Socialrådgiver til Familieteamet, Børn og Familie, Hedensted Kommune

Hedensted Kommune

Fuldtidsjob
Sydøstjylland

Job nummer:
766.0081963301840
Arbejdssted:
Hedensted
Jobkategori:
Socialrådgivere
Kontrakttype:
Fastansættelse
Arbejstid:
Fuldtid
Ansøgningsfrist:
26.06.2019
Ansættelsens startdato:
01/09/2019 Om jobbet
Alle borgere i Hedensted skal færdes vel. Vi skal som kommune understøtte dem i den bevægelse. For Børn og Familie betyder det, at vi skal bidrage aktivt til, at de har de optimale forudsætninger og trygge læringsmiljøer både hjemme og i vores institutioner. Vi ser dette som et fælles ansvar, hvor både familierne, lokalmiljøerne og kommunens tilbud sammen skaber den bevægelse for alle børn og unge.

Kerneopgaven for Læring i Hedensted Kommune er, at alle børn og unge bliver klar til uddannelse og job og dermed på sigt bliver selvforvaltende og selvforsørgende.

Kompetencegruppen Børn og Familie består af Familieområdet samt Børnehandicap og er organisatorisk placeret under Læring.

Børn og Familie har sammen med samarbejdspartnerne fokus på at komme tidligere i kontakt med børn, unge og deres familie med særlige behov, og udvikle indsatserne til familierne. Vi implementerede pr. 1. april 2017 en koordinationsmodel som omfatter indsatserne for hele familien og en familieplan udarbejdet sammen med familien, ligesom vi sammen med resten af Læring er gået i gang med at udvikle en ny forebyggelsesstrategi på området for børn og unge – en strategi som skabes i samarbejde med borgere og det frivillige samfund. Vi har i Læring fokus på at være sammen om bidraget til børn og unges udvikling og trivsel, ligesom vi gerne går sammen om indsatser og udvikling af nye tiltag.

Vi søger følgende til afdelingen:

Socialrådgiver 37 timer ugentligt til Familieteamet i Hedensted pr. 1. september 2019 eller hurtigst muligt.

For stillingen er gældende, at du vil blive en del af en arbejdsplads, som sætter trivslen højt og giver plads til, at den enkelte kan bruge sine spidskompetencer i det faglige arbejde. Vi er optaget af, at alle bidrager til en fælles kultur samtidig med, at vi udfører et godt fagligt arbejde. Vi har i Børn og Familie diverse fælles socialfaglige koncepter, som letter det daglige arbejde. Vi er ICS certificerede og har indført DUBU i 2015 og ny version januar 2019.

Din profil
Vi forventer, at du er teamplayer, og er parat til at tage et medansvar i afdelingens daglige drift. Du er indstillet på at bidrage til udviklingen af afdelingens metoder til løsning af kerneopgaven Læring, og du har gode kommunikative kompetencer – både mundtligt og skriftligt. Endvidere er det en forudsætning, at du evner at indgå i et samarbejde med netværk og samarbejdspartnere omkring familierne – og ser værdien heraf - ligesom du ikke finder det er en begrænsning at arbejde med en økonomisk bevidsthed. Du kan håndtere en travl arbejdsdag og har et godt humør. Du er uddannet socialrådgiver og optimalt har du flere års erfaring inden for området.

Du har kørekort.

Derfor skal du vælge os
Børn og Familie består af et Familieteam og et Børnehandicapteam med engagerede medarbejdere – 27 socialrådgivere, 1 teamleder for Børnehandicap og 2 teamledere for Familieområdet. Derudover et Familiecenter som er leverandør af hjælp til børn med særlige behov, et terapeutisk dagbehandlingstilbud, en døgninstitution til anbragte børn, en aflastningsinstitution, administrativt personale samt en leder af kompetencegruppen.

I Familieteamet omfatter opgaverne:

 • Rådgivning og vejledning
 • Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser/handleplaner
 • Afdækning og inddragelse af netværk
 • Igangsætning af foranstaltninger – både forebyggende og anbringelse
 • Opfølgninger på iværksatte foranstaltninger
 • Tværfagligt samarbejde omkring børn, unge og deres familier
 • Forebyggende arbejde og tidlig opsporing herunder deltage i Tidlig Tværfaglig Rådgivning på skoler og i daginstitutioner, gruppeforløb mv.
 • Deltagelse i netværksmøder på skoler, i daginstitutioner mv.
 • Tværfaglige koordinationsmøder med familierne

Vi tilbyder:

 • Introduktions forløb
 • Et attraktivt antal sager. Der foretages kontinuerlig vurdering i forhold til antal og krav
 • Mulighed for at udføre et godt socialfagligt arbejde i forhold til de udsatte børn og unge
 • Mulighed for at bringe egne kompetencer i spil og bidrage til udvikling af indsatser og forebyggende tiltag
 • Socialfaglige værktøjer
 • Kvalitetsstandarder for sagsbehandlingen
 • Et varieret og spændende job
 • Et godt arbejdsklima og kollegialt fællesskab
 • Ledelsesmæssig støtte og opbakning
 • Sparring efter behov
 • Faglig refleksion
 • Ekstern supervision

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Der vil blive indhentet straffe- og børneattest.

Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Lene Nymark telefon 5128 7838.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 26. juni 2019.

Samtaler forventes afholdt den 1. og 3. juli 2019 – hele dagen.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 26.06.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Administration
Humaniora
Samfundsvidenskab
Undervisning & Pædagogik
Ledelse & Planlægning
Rådgivning & Support
Socialvæsen
UndervisningHedensted Kommune - hurtigt overblik


Logo: Hedensted Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.hedensted.dk


Hedensted Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1337830/