Speciallæge til afdeling M, Psykiatrisk Center Sct. Hans

Region Hovedstaden

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn

Tid til faglighed og længere patientforløb, rimelig arbejdsbelastning, godt arbejdsmiljø, veletableret miljøterapi og kompetent tværfagligt personale.
Vi søger en speciallæge i psykiatri til en afdelingslægestilling/overlægestilling på et Fjordhus-afsnit pr. 1. september 2019.

Afdeling M er normeret til 6 overlæger udover klinikchefen, 2 afdelingslæger, 1 almen mediciner samt 2 1. reservelæger og 4 reservelæger i hoveduddannelsesforløb.

Til afsnittet er knyttet en overlæge med afsnitsledelse, en 1. reservelæge og 1 reservelæge, en psykolog og en specialpsykolog under uddannelse. Herudover er der tilknyttet en speciallæge i almen medicin der hjælper med udredning, behandling og henvisning i forhold til somatiske lidelser, samt en klinisk farmaceut som bl.a. arbejder med medicingennemgang og medicinhistorik.

Afdeling M søger en speciallæge med:

  • Lyst til klinisk arbejde med patienter med dobbeltdiagnose
  • Evner til at sikre gode patientforløb
  • Fleksibilitet, rummelighed og positivt livssyn
  • Evner til klar og tydelig kommunikation og formidling
  • Evner til at motivere både medarbejdere, patienter og samarbejdspartnere.

Du skal være speciallæge i psykiatri, alternativt speciallæge i almen medicin med relevant misbrugs- og kognitiv adfærdsterapeutisk erfaring. Erfaring inden for misbrugs- eller dobbeltdiagnosebehandling med kognitiv adfærdsterapi er en fordel. Ellers tilbydes uddannelse.

Afdeling M tilbyder:

  • En dynamisk og spændende arbejdsplads med medarbejdere, der har et højt fagligt niveau, et godt arbejdsmiljø og en omgangsform der er præget af humor, faglighed, engagement og ansvarlighed
  • Et godt lægefagligt miljø, hvor der er tid til faglig fordybelse og diskussion i de lange patientforløb, og hvor vi er gode til at bruge den enkeltes særlige kompetencer
  • Gode muligheder både tidsmæssigt og økonomisk for efteruddannelse og supervision/vejledning
  • Gode muligheder for at forske
  • Mulighed for tjenestebolig

Løn- og ansættelsesvilkår er iht. gældende overenskomst.

Bedømmelsen af ansøgere sker på baggrund af ansøgerens egne oplysninger om kompetencer inden for de syv kompetenceområder, (jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning nummer 62, kapitel 7 (kapitel 3.1).

Psykiatrisk Center Sct. Hans er en universitetsafdeling med prægraduat undervisning af lægestuderende. Centret har yngre læger i psykiatrisk speciallægeuddannelse på alle niveauer. Psykiatrisk Center Sct. Hans består af to kliniske afdelinger og et forskningsinstitut med tilknyttet professorat. Afdeling M har regionsfunktion ift. behandlingen af dobbeltdiagnosepatienter.

Afdeling M har 3 afsnit med i alt 76 senge, samt et ambulatorium for patienter med dobbeltdiagnose i København. Til afdelingen hører også Klinik for Kognitiv Terapi og på centret er der etableret et Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til klinikchef Jakob Krarup på telefon 20358648/mail jakob.krarup@regionh.dk.

Se afdelingens hjemmeside: http://www.psykiatri-regionh.dk/menu/Centre/Psykiatriske+centre/Psykiatrisk+Center+Sct.+Hans/Afdeling+M+dobbeltdiagnose/

Ansøgningsfrist: 5. august 2019.

Samtaler forventes gennemført fredag den 9. august 2019 om eftermiddagen.

Psykiatrien i Region Hovedstaden er samlet til et selvstændigt virksomhedsområde på linje med de øvrige hospitaler i regionen. Region Hovedstadens Psykiatri har driftsansvaret for hele Region Hovedstadens Behandlingspsykiatri samt institutioner inden for socialpsykiatri, misbrug og forsorgshjem. Vi tegner os for driften af cirka 40 procent af Danmarks psykiatri og er med knapt 5000 medarbejdere den næststørste virksomhed i Region Hovedstaden.

Vi består af en central administration i Kirstineberg der varetager tværgående styring og koordinerende udviklingsopgaver og 20 decentrale enheder, som er i direkte kontakt med patienter og brugere.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 05.08.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenRegion Hovedstaden - hurtigt overblik


Placering
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Logo: Region Hovedstaden
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.regionh.dk


Region Hovedstaden i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1350749/