Eksterne lektorer i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

Roskilde Universitet (RUC)

Fuldtidsjob
Østsjælland

Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet (RUC), søger et antal eksterne lektorer i sundhedsfremme og sundhedsstrategier fra 15. august eller snarest muligt derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 3 år.

Der søges eksterne lektorer med kompetencer inden for mindst et af følgende områder:

  • Velfærds- og sundhedsteknologi i sundhedsfremmende perspektiv, herunder nye muligheder og udfordringer for professionelle og brugere. Ansættelsen med relation til dette område sker med henblik på undervisning ved uddannelsen i sundhedsfremme og sundhedsstrategier samt på basisdelen af den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse.
  • Sundhedsfremmestrategier og –planlægning i lokalsamfund. Ansættelse med relation til dette område sker fortrinsvis med henblik på undervisning ved uddannelsen i sundhedsfremme og sundhedsstrategier.

Information om de nævnte uddannelser findes på RUC’s hjemmeside https://ruc.dk/.

Ansvar og opgaver
De eksterne lektorer forventes selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb i henhold til RUC’s regler og arbejdsform, herunder deltage i projektvejledning, kursusundervisning, give forelæsninger og gennemføre eksaminer og andre evalueringer inden for sundhedsfremme og sundhedsstrategier. Hovedopgaverne i stillingerne som eksterne lektorer er undervisning og vejledning.

Kvalifikationer
Ansøgere skal have en relevant samfundsfaglig, sundhedsfaglig eller humanistisk kandidatuddannelse med undervisningserfaring og evt. forskningserfaring inden for sundhedsområdet.

Stillingen ønskes besat med en person, som har en klar og solid faglig forankring inden for sundhedsfremme og sundhedsstrategier og som kan dokumentere undervisningsmæssig erfaring inden for et eller flere af de i opslagets angivne områder. Erfaringer med undervisning og vejledning i problemorienteret projektarbejde på universitetsniveau vil være yderligere kvalificerende. Endelig lægger vi vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner.

Bedømmelse
I bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på;

  • Relevant faglig kompetence
  • Erfaring med undervisning og uddannelse

Mere information For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt studieleder Erling Jelsøe på (+45) 4674 2049 ej@ruc.dk eller vicestudieleder Nicole Thualagant på (+45) 4674 3358 nicole@ruc.dk

Ansættelsesvilkår
Du vil i stillingen referere til viceinstitutleder, Camilla Schmidt.

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Alle deltidsansatte undervisere skal gennemføre kurser som introducerer til Roskilde Universitets pædagogiske model og projektvejledning. Kurseerne gennemføres ved opstart af semesteret og timer til gennemførelse (i alt 5 timer) lægges til allokeringsnormen.

Kurserne finder sted d. 20. september eller d. 8. oktober – man skal påregne at deltage én af de to dage.

Der tildeles desuden 5 timer hvert semester til deltagelse i møder, seminarer og faglige aktiviteter.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse. Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning
Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal indeholde:

1. Motiveret ansøgning

2. CV

3. Dokumentation for uddannelse

4. Undervisningsportfolio (læs mere om undervisningsportfolio på Roskilde Universitet her)

5. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer

Ansøgningsfristen er 27. juni 2019

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 27.06.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Østsjælland
Medicinal & Sundhed
Samfundsvidenskab
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Politik & Samfund
Rådgivning & Support
UndervisningRoskilde Universitet (RUC) - hurtigt overblik


Placering
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Logo: Roskilde Universitet (RUC)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Facebook feed

Henter facebook feed...

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.ruc.dk


Roskilde Universitet (RUC) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1338379/