Overlæge med behandlingsansvar for ambulante patientforløb til afdeling M’s specialambulatorie på Østerbro

Region Hovedstaden

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Østsjælland

Afdeling M søger en engageret erfaren speciallæge til en afvekslende ambulant overlægestilling uden vagtforpligtelse.

Patientpopulationen består af patienter med samtidig psykisk lidelse og misbrug.

Ambulatoriet har udgående funktion overfor patientpopulationen, hvor dette er nødvendigt.

Funktionen indebærer et tæt samarbejde med sengeafsnit på PC Sct. Hans’ matrikel i Roskilde samt hovedfunktion og kommunale tilbud, herunder kommunal misbrugsbehandling.

Hovedopgaven vil være at stabilisere og klargøre patienterne til at kunne blive overtaget af ambulante behandlere i hovedfunktionen, der i samarbejde med kommunalt misbrugsbehandling skal udføre koordineret parallel dobbeltdiagnosebehandling på patienterne efter udskrivelse.

Et vigtigt redskab vil blive de koordinerede indsatsplaner.

Det daglige arbejde vil foregå på Specialambulatoriet, Carl Nielsens Allé 9, 2100 København Ø., hvor ansøger foruden en overlægekollega, indgår i et team med afdelingssygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, sygeplejersker, lægesekretærer, ergoterapeuter.

Der søges en overlæge med lyst til at arbejde med målgruppen samt

 • med evner til at sikre kvalitet i patientforløb
 • fleksibilitet, rummelighed og positivt livssyn
 • evne til at motivere patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Du skal være speciallæge i psykiatri og overlægekvalificeret. Erfaring indenfor misbrugs- eller dobbeltdiagnosebehandling samt kognitiv adfærdsterapi er en fordel. Vi tilbyder uddannelse, hvor der måtte være behov.

Afdeling M tilbyder:

 • et erfarent, velfungerede, dedikeret og stabilt tværfagligt team
 • en omgangsform der er præget af humor, faglighed, engagement og ansvarlighed.
 • et godt lægefagligt miljø, hvor der er tid til faglig fordybelse og diskussion i de lange patientforløb, og hvor vi er gode til at bruge den enkeltes særlige kompetencer
 • et fantastisk godt og sikkert arbejdsmiljø og har fået tildelt en grøn smiley af Arbejdstilsynet i 2016
 • en smukt beliggende arbejdsplads på Østerbro i København
 • gode muligheder både tidsmæssigt og økonomisk for efteruddannelse og supervision/vejledning
 • gode muligheder for at forske
 • en vagtfri stilling.

Løn- og ansættelsesvilkår er iht. gældende overenskomst.

Bedømmelsen af ansøgere sker på baggrund af ansøgerens egne oplysninger om kompetencer inden for de syv kompetenceområder, (jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning nummer 62, kapitel 7 (kapitel 3.1)).

Psykiatrisk Center Sct. Hans er en universitetsafdeling med prægraduat undervisning af lægestuderende. Centret har yngre læger i psykiatrisk speciallægeuddannelse på alle niveauer. Psykiatrisk Center Sct. Hans består af to kliniske afdelinger og et forskningsinstitut med tilknyttet professorat. Afdeling M har regionsfunktion ift. behandling af dobbeltdiagnosepatienter.

Afdeling M har 3 afsnit med i alt 76 senge, samt et ambulatorium for patienter med dobbeltdiagnose i København. Til afdelingen hører også Klinik for Kognitiv Terapi og på centret er der etableret et Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til klinikchef Jakob Krarup på telefon 20358648/ mail: jakob.krarup@regionh.dk.

Se afdelingens hjemmeside: http://www.psykiatri-regionh.dk/menu/Centre/Psykiatriske+centre/Psykiatrisk+Center+Sct.+Hans/Afdeling+M+dobbeltdiagnose/

Ansøgningsfrist: mandag den 5. august 2019 kl. 12.00.
Psykiatrien i Region Hovedstaden er samlet til et selvstændigt virksomhedsområde på linje med de øvrige hospitaler i regionen. Region Hovedstadens Psykiatri har driftsansvaret for hele Region Hovedstadens Behandlingspsykiatri samt institutioner inden for socialpsykiatri, misbrug og forsorgshjem. Vi tegner os for driften af cirka 40 procent af Danmarks psykiatri og er med knapt 5000 medarbejdere den næststørste virksomhed i Region Hovedstaden.

Vi består af en central administration i Kirstineberg der varetager tværgående styring og koordinerende udviklingsopgaver og 20 decentrale enheder, som er i direkte kontakt med patienter og brugere.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 05.08.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Østsjælland
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenRegion Hovedstaden - hurtigt overblik


Placering
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Logo: Region Hovedstaden
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.regionh.dk


Region Hovedstaden i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1350746/