Ledende regionslæge

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Fuldtidsjob
Grønland & Færøerne

Region Disko - Ledende regionslæge
Sammen med den ledende regionssygeplejerske skal du sikre en synlig og stærk regionsledelse, som har ansvaret for den daglige drift og udvikling af Region Disko. Som ledende regionslæge referer du til cheflægen for Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

Jobbet

Som leder kan du forvente en spændende og varierende arbejdsdag i en stor og kompleks organisation. Du samarbejder og sparrer effektivt med de øvrige ledere og kollegaer i Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Sammen med den ledende regionssygeplejerske varetager du den overordnede ledelse, koordinering og samordning af regionens opgaver. Du er medansvarlig for den samlede bemandingssituation i Region Disko med særligt fokus på lægerne.

Dit kliniske virke vil være varieret, mangfoldigt, generelt og dække hele det almene medicinske spektrum. Dertil kommer lægefaglige opgaver relateret til sengeafsnittet og eventuelt mindre kirurgi - suppleret med supervisionsopgaver.

Du vil hovedsageligt være fysisk placeret ved Regionssygehuset i Aasiaat, hvor der er 19 sengepladser. Det ledelsesmæssige ansvar omfatter også sundhedscentrene i Qeqertarsuaq og Qasigiannguit samt regionens 9 tilhørende sundhedsstationer og bygdekonsultationer.

Samlet er regionsledelsen overordnet ansvarlig for cirka 130 ansatte, heraf ca. 7 læger. Herudover er Regionsledelsen økonomisk ansvarlig for et årligt budget på knap 74 millioner kr.

Kvalifikationer

 • Dansk speciallægeautorisation, hvor almen medicin, kirurgi eller intern medicin er at foretrække – alternativt bred og varieret klinisk erfaring
 • Ledelsesmæssig erfaring og kendskab til Grønland er en fordel, men ikke et krav
 • Fortrolighed med økonomistyring og –planlægning er en fordel

Hvem er du?

 • Som leder er du åbensindet, fleksibel og kommunikerende
 • Du håndterer krydspres og kan prioritere opgaverne bevidst og klogt
 • Du besidder sikkert driftsfokus og resultatorientering
 • Du er visionær og udviklingsorienteret
 • Du er strategisk tænkende, handlekraftig og ansvarsbevidst
 • Du kan skabe fremdrift og udvikling
 • Du kan begå dig i spændingsfeltet mellem politik og faglighed
 • Du har lyst til personaleledelse herunder opmærksomhed på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling

Hvem er vi?

Vi er borgernes primære sundhedstilbud. Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier. Du vil møde dygtige og passionerede kollegaer, som har fokus på det gode patientforløb og får ting til at lykkedes. Læs mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen her (http://www.gjob.gl/Sundshedsvæsenet/Organisationen).

Tiltrædelse 1. september 2019 eller efter aftale.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansættelses er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Cheflæge Berit Bjerre Handberg på tlf. (+299) 53 07 20 eller på e-mail: BEBH@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Kenni Birk Andreasen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: KEBA@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

Ansøgningsfrist: 13. september 2019


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 13.09.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Grønland & Færøerne
Human Resources
Medicinal & Sundhed
Organisation & Ledelse
Økonomi & Revision
Human Resources
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Økonomi & ForvaltningDet Grønlandske Sundhedsvæsen - hurtigt overblik


Placering
Postboks 1230
3900 Nuuk
Logo: Det Grønlandske Sundhedsvæsen
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Det Grønlandske Sundhedsvæsen i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1337538/