Eksterne lektorer til Økonomiske institut

Københavns Universitet (KU)

Ph.d. & forskning
Storkøbenhavn

Under forbehold af bevillingsmæssig dækning vil der fra 1. september 2019 blive et antal varige og/eller 3-årige tidsbegrænsede stillinger som ekstern lektor ledig til dækning af undervisning i følgende fag:

Obligatoriske fag på bachelorniveau:

 • Matematik A
 • Erhvervsøkonomi

Valgfag på bachelor- og kandidatniveau:

 • Auctions Theory and Practice
 • Dynamiske Modeller
 • Health Economics Evaluations
 • The Psychology of Choice
 • Økonomiske prognoser i praksis
 • Årsregnskab og regnskabsanalyse

En beskrivelse af fagene kan ses i kursuskataloget.

Jobbeskrivelse
Arbejdsområdet for den eksterne lektor vil hovedsageligt bestå i at give forelæsninger og anden selvstændig undervisning, udarbejde undervisningsmateriale til forelæsninger og holdundervisning, udarbejde og rette opgaver og tilhørende eksaminer, vurdere eksamensklager samt eventuelt gennemføre diverse evalueringer af faget. I fag med holdundervisning afholdes der lærermøder med fagets holdundervisere et par gange i semesteret og der kan deltages i ansættelsen af holdundervisere.

Undervisningen foregår på dansk eller engelsk afhængig af faget og forløber over 14 uger inden for tidsrummet kl. 8 til 18.

Kvalifikationer
Ansøger skal have relevant kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau i form af relevant erhvervs- og undervisningserfaring inden for fagets praksisområde, hvoraf undervisningsmæssige kvalifikationer vil blive tillagt betydelig vægt.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning som ekstern lektor sker i henhold til ”Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)” af 10. januar 2019 indgået mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation samt bestemmelserne for ekstern lektorstilling beskrevet i ”Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter” af 18. september 2015.

Arbejdsforpligtelsen omfatter et timetal på maksimalt 500 timer pr. undervisningsår og aflønnes med en timesats på kr. 267,98 pr 1. april 2019. Der aflønnes for normantallet af forelæsningslektioner med en forberedelse på 2,5 time pr konfrontationstime samt for eksamensopgaveretning efter en for faget defineret tidsnorm. Normantallet af forelæsninger kan ses nederst i fagets kursusbeskrivelse i kursuskataloget. Der aflønnes endvidere for koordinering af holdunderviserne i obligatoriske bachelorfag med holdundervisning.

Ansøgning
Ansøg via linket nederst på siden.

Følgende dokumenter skal uploades i den elektroniske ansøgningsformular:

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Både KA og BA bevis inkl. karakterudskrift (i én samlet fil).
 • Dokumentation for tidligere undervisningsaktiviteter og kursusevalueringer (i én samlet fil). Dog ikke specialer, BA-opgaver, afhandlinger mm da disse medtages ikke i vurderingen.

Ansættelsesproces
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning og efter bedømmelsesperioden er tilendebragt, modtager ansøgeren sin faglige bedømmelse i høring.

Ansættelsesprocessen forventes afsluttet primo august 2019. Alle ansøgere vil modtage svar.

Nærmere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos Studieleder Henrik Hansen, studieleder@econ.ku.dk eller undervisningsplanlægger Elisabeth Casas Casanova, ecc@econ.ku.dk.

Oplysninger om instituttet og studiet kan ses på her.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist: den 27. juni 2019, kl. 23.59.
Ansøgning skal sendes via Jobportalen (tryk på "SØG STILLINGEN")

Ansøgninger sendt efter ansøgningsfristens udløb kan ikke medtages i ansøgningsrunden.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt
Henrik Hansen
E-mail: henrik.hansen@econ.ku.dk

Kontakt
Elisabeth Casas Casanova
E-mail: ecc@econ.ku.dk

Info
Ansøgningsfrist: 27-06-2019

Ansættelsesdato: 01-09-2019

Afdeling/Sted: Økonomisk Institut


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 27.06.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ph.d. & forskning
Storkøbenhavn
Humaniora
Samfundsvidenskab
Undervisning & Pædagogik
Økonomi & Revision
Politik & Samfund
Rådgivning & Support
Undervisning
Økonomi & ForvaltningKøbenhavns Universitet (KU) - hurtigt overblik


Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitets mål er at drive forskning af højeste kvalitet, at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til det højeste akademiske niveau, og at formidle ny og klassisk viden til såvel videnskabelige miljøer som til det omgivende samfund.

Placering
Nørregade 10
1165 København K
Logo: Københavns Universitet (KU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.coursera.org/ucph

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.ku.dk


Københavns Universitet (KU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1337813/