Specialpædagogisk chefkonsulent til kapacitetsopbygning af læringsmiljøer på skoleområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Østjylland (Aarhus)

Center for Uddannelse og Pædagogik søger pr. 1 august 2019 en specialpædagogisk chefkonsulent - 37 timer ugentlig til implementering af kommunens forebyggelsesstrategi.

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at styrke udviklingen af skolernes læringsmiljøer for systematisk og vidensinformeret at understøtte og øge lære- og deltagelsesmuligheder for eleverne i almen- og specialtilbud inden for kommunen. Der er udarbejdet en forebyggelsesstrategi, der danner rammen for skolernes praksis. Det vil være chefkonsulentens primære opgave, at understøtte skolerne i at udmønte rammen i praksis og blive fortrolige med rammens perspektiver, værktøjer og retningslinjer.

I Lyngby-Taarbæk Kommune ser vi relationen mellem individer som mindste enhed, hvilket betyder, at vi tager udgangspunkt i, at problemet er problemet og at flere parter aktivt kan løse oplevede udfordringer sammen. Praksisnær indsats handler om at gøre noget sammen med - og ikke ved eller for dem, man samarbejder med.

Stillingen indgår som en del af den konsultative indsats primært rettet mod skolens vejledere og ledelser og netværk. I kommunen arbejder vi med LP (SAL) og Aktionslæring som fælles metoder, fælles sprog og fælles systemisk forståelsesramme. Den konkrete indsats bygger på at kunne yde en vedholdende, fleksibel, helhedsorienteret indsats i fht de konkrete kontekster på skolerne, i samarbejde med ledere, vejledere og medarbejderne om oplevede udfordringer.

Der er tale om et spændende, men også udfordrende og omfattende job, der kræver et solidt personligt og fagligt fundament – gerne med specifik viden og erfaring fra både forebyggende og indgribende indsatser i en skolekontekst.

Vi efterspørger at ansøger

 • Har en pædagogisk uddannelse, gerne suppleret med efteruddannelse inden for området
 • Der har erfaring med implementeringsopgaver i en pædagogisk kontekst
 • Har erfaring med konsultativt arbejde på skoleområdet
 • Er villig til at indgå konstruktivt i teamarbejde kombineret med selvstændig opgavevaretagelse af arbejdsopgaver/ansvarsområder
 • Ser en værdi i at arbejde tværprofessionelt og bidrage hertil
 • Besidder et stærkt fagligt fundament og arbejder vidensbaseret ud fra et konstruktivistisk læringssyn
 • Er tydelig som person i fht at tage barnets perspektiv, holde fokus på den dobbelte opgave og konstruktivt medvirke til at udvikle nye befordrende handlemuligheder i læringsmiljøet

Vi kan tilbyde

 • Et fagligt vidensinformeret arbejdsfællesskab
 • Et velfungerende skolevæsen med engagerede og ambitiøse ledere, vejledere og medarbejdere
 • Engagerede og dygtige kolleger
 • En spændende hverdag med mange udfordringer, og hvor der konstant er fokus på udvikling
 • Et godt og udviklende arbejdsmiljø

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Yderligere oplysninger om stillingen
For yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til Faglig pædagogisk chef, Tine Rosenberg Larsen på tlf. 29130378 eller Centerchef, Kirsten Balle på tlf. 45 97 30 70 eller 21 12 04 61.

Din ansøgning
Din ansøgning skal indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring, og skal være os i hænde elektronisk senest den 26. juni.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 2. juli 2019 fra kl. 14.00.

Ansøgningsfrist: 26. juni 2019 kl.: 16:00


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøg inden 1 dag (26.06.2019)

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Østjylland (Aarhus)
Humaniora
Undervisning & Pædagogik
Socialvæsen
UndervisningLyngby-Taarbæk Kommune - hurtigt overblik


Logo: Lyngby-Taarbæk Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Lyngby-Taarbæk Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1337788/