Økonomikoordinator med stærk affaldsviden til Affald og Genbrug

Horsens Kommune

Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Østjylland (Aarhus)

Følg os;
LinkedIn
Facebook

Send ansøgning

Økonomikoordinator med stærk affaldsviden til Affald og Genbrug

Affald og Trafik søger en ingeniør eller lignende med lyst til og erfaring med at arbejde med bedre udnyttelse af vores ressourcer i affald.

Horsens Kommune er i stigende vækst, hvilket medfører et stadigt behov for sikker og effektiv drift af renovationsområdet. Samtidig er vi ved at lægge sidste hånd på den nuværende affaldshåndteringsplan, hvor en ambitiøs affaldsordning over de sidste år er blevet implementeret. Genanvendelsesprocenten er i samme periode steget fra 18 til 50 %. Politikerne skal i løbet af 2019 vedtage en ny Ressourceplan, der forventeligt vil skubbe udviklingen endnu mere frem.

Til vores kontor Affald og Genbrug søger vi derfor en medarbejder, der primært kan være med til at sikre det nødvendige fokus og koordinering af økonomien i vores affaldsordninger.

Du skal også være med til som projektleder at udmønte projekter under den kommende Ressourceplan. Her er ambitionerne høje og nøgleord som cirkulær økonomi, børn, formidling, øget genbrug og kvalitet i genanvendelsen bliver helt centrale. Dit omdrejningspunkt bliver at indføre endnu mere smarte teknologiske løsninger i vores drift.

Du skal også indgå som en del af det øvrige driftsteam, og ved møder, ferie og sygdom hjælpe med f.eks. borgerbetjeningen eller have brugeropgaver i Renoweb-systemet.

Vi søger derfor en medarbejder, der først og fremmest brænder for en bæredygtig udvikling af samfundet, hvor vi får genbrugt og genanvendt langt mere affald end tilfældet er i dag. Du skal være innovativt tænkende, så du kan være med til at optimere vores økonomi- og driftsområde via digitale løsninger og smart teknologi.

Hvem er vi
Affald og Trafik er opdelt i to områder: Affald og Genbrug og Trafik og Vej. I Affald og Genbrug er vi 9 medarbejdere, der arbejder for en stærk faglig sag og har et godt samarbejde.

Vores primære opgaver er drift af affaldsområdet og implementering af affaldshåndteringsplanen, herunder indsamlingen af dagrenovation og genanvendelige fraktioner og opkrævning af gebyrer, genbrugspladser, kompostplads, mellemdepot og deponi, myndighedsopgaver i forbindelse med erhvervsaffald samt information og undervisning. Vores opgaver spænder derfor både over udvikling og implementering af affaldsplaner til fokus på at sikre den daglige drift. Det er et område med megen bevågenhed fra både borgere og politikere.

Du skal

  • have godt kendskab til affaldsområdet.
  • have erfaring med budgetter, budgetopfølgning, regnskab, herunder programmet KMD Opus og BI værktøjer.
  • have erfaring med at arbejde med smart city teknologier.
  • have erfaring med projektledelse, herunder økonomistyring.
  • have erfaring med systemet Renoweb.
  • kunne udtrykke dig klart i tale og skrift, herunder at udarbejde mødemateriale til f.eks. udvalgsbetjening.
  • have gå-på mod og være hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger.
  • have gode samarbejdsevner og have lyst til at være en del af et team.
  • arbejde selvstændigt og kunne sætte ting i gang.

Stillingen
Din primære arbejdsopgave bliver i tæt samarbejde med kolleger og afdelingsleder at være økonomikoordinator for kontoret. Du skal være den koordinerende person i forhold til at lave budget, lave løbende budgetopfølgninger og regnskab samt være tovholder på udarbejdelsen af det årlige takstblad. Desuden skal du medvirke i udviklingen og implementeringen afdelingens PowerBI værktøjer til løbende opfølgning på nøgletal for både leder og sagsbehandlere.

Herudover skal du deltage i at implementere den kommende Ressourceplan inden for området smart city, hvor vi skal udnytte nye teknologier til at optimere og forbedre den eksisterende drift og implementere nye servicetiltag.

Du skal også indgå som en del af det øvrige driftsteam, og ved møder, ferie og sygdom hjælpe med f.eks. borgerbetjeningen og have brugeropgaver i Renoweb-systemet samt medvirke til at udbygge de eksisterende selvbetjeningsløsninger, der knytter sig til borgerbetjeningen. Det er ligeledes en vigtig opgave at medvirke til at udbygge afdelingens brug af mulighederne i kommunens WebGIS.

Afhængig af dine kompetencer skal du være indstillet på at deltage i afdelingens øvrige arbejdsopgaver.

Løn- og Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og forhandling med den forhandlingsberettigede fagorganisation. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.

Horsens Kommune er en attraktiv arbejdsplads, hvor vi kan tilbyde mange goder, f.eks. fleksordning, motionsrum, sundhedsordning, mulighed for at leje ferieboliger, fælles sociale aktiviteter mv.

Kontaktperson
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Marie Lindberg Tefre på tlf. 5180 9104.

Ansøgningsfrist og videre ansættelsesforløb
Ansøgningsfrist: 24. juni 2019.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 27. juni 2019.
Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2019.

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Horsens.dk


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 24.06.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Østjylland (Aarhus)
Klima, Miljø & Energi
Maskin & Design
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Administration
Ledelse & Planlægning
Politik & Samfund
Projektledelse
Teknik
Økonomi & ForvaltningHorsens Kommune - hurtigt overblik


Placering
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Logo: Horsens Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Horsens Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1338252/