Projektmedarbejder til Programmet for Fremtidens Sjællands Universitetshospital, Køge

Region Sjælland

Fuldtidsjob
Østsjælland

Projektmedarbejder til Programmet for Fremtidens SUH, Sjællands Universitetshospital, Køge

Vil du være med til at udvikle Danmarks nye universitetshospital?

Vi søger en medarbejder med flere års projekterfaring til at indgå i planlægningen af det nye universitetshospital i Køge, der bygges færdig frem mod 2024.

Baggrund
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed, med matriklerne Roskilde og Køge. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

I en tid med høje og berettigede forventninger til sundhedsvæsenet, men også nye teknologiske muligheder, ønsker Sjællands Universitetshospital at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Det nye hospital skal drives efter en række principper der ændrer markant på den måde hospitalerne fungerer på i dag. Bl.a. er lokaler og udstyr standardiserede i så vid omfang som muligt. Det sikrer, at der kan arbejdes fleksibelt om patienten, på tværs af afdelingsskel, og med optimal udnyttelse af hospitalets kapacitet.

Indflytningen i det nye hospital bliver en anledning til at nytænke patientforløb og fremtidens arbejdsgange med patienten i centrum. Fremtidens SUH bringer nye teknologiske, bygningsmæssige og logistiske rammer med sig, der kan skabe de rette betingelser for mere sammenhængende og effektive forløb for patienten.

Jobbet
Opgaverne med at drive nødvendige organisatoriske forandringer, samt planlægge og koordinere den praktiske indflytning frem mod 2024 er forankret i Programmet for Fremtidens SUH. Du bliver en del af programsekretariatet.

Programsekretariatet har til opgave at drive de aktiviteter der skal sikre, at driftsprincipperne for det nye hospital implementeres med inddragelse af medarbejderne, og at indflytningen sker så gnidningsløst som muligt – både for patient og medarbejder.

Det indebærer bl.a., at der igangsættes parathedsgrupper for de forskellige overordnede funktioner på hospitalet, fx sengestueområder, ambulatorieområder og hospitalets logistik.

Her skal den konkrete organisationsudvikling finde sted, hvor udvikling og beskrivelse af nye arbejdsgange og patientforløb bliver nøgleord. Efterfølgende skal de nye måder at arbejde på implementeres hos medarbejderne i hospitalets afdelinger, samtidigt med at medarbejderne forbereder den praktiske flytning. Den første indflytning forventes at ske i efteråret 2021, så de næste år bliver travle.

Du skal være med til at understøtte arbejdet i parathedsgrupperne hvor du vil få en projektlederrolle. Bl.a. bliver der behov for at planlægge og facilitere gruppernes møder, samle op på gruppernes løsningsforslag og sikre, at de bliver godkendt og implementeret i organisationen.

Desuden skal du kunne varetage forfaldende opgaver vedr. flytteplanlægning og gevinstrealiseringen i forbindelse med de effektiviseringskrav der er knyttet til byggeriet.

Arbejdsopgaver

  • Projektledelse og planlægning af aktiviteter, der understøtter forandringsarbejdet og planlægningen af flytningen.
  • Facilitering af arbejdsgruppemøder, workshops mv.
  • Implementering af ændrede arbejdsgange, samt nye modeller for organisering og økonomi.
  • Udarbejdelse af notater og beslutningsoplæg til sygehusledelsen, programmets styregruppe mv

Dine kvalifikationer
Du har en lang videregående uddannelse, fx samfundsvidenskabelig eller folkesundhed. Alternativt har du en sundhedsfaglig uddannelse og en relevant videreuddannelse inden for administration eller projektledelse.

Du vil du indgå i et tæt samarbejde med afdelingsledelser, øvrige medarbejdere, sygehusledelsen og stabens øvrige enheder og skal derfor trives i et miljø, hvor samarbejde og dialog på tværs af faggrænser og med andre faggrupper er en naturlig del af arbejdet, og hvor der er mange bolde i luften.

Vi forventer derfor, at du har et højt fagligt niveau og skarpe analytiske evner der skal kunne håndtere høj kompleksitet. Vi ser gerne, at du kender sundhedsvæsnet gennem fx arbejde i region, kommune, styrelse, departement eller hospital.

En del af opgaverne vil være centreret om at drive og implementere nye arbejdsgange og ændringer i den måde det fremtidige hospital skal drives på. Du skal derfor være i stand til at drive sideløbende processer med skarpe tidsfrister, og samtidigt komme i mål med konkrete resultater der kan bruges af medarbejderne efter indflytningen.

Det vil derfor være en fordel hvis du kan mønstre én eller flere af nedenstående projektmæssige kompetencer:

  • Flere års projekterfaring, gerne indenfor sundhedsvæsenet eller andre komplekse organisationer hvor der skal arbejdes tæt sammen med forskellige faggrupper.
  • Erfaring med at drive forandringsprocesser, hvor udvikling og implementering af nye arbejdsgange har været i fokus.
  • Dokumenteret uddannelse i projektledelse, fx en generel projektledelsesuddannelse eller en Prince 2-certificering.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst, med mulighed for tillæg i forhold til kvalifikationer og erfaring. Vi har flexordning.

Dit daglige arbejdssted er Sjællands Universitetshospital, Køge. Der vil derudover være mødeaktivitet i Roskilde.

Samtalerne finder sted i slutningen af juni og starten af juli.

Stillingen ønskes besat pr. 1. september.

Ansøgningsfrist: 26. June 2019

Sjællands Universitetshospital, Køge


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøg inden 1 dag (26.06.2019)

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Østsjælland
Medicinal & Sundhed
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Data & analyse
Konstruktion & Beregning
Medicinal & Sundhed
Projektledelse
Transport & LogistikRegion Sjælland - hurtigt overblik


Region Sjælland
Region Sjælland
Region Sjællands slogan er "Vi er til for dig". Med det sætter vi fokus på den opgave, vi er sat i verden for at løse som offentlig servicevirksomhed. Målet er at skabe en tydelig rød tråd i den service og kvalitet, Region Sjælland gerne vil stå for. På den måde bliver det klart, hvad du kan forvente som borger, patient eller samarbejdspartner, når du er i kontakt med os.

Placering
Alleen 15
4180 Sorø
Logo: Region Sjælland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsjaelland.dk


Region Sjælland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1338112/