Teamorienteret intern revisor med fokus på forretningsgange

Energinet

Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Østjylland (Aarhus)

TEAMORIENTERET INTERN REVISOR MED FOKUS PÅ FORRETNINGSGANGE
Vær med til at udvikle en nyetableret koncernintern revisionsafdeling, der har reference til bestyrelsens revisions- og risikoudvalg. Du bliver en central figur i arbejdet med at sikre et højt kvalitetsniveau for den interne revision, og du sørger sammen med dine kolleger for et kompetent og positivt samarbejde med resten af koncernen med henblik den samlede værdiskabelse. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia, tæt på motorvejsnettet og med under 1 time til Aarhus og Odense.

DU BIDRAGER TIL, AT VI LEVERER VÆRDISKABENDE REVISION OG RÅDGIVNING
Energinet-koncernen varetager en række opgaver på energiområdet, som kræver, at vi efterlever en bred vifte af forskellig lovgivning. Der stilles således høje krav til virksomhedens procesdokumentation, idet denne er nødvendig for betryggende og effektive processer. Da Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed, arbejder vi i krydsfeltet mellem det offentlige og det private. Der er derfor tæt samarbejde med Rigsrevisionen og et statsautoriseret revisionsselskab om at gennemføre revisionen.

Som intern revisor får du i tæt samarbejde med dine kolleger ansvaret for at:

  • Planlægge, udføre og afrapportere intern revision i henhold til den af bestyrelsen godkendte funktionsbeskrivelse for koncernintern revision i Energinet. Endvidere at den interne revision sker i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske og internationale revisionsprincipper og relevante revisionsfaglige standarder.
  • Sikre intern revision med fokus på processer, compliance og risikostyring, herunder særligt operationelle risici, som fx status, styring og vurdering af risici for Energinets centrale forretningsprocesser, større anlæg- og IT-projekter, cyber risk og finansielle risici.
  • Udføre særlige undersøgelser til identifikation af fejl (ubevidste og bevidste fejl) og årsager til fejl i de etablerede interne kontrolprocedurer, forretningsgange og systemer.

Glæd dig til et job i en spændende virksomhed, hvor du indgår i et mindre team, hvor vi alle har væsentlig indflydelse på afdelingens og egne mål, dagligdag og resultater. Med selvstændigt ansvar får du en unik mulighed for at opnå en dyb for-ståelse af en koncern kendetegnet ved stor faglighed. Samtidig kan du se frem til at blive en del af en virksomhed med fokus på et arbejdsliv i balance

REVISIONSFAGLIG BAGGRUND OG ERFARING MED REVISION AF STØRRE ORGANISATIONER
Du har mindst 3 års erfaring fra et større revisionshus og/eller intern revision og har opnået erfaring i at gennemføre revision af større virksomheder med fokus på test af forretningsgange. Uddannelsesmæssigt har du en baggrund som HD, cand.merc.aud. eller tilsvarende.

Du er fleksibel og teamorientret i din arbejdsgang, men arbejder også gerne selvstændigt. Du har stor forståelse for det at besidde en betroet rolle og er i stand til at bevæge dig på alle niveauer i organisationen med den nødvendige integritet, professionalisme og et godt humør. Med din omhyggelige og strukturerede tankegang arbejder du systematisk og har øje for både detaljen og den store helhed.

ANSØGNING OG KONTAKT
Send din ansøgning med cv, karakterer og andre relevante bilag, så vi har den senest 7. august 2019. Vi forventer at holde samtaler 15. august 2019 (1. samtale) og 22. august 2019 (2. samtale). Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte intern revisionschef Thomas Peitersen på telefon 61 2443 49. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

 

Energinet varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vi er en selvstændig offentlig virksomhed med ca. 1300 engagerede og højt uddannede medarbejdere. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Kun sådan vil vi lykkes med effektiv udvikling af fremtidens grønne energiforsyning. Med afsæt i værdierne tillid og mod, lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.


Ansøgningsfrist d. 07.08.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Østjylland (Aarhus)
Administration
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Administration
Data & analyse
Konstruktion & Beregning
Rådgivning & Support
Økonomi & ForvaltningEnerginet - hurtigt overblik


Energinet
Energinet
Vi ejer energiens ”motorveje” og varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el og gas. Det er en udfordring, som vi kun kan løfte med dygtige og ambitiøse medarbejdere. Medarbejdere, som kan forene deres faglige baggrund med en god forståelse for det samlede energisystem og evnen til at skabe stærke relationer med kolleger, borgere, leverandører, markedsaktører, politikere og andre samarbejdspartnere i Danmark og udlandet.

Placering
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
Logo: Energinet
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.energinet.dk


Energinet i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1347461/