Socialrådgiver til Kriminalforsorgen i Frihed, KIF Århus, Lokalkontoret i Randers

Kriminalforsorgen

Fuldtidsjob
Nordjylland
Sydøstjylland
Østjylland (Aarhus)

Socialrådgiver til Kriminalforsorgen i Frihed, KIF Århus, Lokalkontoret i Randers

Kunne du tænke dig at blive del af en spændende og alsidig arbejdsplads? Lige nu søger Kriminalforsorgen i Frihed, KIF Aarhus, Lokalkontoret i Randers 2 socialrådgivere.

Kriminalforsorgen i Frihed (KIF) har til primær opgave at føre tilsyn med klienter, der er prøveløsladte, betinget dømte samt behandlingsdømte. KIF udarbejder ligeledes personundersøgelser af sigtede, før deres sag behandles i retten og deltager i det almindelige kriminalpræventive arbejde i samfundet.

Dine opgaver
Tilsynsarbejdet består primært af iværksættelse og kontrol af vilkår fastsat i forbindelse med dom eller prøveløsladelse, samt støtte og motivation til at skabe en kriminalitetsfri tilværelse. Du kommer til at:

• Udarbejde risiko- og behovsvurderinger – LS/RNR, samt handleplaner til brug for tilsynet.

• Gennemføre intensive tilsynsforløb med klienter der vurderes i høj risiko for tilbagefald til krimi-nalitet.

• Have kontakt til eksterne samarbejdspartnere vedr. iværksættelse og opfølgning på vilkår om samfundstjeneste, misbrugsbehandling mv.. Ved kontrol af samfundstjeneste skal du påregne opga-ver udenfor normal arbejdstid.

• Samarbejde med psykiatrien om en koordineret indsats for behandlingsdømte.

• Samarbejde med kommunerne om en koordineret indsats for tilsynsklienterne.

• Udarbejde mini-personundersøgelser samt udtalelser til Anklagemyndigheden.

Vi forventer, at du:
• Er uddannet socialrådgiver, gerne med erfaring fra klientgruppen.

• Har interesse for det socialfaglige område og ønsker at arbejde med administrative arbejdsop-gaver indenfor sagsbehandling.

• Kan formulere dig mundtligt og skriftligt.

• Er struktureret og systematisk i sagsarbejdet.

• Ønsker uddannelse eller hvis du er uddannet at dygtiggøre sig i brugen af LS/RNR (risiko- og behovsvurdering) og MOSAIK (særlig tilrettelagt tilsynsforløb).

• Har en anerkendende tilgang til og respekt for forskellige behov ved klienterne.

• Har lyst til at arbejde selvstændigt og individuelt.

• Er initiativrig, samarbejdsvillig og kan påtage dig et ansvar.

• Er psykisk robust.

• Er positiv og har humoristisk sans - også i en travl hverdag.

• Er en dygtig og aktiv team- og medspiller og har respekt for fælles beslutninger.

Da der må påregnes kørsel i tjenestetiden, skal du have kørekort (Vi har tjenestebiler).

Vi kan tilbyde:
• Alsidigt og ansvarsfuldt arbejde.

• Mulighed for selv at strukturere arbejdsdagen.

• Faglig udvikling, herunder kollegial supervision.

• Gode kolleger.

• God introduktion, samt obligatorisk uddannelse i LS/RNR og MOSAIK.

• Et arbejdsområde i konstant udvikling og forandring.

Hvem er vi:
KIF Aarhus er en arbejdsplads med 55 ansatte fordelt på tre kontorer (Aarhus, Horsens og Randers), bestående af socialrådgivere, fængselsbetjente og administrative medarbejdere. Vi dækker i alt 10 kommuner. Afdelingen i Aarhus og Randers dækker dækker Østjylland politikreds (Århus, Favrskov, Odder, Samsø, Randers, Norddjurs og Syddjurs). KIF Horsens hører til Sydøstjyllands politikreds og har kommunerne; Horsens, Hedensted, Skanderborg.

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen er til tiltrædelse 1. august 2019. Arbejdstiden er gennemsnitlig på 37 timer om ugen. Du vil blive aflønnet efter gældende overenskomst samt Ny Løn.

KIF Aarhus, lokalkontoret i Randers er beliggende Houmeden 12, 8900 Randers.

Du søger stillingen via linket "Søg stillingen”.
Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest 26. juni 2019.

Vi forventer at holde samtaler d. 29. juni 2019.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser, uddannelsesbeviser mm.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende enhedschef Ditte Nygaard på tlf. 7255 7265.

Søg jobbet
Ansøgningsfrist: 27-06-2019

Tiltrædelsesdato: 01-08-2019

Arbejdssted: Lokalkontoret Randers
Stillingstype: Socialrådgiver

Kontakt os

E-mail

E-mail

E-mail

E-mail

Om Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland
Kriminalforsorgen begrænser kriminalitet og skaber tryghed i samfundet. Det har vi tilfælles med politiet, anklagemyndigheden og domstolene, som er de andre myndigheder i straffesagskæden. Vi sikrer, at domstolenes domme bliver fuldbyrdet. Det er både frihedsstraffe, som afsones i fængsler og arrester eller med fodlænke, og tilsyn i forbindelse med betingede domme, herunder samfundstjeneste. Vi fører også tilsyn med prøveløsladte. Straf bliver gennemført med den nødvendige kontrol og sikkerhed, men også med støtte og motivation, så de dømte ikke falder tilbage til kriminalitet. Kriminalforsorgen består af et direktorat og fire områder og beskæftiger ca. 4300 medarbejdere. Lidt over halvdelen er fængselsbetjente.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 26.06.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Nordjylland
Sydøstjylland
Østjylland (Aarhus)
Administration
Samfundsvidenskab
Jura
SocialvæsenKriminalforsorgen - hurtigt overblik


Logo: Kriminalforsorgen
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Kriminalforsorgen i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1337400/