afdelingslæge i anæstesiologi ved Bedøvelse og Operation

Region Midtjylland

Fuldtidsjob
Midtjylland
Østjylland (Aarhus)

Ved afdelingen for Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital, er to stillinger som afdelingslæger ledige til besættelse pr. 1. august 2019, eller snarest herefter.

Den ene stilling er placeret med arbejdsopgaver i området ved de 3 sydlige operationsspor - samlet benævnt OP-Syd.

Den anden stilling er placeret med arbejdsopgaver ved de 3 nordlige operationsspor - samlet benævnt OP-Nord.

Baggrund
I forbindelse med den gennemførte samling under fælles tag på Aarhus Universitetshospital i Skejby er der sket om omstrukturering af anæstesiologien og de operative områder. Operationspersonalet er organisatorisk fusioneret med anæstesipersonalet, og driftsansvaret for de operative forløb er entydigt placeret hos anæstesiologien.

Pr. 1. april 2018 er der tillige sket en omstrukturering af alle hospitalets hidtidige anæstesiologiske områder, inkl. dagkirurgien. Herigennem er afdelingen Bedøvelse og Operation etableret til at varetage alle anæstesirelaterede opgaver på Aarhus Universitetshospital - med fælles reference til én samlet afdelingsledelse. I forbindelse med dette er hele intensivområdet ligeledes blevet samlet i en selvstændig afdeling benævnt "Intensiv".

Bedøvelse og Operation fremstår som en stor og kompleks afdeling med ca. 1100 ansatte. Afdelingen er funktionelt opdelt i 17 afsnit, som hver er ledet af en lokal funktionsledelse bestående af en afdelingssygeplejerske og en afsnitsansvarlig overlæge.

Om stillingerne
Stillingen placeret inden for sydporets ansvarsområder vil overvejende håndtere akutte og elektive anæstesirelaterede procedurer knyttet til mave-tarmkirurgi, urologi, gynækologi og plastikkirurgi. Der er ligeledes mulighed for at blive tilknyttet afdelingens i v-team.

Stillingen placeret inden for nordsporets ansvarsområder vil overvejende håndtere akutte og elektive anæstesirelaterede procedurer knyttet til ortopædkirurgi, øre-næse-hals kirurgi neurokirurgi, mund-kæbekirurgi og øjenkirurgi. Der er ligeledes mulighed for at blive tilknyttet afdelingens præhospitale enhed med varetagelse af lægebilskørsel i dagtiden.

Vi søger en kollega der har mod på og lyst til at håndtere en bred vifte af anæstesiologiske procedurer og de ofte fagligt komplekse udfordringer, der knytter sig til ovennævnte patientgrupper. Kort sagt søger vi en fagligt nysgerrig kollega, der vil være med til at forme Aarhus Universitetshospital og en meget stor og ny afdeling, der både organisatorisk og fagligt fortsat er under pågående etablering.

Vi forventer, at du

  • er speciallæge i anæstesi
  • er fagligt kompetent og har kendskab til teamsamarbejdet under håndteringen af akutte medicinske og kirurgiske tilstande
  • har gode evner for samarbejde og kommunikation, er arbejdsom med tydelig handlekraft og gerne let adgang til humor
  • har vilje til at deltage i kvalitetsudvikling og/eller forskningsprojekter
  • har erfaring inden for undervisning
  • er villig til at påtage dig opgaver uden for eget afsnit
  • gerne kompetencer inden for blokanlæggelse

Vi kan tilbyde en kompleks og spændende ny afdeling, samt et godt samarbejdsklima med vægt på høj faglig standard og fokus på fortsat udvikling af patientforløbene, både hvad angår anæstesi, smertebehandling og kirurgisk metode. Ligeledes er vi midt i et udviklingsprojekt omkring vores Perioperative funktioner.

Der er vagtforpligtigelse knyttet til begge stillinger, aktuelt i 2-delt tilstedeværelsesvagt.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger, herunder stillings- og funktionsbeskrivelse, kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Karsten Brøgger Hindsholm på kahind@rm.dk eller på 2271 1800, du kan også kontakte ledende overlæge Palle Juelsgaard på Palle.Juelsgaard@aarhus.rm.dk, eller på 2026 6461.

Sammen med ansøgningen bedes du fremsende et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, akademiker og professionel. Den faglige bedømmelse vil ske på basis af dette skema som kan findes her

Ansøgning og CV (tilføjet eventuelle orlovsperioder) samt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring, videnskabelig indsats, begrundelse for ansøgning, dokumentation for tidligere ansættelser mv. sendes elektronisk via nedenstående link og stiles til ledende overlæge Karsten Brøgger Hindsholm og ledende overlæge Palle Juelsgaard, Bedøvelses & Operation. Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.

Ansøgningsfrist 24. juni 2019. Ansættelsessamtaler afholdes 26. juni 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 24.06.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Midtjylland
Østjylland (Aarhus)
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
UndervisningRegion Midtjylland - hurtigt overblik


Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Midtjylland har en lang række opgaver inden for sundhed herunder driften af regionens somatiske og psykiatriske hospitaler. Regionen har en række tilbud inden for socialpsykiatrien og det sociale område. Desuden har regionen opgaver inden for regional udvikling.

Placering
Skottenborg 26
8800 Viborg
Logo: Region Midtjylland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
http://www.midtjob.dk/

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.rm.dk


Region Midtjylland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1337854/