Chefjurist (chefkonsulent) til Borgercenter Børn og Unge

Københavns Kommune

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Landets største socialforvaltning går foran på det specialiserede børne- og ungeområde. Vi arbejder målrettet på at udvikle nye løsninger og metoder for at understøtte arbejdet med udsatte børn, unge og familier i København. Løsninger, der er præget af et højt juridisk og socialfagligt videns- og ambitionsniveau.
Chefjuristens opgaver og ansvar
Chefkonsulenten får det faglige og koordinerende ansvar for de juridiske opgaver på myndighedsområdet i Borgercenter Børn og Unge (BBU).

Opgaverne er mangfoldige og består bl.a. af

  • Juridisk rådgivning og sparring for chefer, ledere og medarbejdere i BBU med fokus på serviceloven, forvaltningsloven, retssikkerhedsloven og implementering af ny lovgivning
  • Udvikling af kvaliteten i sagsbehandlingspraksis med fokus på borgernes retssikkerhed samt socialfaglige og økonomiske hensyn
  • Koordinering af – og varetagelse af – ledelsestilsyn på myndighedsområdet, redegørelser og klagesagsbesvarelser i særligt komplicerede sager til borgmesteren, socialudvalget og direktionen
  • Koordinering af – og besvarelser af – bestillinger fra Københavns Kommunes borgerrådgiver
  • Kontakt til Ankestyrelsen og Socialstyrelsen i juridiske spørgsmål
  • Undervisning af bl.a. afdelingsledere, faglige koordinatorer og sagsbehandlere i de fem børnefamilieenheder

Din profil
Vi søger en chefkonsulent med juridisk baggrund og solid og dokumenteret erfaring inden for børne- og ungeområdet, fx fra en kommune, fra staten (fx Ankestyrelsen, Socialstyrelsen), fra advokat- eller konsulentbranchen eller lignende.

Du skal være fagligt stærk og skal kunne koordinere og drive det juridiske område i borgercentret, samtidig med, at du skal kunne levere selvstændig rådgivning og sagsbehandle i de særligt komplicerede og måske konfliktfyldte sager.

Du skal kunne træde i karakter og navigere i en politisk ledet organisation. Du har blik for borgerens perspektiv og retssikkerhed. Du er ambitiøs og har lyst til udvikling og forandring, der skaber endnu højere juridisk kvalitet.

Du har erfaring med eller lyst til faglig ledelse. Du har en stor arbejdskapacitet, engagement, gode samarbejdsevner og du er en stærk kommunikator, såvel skriftligt som mundtligt.

Borgercenter Børn og Unge – hvem er vi?
Borgercenter Børn og Unge har ansvaret for Københavns Kommunes indsats overfor udsatte børn, unge og familier. Borgercenteret har både myndighedsansvaret og ansvaret for drift og udvikling af en lang række forebyggende og opsøgende tilbud samt døgntilbud. Borgercenter Børn og Unge arbejder vedvarende med at styrke myndighedsindsatsen overfor udsatte børn og unge med fokus på kvalitet, systematik og udvikling af styringsredskaber, der understøtter denne udvikling. I hver af borgercenterets fem børnefamilieenheder er der ansat en områdejurist til at understøtte den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Chefjuristen varetager den faglige ledelse af områdejuristerne.

Du bliver en del af Borgercenter Børn og Unges centrale stab. Staben understøtter de lokale enheder og centre inden for kvalitetsudvikling, strategisk og faglig udvikling, økonomi, HR samt organisationsudvikling. Staben betjener desuden borgercentrets øverste ledelse, direktionen, det politiske niveau og eksterne samarbejdspartnere.

Stillingen er forankret i stabsafdelingen Kvalitet & Læring, som har ansvar for den juridiske understøttelse af både myndighed og udfører og har ansvar for den faglige udvikling på områderne: kriminalitet, sundhed, psykiatri, radikalisering, social kontrol og samarbejdet med andre dele af Socialforvaltningen samt andre relevante forvaltninger som fx Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Afdelingen består af 14 medarbejdere (jurister, generalister og socialfaglige konsulenter) og ledes af en stabschef. Du refererer til stabschefen.

I staben og i afdelingen arbejder vi sammen på tværs og sammensætter så vidt muligt mindre teams om de konkrete opgaver. Vores opgaver spænder bredt over konkrete juridiske spørgsmål fra vores tilbud og institutioner, besvarelse af spørgsmål fra socialudvalget, implementering af ny lovgivning samt analyser og udviklingsprojekter.

Dine løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er til besættelse den 1. oktober 2019.

Du får løn efter overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer.

Læs mere
Vil du vide mere om Socialforvaltningen og Borgercenter Børn og Unge herunder vores vision og målsætninger på Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk/bbu.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef Katrine Wilms Binzer på 2526 4160.

Sammen med motiveret ansøgning beder vi dig uploade CV, eksamensbeviser og evt. udtalelser.

via nedenstående link senest den 18. august 2019
Vi forventer, at holde 1. runde samtaler den 21. og 22. august og 2. runde samtaler den 26. august.

Jobagent
Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.

Kontakt oss

Om Københavns Kommune
Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 18.08.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Administration
Jura
Samfundsvidenskab
Jura
Ledelse & Planlægning
Organisation & Forening
Socialvæsen
Økonomi & ForvaltningKøbenhavns Kommune - hurtigt overblik


Københavns Kommune
Københavns Kommune
I Koncern IT arbejder vi for et digitalt København. Gennem digitalisering frigør vi ressourcer til, at 45.000 ansatte i Københavns Kommune kan skabe en bedre hverdag for københavnerne. Vi leverer IT – fra infrastruktur til robotter og apps – og rådgiver forvaltningerne om digitale muligheder, så løsningerne bliver de bedste for Københavns Kommune og borgerne. Det er vores opgave at opretholde en effektiv og sikker IT-drift og understøtte Københavns digitale udvikling.

Placering
Borups Allé 177
2400 København NV
Logo: Københavns Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://koncernit.kk.dk/


Københavns Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1349440/