Overlæge med afdelingsledelse til afsnit M21, afdeling M, Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Region Hovedstaden

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn

Høj faglighed, godt arbejdsmiljø, veletableret kognitiv miljøterapi, tid til faglighed og længere patientforløb, kompetent tværfagligt personale.

Vi søger en visionær og dynamisk overlæge til at indgå i afsnitsledelse på M22, et veletableret afsnit med et godt arbejdsmiljø og et kompetent tværfagligt personale.

Afdeling M er normeret til 6 overlæger udover klinikchefen, 2 afdelingslæger, 1 almen mediciner samt 2 1. reservelæger og 4 reservelæger i hoveduddannelsesforløb. Alle speciallægestillinger på nær aktuelle er besat.

Overlægen er sammen med afdelingssygeplejersken ansvarlig for at lede patientforløb, herunder sikre udvikling, kvalitet og sikkerhed i forløbene.

Til afsnittet er tilknyttet en afdelingslæge, en klinisk overlæge 2 dage ugentligt, 2 H-læger og en klinisk psykolog. Herudover er der ugentlig tilknyttet speciallæge i almen medicin der hjælper med udredning, behandling og henvisning i forhold til somatiske lidelser, samt klinisk farmaceut som bl.a. udarbejder medicingennemgang og medicinhistorik.

Afdeling M søger en overlæge med:

  • Lyst til at lede og samarbejde i et miljø med forandringer
  • Evner til at sikre kvalitet i patientbehandlingen
  • Fleksibilitet, rummelighed og positivt livssyn
  • Evner til klar og tydelig kommunikation og formidling
  • Evner til at motivere både medarbejdere, patienter og samarbejdspartnere.

Du skal være speciallæge i psykiatri og overlægekvalificeret. Erfaring inden for misbrugs- eller dobbeltdiagnosebehandling, ledelse og kognitiv adfærdsterapi er en fordel.

Afdeling M tilbyder:

  • en dynamisk og spændende arbejdsplads med medarbejdere, der har et højt fagligt niveau, et godt arbejdsmiljø og en omgangsform der er præget af humor, faglighed, engagement og ansvarlighed
  • et godt lægefagligt miljø, hvor der er tid til faglig fordybelse og diskussion i de lange patientforløb, og hvor vi er gode til at bruge den enkeltes særlige kompetencer
  • gode muligheder både tidsmæssigt og økonomisk for efteruddannelse og supervision/vejledning
  • gode muligheder for at forske, også i samarbejde med Kompetencecenter For Dobbeltdiagnoser
  • mulighed for herskabelig tjenestebolig i smukke omgivelser.

Løn- og ansættelsesvilkår er iht. gældende overenskomst. Bedømmelsen af ansøgere sker på baggrund af ansøgerens egne oplysninger om kompetencer inden for de syv kompetenceområder, (jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning nummer 62, kapitel 7 (kapitel 3.1)).

Psykiatrisk Center Sct. Hans er en universitetsafdeling med prægraduat undervisning af lægestuderende. Centret har yngre læger i psykiatrisk speciallægeuddannelse på alle niveauer. Psykiatrisk Center Sct. Hans består af to kliniske afdelinger og et forskningsinstitut med tilknyttet professorat. Afdeling M har regionsfunktion ift. behandling af dobbeltdiagnosepatienter.

Afdeling M har 3 afsnit med i alt 76 senge, samt et ambulatorium for patienter med dobbeltdiagnose i København. Til afdelingen hører også Klinik for Kognitiv Terapi og på centret er der etableret et Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til klinikchef Jakob Krarup på telefon 20358648/ mail jakob.krarup@regionh.dk.

Se afdelingens hjemmeside: http://www.psykiatri-regionh.dk/menu/Centre/Psykiatriske+centre/Psykiatrisk+Center+Sct.+Hans/Afdeling+M+dobbeltdiagnose/

Ansøgningsfrist: mandag 12. august 2019 kl 12.00.
Samtaler forventes gennemført onsdag 14. august 2019 om eftermiddagen.
Psykiatrien i Region Hovedstaden er samlet til et selvstændigt virksomhedsområde på linje med de øvrige hospitaler i regionen. Region Hovedstadens Psykiatri har driftsansvaret for hele Region Hovedstadens Behandlingspsykiatri samt institutioner inden for socialpsykiatri, misbrug og forsorgshjem. Vi tegner os for driften af cirka 40 procent af Danmarks psykiatri og er med knapt 5000 medarbejdere den næststørste virksomhed i Region Hovedstaden.

Vi består af en central administration i Kirstineberg der varetager tværgående styring og koordinerende udviklingsopgaver og 20 decentrale enheder, som er i direkte kontakt med patienter og brugere.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 12.08.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenRegion Hovedstaden - hurtigt overblik


Placering
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Logo: Region Hovedstaden
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.regionh.dk


Region Hovedstaden i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1350745/