Eksterne lektorer i kommunikation

Roskilde Universitet (RUC)

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Østsjælland

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet, søger en række eksterne lektorer i dialogisk kommunikation, mundtlig kommunikation, organisationskommunikation, interkulturel kommunikation og udviklingskommunikation fra 1. september eller snarest muligt derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 3 år.

Ansvar og opgaver
Som eksterne lektor forventes man selvstændigt at kunne varetage vejledning og tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb i henhold til RUC’s regler, herunder også give forelæsninger og gennemføre eksaminer og andre evalueringer.

Den eksterne lektor skal, i det omfang det skønnes nødvendigt, undervise på alle kommunikationsuddannelserne på RUC. Dvs. de tre kandidatuddannelser (to på dansk og en på engelsk), bacheloruddannelserne i kommunikation og Master i professionel kommunikation (MPK).

Kvalifikationer
Ansøgere skal have en relevant kandidatuddannelse eller tilsvarende. Ansøgere med en relevant ph.d.-grad eller flere års relevant arbejdserfaring prioriteres. Der lægges vægt på praktisk og relevant vejlednings- og undervisningserfaring. Undervisningsmæssige kvalifikationer vil indgå i bedømmelsesgrundlaget. Endelig lægger vi vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner.

Bedømmelse
I bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på:

• Relevant uddannelsesbaggrund og/eller relevant arbejdserfaring inden for de nævnte områder

• Relevant vejledningserfaring inden for de nævnte områder

• Relevant undervisningserfaring inden for de nævnte områder

Mere information
For yderligere oplysninger om stillingen kontakt venligst studieleder på Kommunikation: Lektor Karsten Pedersen på (+45) 4674 3817

Ansættelsesvilkår
Du vil i stillingen referere til Institutleder Hanne Løngreen.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde:

1. Motiveret ansøgning

2. CV

3. Dokumentation for uddannelse

4. Undervisningsportfolio (læs mere om undervisningsportfolio på Roskilde Universitet her)

5. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer

Ansøgningsfristen er 28-06-2019.

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøg inden 3 dage (28.06.2019)

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Østsjælland
Humaniora
Sprog, Media & Kommunikation
Undervisning & Pædagogik
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Politik & Samfund
Rådgivning & Support
UndervisningRoskilde Universitet (RUC) - hurtigt overblik


Placering
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Logo: Roskilde Universitet (RUC)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Facebook feed

Henter facebook feed...

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.ruc.dk


Roskilde Universitet (RUC) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1338378/