektmåling og datadrevet kvalitet
  • Vejledning og skabelon til udarbejdelse af epikriser
  • Dialog vedrørende vederlagsfri fysioterapi ml. kommuner og praksis
  • Implementering af nationale kliniske retningslinjer

  Hvem er det vi søger?
  Enhed for Kvalitet og Modernisering søger en projektleder og to projektmedarbejdere.

  For at skabe gode resultater er det en forudsætning, at teamet evner og værdsætter at skabe gode relationer på tværs af samarbejdspartnere og relevante interessenter. Vi lægger derfor særlig vægt på, at I er:

  • Gode til at skabe og bevare overblik
  • Trives med at arbejde i mindre teams
  • Holder af struktur og arbejder disciplineret

  Projektleder, der kan sikre fremdrift og overblik
  Du har erfaring med projektledelse og faglig ledelse.

  Din profil
  Vi ser gerne, at du:

  • brænder for kvalitetsudvikling og modernisering
  • er ambitiøs på projektets vegne
  • har godt kendskab til sundhedsområdet som helhed
  • kan drive udviklingsprojekter, og forstår at holde projektets overordnede formål på sigtekornet – også når kompleksiteten øges
  • kan kommunikere på flere niveauer og har forståelse for politiske og faglige interesser
  • kan formidle klart og tydeligt på både skrift og mundtligt
  • har relevant sundhedsfaglig og/eller samfundsvidenskabelig uddannelse
  • kendskab til praksissektoren er en fordel, men ikke en forudsætning

  Projektmedarbejdere
  Du har erfaring med projektarbejde, og kvalitetsudvikling på sundhedsområdet.

  Profiler
  Vi ser gerne, at du:

  • Trives med at planlægge og facilitere processer, der kræver bred inddragelse, og som samtidig resulterer i konkrete leverancer
  • Har erfaring med kortlægningsprocesser og analyser
  • Har viden om sundhedsområdet som helhed
  • Kan kommunikere klart og forståeligt på både skrift og mundtligt
  • Har relevant sundhedsfaglig og/eller samfundsvidenskabelig uddannelse
  • Kendskab til praksissektoren er en fordel, men ikke en forudsætning

  Du bør på ansøgningen markere om du ansøger til projektleder stillingen som projektmedarbejder, eller begge dele.

  Om ansættelsen
  Som projektteam i Enhed for Kvalitet og Modernisering ansættes af en bestyrelse bestående af overenskomstens parter (Regionernes Lønnings- og Takstnævn (Danske Regioner og KL) og Danske Fysioterapeuter). Projektlederen referer til bestyrelsesformanden. Bestyrelsen sætter den overordnede retning, og prioritering af projekterne, samt har det overordnede ansvar for gennemførelse af leverancer og anbefalinger.

  Der vil løbende være mulighed for dialog og sparring med overenskomstens parter (KL, Danske Regioner og Danske Fysioterapeuter) i forbindelse med gennemførelsen af projekterne.

  Ansættelsesforhold
  Stillingerne er 2-årige projektansættelser.

  Projektteamets ansættelsessted vil være centralt i København.

  Proces
  Vi afholder to samtalerunder. Inden anden samtale ønsker vi, at du gennemfører en test.

  Første samtale gennemføres onsdag d. 19. juni eller torsdag d. 20. juni 2019.

  Anden samtale gennemføres mandag d. 24. juni eller tirsdag d. 25. juni 2019.

  Samtalerne vil blive afholdt i KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

  Ansættelsesdato:
  Pr. 1. september 2019.

  Relevant info
  Du kan læse mere om overenskomsten og aftaleteksten her: http://www.okportal.dk/.

  KL er interesse- og medlemsorganisation for de 98 kommuner i Danmark. KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger.

  OM JOBBET
  Stillingstype:
  Projektleder/projektmedarbejder

  Arbejdstid:
  37 timer


  Login for at se hele opslaget

  Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

  Log ind med sociale medier


  Log ind med din karriereprofil

  @


  Glemt kode Ny bruger

  Ansøgningsfrist: snarest muligt

  Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

  Fuldtidsjob
  Storkøbenhavn
  Medicinal & Sundhed
  Organisation & Ledelse
  Samfundsvidenskab
  Data & analyse
  Ledelse & Planlægning
  Medicinal & Sundhed
  Politik & Samfund
  Projektledelse  KL - Kommunernes Landsforening - hurtigt overblik


  KL - Kommunernes Landsforening
  KL - Kommunernes Landsforening
  KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver.

  Placering
  Weidekampsgade 10, Postboks 3370
  2300 København S
  Logo: KL - Kommunernes Landsforening
  Efterspørgsel efter nye talenter

  Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


  Nyeste tweets
  Henter tweets...
  Facebook feed

  Henter facebook feed...

  LinkedIn

  Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


  Webside

  Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

  www.kl.dk


  KL - Kommunernes Landsforening i Google

  Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.  https://jobbank.dk/job/1327270/