Afdelingsleder til Furesø Familiehus

Furesø Kommune

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn

Ansøgningsfrist:
18. august 2019 18:00

Stillingskategori:
Øvrige stillinger

Afdeling:
Furesø Familiehus

Kontaktperson:
Susanne Philipson

Telefon:
7216 5045

Vil du være med til fortsat at udvikle indsatsen overfor børn og familier med behov for en særlig indsats i Furesø Kommune?

Så er du måske den, vi søger!

Et enigt Byråd i Furesø Kommune har i arbejdsprogrammet ”Fortsat fremgang for Furesø” sat fokus på at styrke den forebyggende indsats, herunder at hjælpen til børn og familier i udsatte positioner gives tidligt, rettidigt og sammenhængende.

Her er Familiehuset en vigtig aktør! Der er i de seneste år arbejdet målrettet på at udvikle og styrke Familiehuset, så vi med udgangspunkt i høj faglighed, virksomme metoder og bedre ressourceudnyttelse kan varetage en større del af opgaverne selv. Det, tror vi på, giver de bedste rammer for at samarbejde på tværs og sikrer en koordineret indsats tæt på barnets og familiens hverdagsliv.

Vi gør det i tæt samarbejde med familien og dennes netværk, og med afsæt i kommunens målrettede arbejde med forebyggelse, som både anvendes som metode og som mind-set inspireret af den Svenske Model.

Familiehuset har en bred vifte af tilbud til familier fra tidlig forebyggende tilbud til længerevarende indsatser for familier med komplekse problemstillinger, og vi samarbejder derfor helt naturlig på tværs af fagskel og med mange aktører og samarbejdspartnere. Udover et tæt og vigtigt samarbejde med myndighedsafdelingen kan nævnes Lyngholmsskolens gruppeordning, PPR samt Sundhedsplejen, hvor vi er med i udviklingsprojektet ”En tryg start for alle”.

Om Familiehuset
Familiehuset har 24 medarbejdere. Personalet er tværfagligt sammensat af bl.a. psykologer, pædagoger og lærere. Medarbejderne er erfarne og flere har en terapeutisk efteruddannelse. De er vant til at arbejde selvstændigt i et fagligt og dynamisk arbejdsmiljø med et godt arbejdsklima.

Familiehuset ligger på Ellegården i Stavnsholt, Farum, men da vi er ved at vokse ud af lokalerne, arbejdes der på flere muligheder for at kunne rumme husets aktiviteter.

Opgaverne i Familiehuset er mangesidede og komplekse, hvorfor der er behov for at kunne trække på forskellige indsatsformer, metoder og kompetencer hos medarbejderne. Udover systemiske, løsningsfokuserede og narrative metoder trækkes der f.eks. på neuroaffektiv udviklingspsykologi, en metalliseringsbaseret og kognitiv adfærdsterapi. Vi har også gode erfaringer med NADA.

Ydelserne varierer fra individuelle tilbud i form af samtaleterapi, støttekontaktpersonsopgaver og familiebehandling til gruppebaserede tilbud bl.a. forældrekurser, flerfamiliegruppe samt programbaserede indsatser som PMT-O og Cool Kids.

Vi er langt i implementeringen af Feedback Informed Treatment (FIT), som vi har stort fokus på yderligere at forankre i vores praksis, og vi har på tværs af Familiehuset og myndighedsafdelingen arbejdet med at udvikle vores kompetencer i forhold til det inddragende netværksmøde og Signs of Safety.

Vi er også meget optaget af den gode overgang fra barn til voksen, og har et stort ønske om at udvikle samarbejdet om de 17-18 årige.

Om dig
Du brænder for at føre vores strategi og de spor, der er lagt ud i livet, men samtidig har du et skarpt blik, og et ønske om, fortsat at udvikle tilbudsviften i tæt samarbejde med den øvrige ledelse og medarbejderne. Du har stort fokus på kvaliteten i indsatserne, på at vi udnytter ressourcerne optimalt, og at det vi gør, også har den ønskede effekt.

Du har både erfaring med faglig ledelse og personaleledelse, og du er vant til at være en tilgængelig og tæt faglig sparringspartner for medarbejderne. Du evner også at understøtte det tværfaglige samarbejde med de øvrige samarbejdspartnere omkring familierne.

I Furesø Kommune tror vi på, at gode relationer og kommunikation er afsæt for et godt samarbejde på tværs af afdelinger og centre. Vi ved også, at det kan være afgørende for at skabe gode sammenhængende, helhedsorienterede og tidligt forebyggende indsatser. Som afdelingsleder evner du at udleve denne tilgang i din ledelsespraksis.

Din ledelsesstil er inddragende, nysgerrig og tydelig, så du på den måde får det bedste ud af dine medarbejdere. Samtidig er det naturligt for dig at sætte retning, at arbejde struktureret samt have en sikker faglig drift og styring med eget budget.

Vi vil også lægge vægt på:

  • Du har en relevant uddannelse og erfaring med behandlingsarbejdet i forhold til børn, unge og familier
  • Du har ledelseserfaring og gerne en relevant lederuddannelse
  • Du har erfaring med drift og styring herunder forvaltning af eget budget
  • Du har gode kommunikative evner både i skrift og tale, og du kan ”oversætte” selv svære problemstillinger på en let og tilgængelig måde
  • Det er en stor fordel, hvis du har erfaringer med FIT og det inddragende netværksmøde og kender til Den Svenske model.

Om Center for Børn og Voksne og Specialiserede Indsatser
Familiehuset er en del af Center for Børn og Voksne med godt 300 medarbejdere, 10 afdelingsledere, 3 områdeledere og en centerchef.
Du vil være organiseret under området for Specialiserede Indsatser, og du bliver en af i alt fire afdelingsledere. Du refererer til områdelederen. Vi er et ambitiøs lederteam og arbejder tæt sammen på tværs af børn og voksne.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn. Ansøgningsfrist er den 18. august 2019 kl. 18.00. Ansættelsessamtaler afholdes den 26. august 2019 og 2. samtale den 27. august 2019, hvor du skal forvente en case. Ansættelse pr. 1. oktober 2019.

For yderligere information se www.furesoe.dk, hvor du kan læse mere om Arbejdsprogrammet ”Fælles fremgang for Furesø”, Den faglige strategi for børneområdet og om Familiehuset. I uge 33 er du også velkommen til at kontakte områdeleder Susanne Philipson tlf. 7216 5045 eller sph1@furesoe.dk.

Send ansøgning


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 18.08.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Organisation & Ledelse
Undervisning & Pædagogik
Ledelse & Planlægning
Socialvæsen
UndervisningFuresø Kommune - hurtigt overblik


Logo: Furesø Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.furesoe.dk


Furesø Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1350974/