Enhedschef til Kriminalforsorgen i Frihed Næstved

Kriminalforsorgen

Fuldtidsjob
Sydsjælland & Øer
Vestsjælland

Enhedschef til Kriminalforsorgen i Frihed Næstved

Vil du være en del af institutionsledelsen i Institution Sydsjælland og Lolland-Falster?

Kriminalforsorgen Sjælland, Institution Sydsjælland og Lolland-Falster søger en dygtig enhedschef til KiF (Kriminalforsorgen i Frihed) Næstved.

Du skal have en stærk socialfaglig profil og være en dygtig leder, så vi kan lykkes med vores kerneopgave til gavn for klienterne og samfundet.

KiF Næstved fører tilsyn med betinget dømte, prøveløsladte, samfundstjenestedømte og behandlingsdømte. KiF Næstved udarbejder personundersøgelser iht. Retsplejelovens § 808 til brug for Retten, iværksætter og kontrollerer fodlænkeafsonere.

Om stillingen
Du skal være enhedschef for KiF Næstved, herunder fodlænkeenheden, hvor du sammen med 2 enhedsledere udgør ledelsen for ca. 35 faste medarbejdere.

Som enhedschef refererer du til institutionschefen og du bliver en del af institutionsledelsen, som udover dig tæller to andre enhedschefer og institutionschefen.

I institutionsledelsen udvikler vi løbende institutionen, så vi kan leve op til de krav og forventninger som stilles til os.

Du skal som enhedschef sikre, at KiF Næstved, herunder fodlænkeenheden leverer en professionel opgaveløsning og lever op til de stillede mål- og resultatkrav.

Der anvendes LS/RNR som obligatorisk screeningsredskab og i henhold til risikovurdering, skal der anvendes MOSAIK i tilsynssamtalerne. Som enhedschef skal du medvirke til at enheden arbejder efter disse metoder.

Samtidig deltager du i de tværgående drøftelser om institutionens drift i samspil med områdets andre institutioner og samarbejdspartnere i Kriminalforsorgen. Du skal endvidere deltage i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, f.eks. kommunerne, politiet og psykiatrien.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være

 • Sikre effektive processer og fælles standarder, der sikre et højt fagligt niveau og skaber resultater af høj kvalitet
 • Sikre og optimere driften gennem planlægning, ressourcestyring, prioritering og opfølgning
 • Ledelse af ledere
 • Anerkende positiv opgaveløsning og følge op på uhensigtsmæssig opgaveløsning
 • Være garant for de rette værdier og kultur i din enhed

Om dig
Du har solid ledelseserfaring og forstår at omsætte strategiske opgaver til et operationelt niveau. Du formår på én gang at styre driften sikkert samtidig med, at du tager hånd om udviklingsopgaverne.

Vi forventer, at du har relevant lederuddannelse og at du har erfaring med udvikling og ledelse fra en lignende stilling, samt at du fortsat ønsker at udvikle og dygtiggøre dig som leder.

Vi forventer ydermere, at du

 • Kan sætte tydelige mål og rammer op for opgaveløsningen
 • Er god til at få medarbejderne til at trives og udvikle sig
 • Har stort fokus på det gode arbejdsmiljø
 • Kan give faglig sparring til både ledere og medarbejdere, når opgaven bliver svær
 • Bidrager aktivt til fastholdelse af ledere og medarbejdere
 • Er loyal over for trufne beslutninger og værdier
 • Har gode kommunikative kompetencer, både skriftligt og mundtligt
 • Indgår i arbejdet på tværs af de øvrige enheder i institutionen

Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er uden højeste arbejdstid, men som udgangspunkt er den ugentlige arbejdstid 37 timer. Enhedschefen indgår i Institutionens bagvagtsordning.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til relevant overenskomst og efter principperne i Ny Løn.

Er du tjenestemandsansat i Kriminalforsorgen vil der være mulighed for at bevare din tjenestemandsansættelse.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen, ligesom at du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse.

Arbejdsstedet er Institution Sydsjælland og Lolland-Falster, Møllegade 5 A, Næstved. Læs mere om KiF Næstved her

Institution Sydsjælland og Lolland-Falster består af pt. af 3 arrester og KIF Næstved, herunder Fodlænkeenheden og Ungekriminalforsorgen. Der er i alt ca. 70 ansatte i institutionen.

Institution Sydsjælland og Lolland-Falster er en del af Kriminalforsorgen Sjælland, der omfatter 5 institutioner bestående af lukkede fængsler, et åbent fængsel, arresthuse, 2 KiF afdelinger, 1 pension og Områdekontoret i Ringsted.

Kriminalforsorgen Sjælland har ca. 750 ansatte fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademiker og administrative medarbejdere. Du kan læse mere om institutionen på www.kriminalforsorgen.dk

Du søger stillingen via knappen ”søg stillingen”. Ved at søge elektronisk sikre du, at ansøgningen modtages korrekt og at du dermed kommer i betragtning til den ledige stilling.

For interne ansøgere: som tjenestemand skal du inden ansøgningsfristens udløb den 6. august 2019kl. 12.00 uploade din ansøgning, samt anmode din nærmeste leder om at få en bedømmelse. Denne uploades senest ved indsendelsesfristens udløb den 12. august 2019 kl. 12.00.

Overenskomstansatte uploader ansøgning direkte i HR-manager.

For eksterne ansøgere er ansøgningsfristen den 12. august 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 33 og 34.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra Det Centrale Kriminalregister.

Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte institutionschef Tine Vigild på tlf. 20148801

Kriminalforsorgen begrænser kriminalitet og skaber tryghed i samfundet. Det har vi tilfælles med politiet, anklagemyndigheden og domstolene, som er de andre myndigheder i straffesagskæden. Vi sikrer, at domstolenes domme bliver fuldbyrdet. Det er både frihedsstraffe, som afsones i fængsler og arrester eller med fodlænke, og tilsyn i forbindelse med betingede domme, herunder samfundstjeneste. Vi fører også tilsyn med prøveløsladte. Straf bliver gennemført med den nødvendige kontrol og sikkerhed, men også med støtte og motivation, så de dømte ikke falder tilbage til kriminalitet. Kriminalforsorgen består af et direktorat og fire områder og beskæftiger ca. 4300 medarbejdere. Lidt over halvdelen er fængselsbetjente.

Hjemmeside:
kriminalforsorgen.dk

Application deadline:

12-08-2019

Arbejdssted:
KiF Næstved


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 12.08.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Sydsjælland & Øer
Vestsjælland
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Undervisning & Pædagogik
Data & analyse
Human Resources
Ledelse & Planlægning
Socialvæsen
UndervisningKriminalforsorgen - hurtigt overblik


Logo: Kriminalforsorgen
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Kriminalforsorgen i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1350936/