Ved Saxo-instituttet, Københavns Universitet, er ét 3-årigt eksternt lektorat i Historie ledigt til besættelse den 1. september 2019 eller snarest der

Københavns Universitet (KU)

Ph.d. & forskning
Storkøbenhavn

Den eksterne lektor skal selvstændigt og i samarbejde med andre undervisere tilrettelægge og gennemføre undervisning, vejledning, evaluering og eksamination på BA- og KA-niveau, herunder undervisning i fagets generelle kurser i teoretiske og metodiske emner. Det forventes, at den eksterne lektor kan varetage undervisning på Åbent Universitet, hvor undervisningen almindeligvis er skemalagt som aftenundervisning.

Kvalifikationskrav
Kvalifikationskravet er relevant kandidateksamen. Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på faglige profiler, der svarer til afdelingens undervisningsmæssige behov. Nærmere oplysninger om afdelingen og dens kurser findes på amis.ku.dk.

Ansøgerne bedes medsende oplysninger om undervisningserfaring og CV. Ansøgere der kan undervise inden for flere af de nævnte kurser, og ansøgere med undervisningserfaring foretrækkes.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til reglerne i ’Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser (Uddannelsesministeriet)’ af 8. januar 2019 indgået mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation https://modst.dk/media/32207/001-19.pdf samt bestemmelserne for ekstern lektorstillingen, som den er beskrevet i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings ”Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter af 28. juni 2013”.

Det samlede antal timer kan ikke overstige 500 timer årligt. Hvis det af hensyn til undervisningens tilrettelæggelse eller gennemførsel er nødvendigt, kan arbejdstimetallet udgøre op til 780 timer årligt.

Timelønnen pr. arbejdstime udgør kr. 267,98 (pr. 1. april 2019 niveau) plus feriegodtgørelse.

Yderligere oplysninger
Yderligere informationer fås hos studieleder Lasse Sonne (lasses@hum.ku.dk).

Efter ansøgningsfristens udløb nedsætter studielederen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. Hver enkelt ansøger vil få tilsendt den del af bedømmelsesudvalgets indstilling, der vedrører den pågældende selv.

Ansøgning mv.
Send din ansøgning bilagt cv samt dokumentation for uddannelse elektronisk via Jobportalen (tryk på SØG STILLINGEN i opslaget), så den er universitetet i hænde senest torsdag den 27. juni 2019 kl. 23:59.

Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller word).

Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt
Lasse Christian Arboe Sonne
E-mail: lasses@hum.ku.dk

Info
Ansøgningsfrist: 27-06-2019

Ansættelsesdato: 01-09-2019

Afdeling/Sted: Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 27.06.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ph.d. & forskning
Storkøbenhavn
Humaniora
Undervisning & Pædagogik
Politik & Samfund
UndervisningKøbenhavns Universitet (KU) - hurtigt overblik


Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitets mål er at drive forskning af højeste kvalitet, at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til det højeste akademiske niveau, og at formidle ny og klassisk viden til såvel videnskabelige miljøer som til det omgivende samfund.

Placering
Nørregade 10
1165 København K
Logo: Københavns Universitet (KU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.coursera.org/ucph

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.ku.dk


Københavns Universitet (KU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1337809/