Afdelingslæge med speciale i lungesygdomme til Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sønderjylland

M

edicinske sygdomme Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland søger en overenskomstansat afdelingslæge med speciale i lungesygdomme med tiltrædelse 1. september 2019 eller efter aftale.

Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder er inddelt i fire afsnit:

 • Diabetes, hormon- og nyresygdomme med det nefrologiske/endokrinologiske område omfatter ud over sengeafsnit tillige ambulatorier indenfor specialerne samt hæmodialyseafsnit.
 • Medicinsk modtagelse rummer afdelingens akutte medicinske modtagelse samt kardiologiske patienter og et akutambulatorium.
 • Lungesygdomme og kræftsygdomme består af specialerne lungemedicin og onkologi. Endvidere et afsnit til terminale patienter med cancerdiagnose. Sygehusets palliative team og diætisterne er tilknyttet dette afsnit.
 • Medicinsk daghospital i Tønder har udelukkende ambulant funktion, herunder akut modtagelse af ambulante patienter.

Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder råder over 75 senge i Sønderborg.

Lungesygdomme og kræftsygdomme består af:

 • Et lungemedicinsk og et palliativt sengeafsnit
 • Lungemedicinsk ambulatorium
 • Bronkoskopi/EBUS funktion
 • Onkologisk ambulatorium
 • Palliativt team

Som speciallæge i lungemedicin varetager man specialefunktion i den lungemedicinske del af afsnittet.

Der er spændende tiltag i gang, bl.a. et helt nyt ambulatorietorv med fællesambulatorier indenfor relevante medicinske specialer.

Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder har fokus på at udvikle nye løsninger, behandlingsmæssigt såvel som organisatorisk, under inddragelse af telemedicin og fællesambulatorier for at optimere vores behandling; med patienten i centrum. Vi arbejder tværfagligt med patientforløb som omdrejningspunkt og har et tæt samarbejde med andre relevante afdelinger i sygehuset, såvel som eksternt fx Dansk Gigthospital. Sygehus Sønderjylland har stort fokus på at styrke forskningen, og Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder er ved at opbygge et forskningsmiljø i Medicinsk forskningsenhed, bl.a. med fokus på patienter med kroniske sygdomme og sektorovergange.

Speciallægen indgår i vagtberedskab i Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder, hvorfor erfaring indenfor akut bred intern medicin vil være en fordel. Som afdelingslæge deltager man endvidere i 3-4 skiftet beredskabsvagt.

Vi forventer at du:

 • har en høj faglighed med kendskab til NIV behandling og bronkoskopi/EBUS
 • har fokus på at skabe patientforløb, der har værdi for patienterne, også når en kreativ og ukonventionel tilgang er nødvendig
 • er energisk, engageret, innovativ og handlekraftig
 • har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde, der har fokus på høj faglighed og sammenhængende patientforløb
 • deltager i uddannelse af det øvrige personale
 • deltager i kvalitetssikring af behandlingen
 • indgår i relevante samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt
 • er god til at kommunikere og inddrage andre i diskussioner
 • er arbejdsom, ansvarlig og har humor.

Vi tilbyder:

 • Medindflydelse på udviklingen af den lungemedicinske funktion
 • Tæt samarbejde med andre specialer
 • Velfungerende tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i patientforløb
 • Godt lægefagligt miljø
 • Mulighed for forskningsaktivitet.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i lungesygdomme. Ansøger til stillingen vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller, og om de faglige kompetencer matcher de faglige krav til stillingen, hvorfor ”Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer” bedes udfyldt i forbindelse med ansøgningen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Yderligere oplysninger:

Du kan læse mere om afdelingen Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder på http://www.sygehussonderjylland.dk/wm358771

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen eller ønsker stillingsbeskrivelse tilsendt, er du meget velkommen til at kontakte:

Ansøgning:

Du søger via linket nedenfor.

Af hensyn til overlægebedømmelsen, som vil ske på baggrund af en vurdering af dine kompetencer indenfor hver af de 7 roller, bedes du også udfylde skema og vedhæfte din ansøgning. Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer

Ansøgningsfristen
er 25. august 2019.

Vi kontakter dig i ansættelsesprocessen på den e-mail adresse, du opgiver i forbindelse med din ansøgning i det elektroniske system.


Ansøg senest i dag (25.08.2019)

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sønderjylland
Medicinal & Sundhed
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1362733/