Arbejdsmiljøkoordinator til Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland

”Den gode arbejdsplads” er en af de fire søjler i Psykiatriens udviklingsplan 2018-2021. I Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland arbejder vi især med at øge den sociale kapital, sænke sygefraværet og antallet af arbejdsulykker – samt opnå en endnu højere arbejdsglæde. Det vil vi gøre endnu mere målrettet og systematisk.

Derfor søger vi nu en medarbejder, der kan fungere som koordinator for afdelingens arbejdsmiljøopgaver. Du skal arbejde med udgangspunkt i Psykiatriens retningsgivende dokumenter og under HR-arbejdsmiljøteamets vejledning og rådgivning.

Stillingen er på 37 timer og er tidsbegrænset i perioden frem til 31. december 2020 – med start snarest muligt/efter aftale. Din overordnede opgave bliver at få ført afdelingen hen imod den nye ISO 45001 certificering.

Opgaver:

 • At koordinere opgaver på tværs af arbejdsmiljøgrupper, udarbejde oplæg til drøftelse i LMU og afdelingsledelsens beslutninger.
 • Tovholder for afdelingens aktiviteter i forbindelse med både intern og ekstern arbejdsmiljøaudit.
 • Tovholder for gennemførelse af risikovurderinger af planlagte ændringer i afdelingen.
 • Overvåge afdelingens anmeldelser og forebyggelse af arbejdsulykker, herunder gennemføre og udarbejde årsagsanalyser og handlingsplaner.
 • Ajourføre og vedligeholde data i Safetynet for afdelingen.
 • Koordinere opfølgning på MTU i samarbejde med afdelingsledelsen.
 • Igangsætte lokale aktiviteter og tiltag til udvikling af arbejdsmiljøet, især med fokus på trivsel.
 • Være sparringspartner for de 5 funktionsledere.

Se funktionsbeskrivelsen for stillingen her:

Dine rammer og vilkår:

 • Du vil blive klædt godt på til opgaven, hvilket Arbejdsmiljøteamet i HR sørger for, ligesom du vil have samarbejde med tilsvarende arbejdsmiljøkoordinatorer i Region Syddanmarks øvrige psykiatriske afdelinger.
 • Du vil referere direkte til afdelingsledelsen og bliver tilknyttet afdelingsledelsens administrative sekretariat, der består af sygeplejersker, sekretærer, forbedringskonsulenter, økonomimedarbejder m.fl.
 • Vi fordeler os på tre matrikler: Aabenraa, Esbjerg og Vejle. I Aabenraa og Esbjerg er der både døgnafsnit, dagafsnit og ambulatorier. I Vejle er der udelukkende ambulant aktivitet. Du vil få base i Aabenraa, men der vil være opgaver på alle tre matrikler.
 • Du får IKKE ledelsesmæssigt ansvar for arbejdsmiljøarbejdet.
 • Du får ca. 300 gode kolleger, som glæder sig til dit bidrag i arbejdsmiljøarbejdet

Vores forventninger til dig:

 • Du har enten en sundhedsmæssig eller HR baggrund og erfaring med det systematiske arbejdsmiljøarbejde.
 • Du kan arbejde selvstændigt, er struktureret og målrettet
 • Du har et stort engagement i det gode arbejdsmiljø og gerne en værktøjskasse med dig på forhånd
 • Du skal kunne spille med på den bane, der er kridtet op med forbedringstiltag jf. den syddanske forbedringsmodel
 • Godt humør og et stort personligt drive er en fordel

Om afdelingen:
Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland er fysisk placeret på tre matrikler, og ud over Døgnafsnittene i Aabenraa og Esbjerg rummer afdelingen også ambulatorier i Vejle, Esbjerg og Aabenraa.

Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionsledere, der har personaleansvar og specialeansvarlige overlæger, der har det faglige udviklingsansvar

Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om Psykiatrien i Syddanmark

Ansøgningsfrist: Torsdag den 15. august 2019. Vi indkalder til samtale pr. mail om eftermiddagen den 20. august.

Samtaler afholdes: Torsdag den 22. august 2019.

For yderligere oplysninger, kan du kontakte oversygeplejerske Yvonne Reinholdt, Yvonne.Reinholdt@rsyd.dk (i ugerne 27-28-29) eller ledende overlæge Klaus Müller-Jensen, Klaus.Müller-Jensen@rsyd.dk (i ugerne 30-31-32)

Løn- og ansættelsesvilkår: Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner.

Psykiatriområdet er et af Region Syddanmarks fire hovedområder: sundhed, psykiatri, socialområdet og regional udvikling. Psykiatrien i Region Syddanmark yder det regionale behandlingstilbud til patienter med psykiatriske lidelser og har afdelinger og lokalpsykiatri fordelt i hele regionen. Området tæller cirka 3.000 medarbejdere, og budgettet er cirka 1.55 mia. kr. Hvert år udskrives 9.300 patienter fra psykiatrien, og der gennemføres omkring 236.000 ambulante besøg. Cirka 30.000 syddanskere er i kontakt med psykiatrien i Region Syddanmark hvert år.

Jobnummer
208010

Jobtype
Arbejdsmiljømedarbejder

Arbejdstid
37

Arbejdssted
Aabenraa

Spørgsmål om stillingen

Ansøgningsfrist
15-08-2019


Ansøgningsfrist d. 15.08.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland
Medicinal & Sundhed
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1344309/